ΠΡΟΠΟΛΗ

4. Πρόπολη

www.melisokipos.gr 

1. Μέλι

2. Βασιλικός Πολτός

3. Γύρη

4. Πρόπολη

  Παραγωγής  μας

 

 

                                        Πρόπολη   30 ml:       τιμή: 10,00 eu

 

 

Γιά παραγγελίες    

 

     τηλ:   2391 041635

  email:   melisokiposaxiou@gmail.com