ΓΥΡΗ

3. Γύρη

www.melisokipos.gr 

1. Μέλι

2. Βασιλικός Πολτός

3. Γύρη

4. Πρόπολη

  Παραγωγής  μας

 

                                           Γύρη     230 gr.    τιμή: 8,00 e

 

   Γύρη      450 gr.   τιμή:  

 
 
      Γιά παραγγελίες    
 

     τηλ:   2391 041635

  email:   melisokiposaxiou@gmail.com