Home‎ > ‎

Al-Baqarah 1~286

                                                         [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, dari Ayat 161~170 

171. Dan bandingan penyeru orang-orang yang tidak mahu beriman itu seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mengerti melainkan Rasul pangilan dan seruan, mereka itu tuli, bisu, buta.  Oleh sebab itu, mereka tidak mengerti.

172. Hai orang-orang yang beriman ! makan lah barang-barang yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan syukurlah kepada Allah, jika memang hanya akan dialah kamu menyembah.

173. Tidak ia haramkan atas kamu melainkan bangkai dan darah dan daging babi dan serta yang disembelih kerana yang lain dari Allah, tetapi barang siapa terpaksa, pada hal tidak sengaja mahu dan tidak melebihi batas, maka tidaklah ada dosa atasnya, kerana sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang.

174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan isi kitab yang kami turunkan dan menjual dia dengan harga yang sedikit, maka mereka itu tidak akan masuk kan keperut-perut mereka melainkan api, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka dihari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka, dan adalah bagi mereka siksaan yang pedih.

175. Mereka itu ialah orang-orang yang menukar jalan yang lurus dengan kesesatan, dan menukar keampunan dengan azab. Lantaran itu, alangkah sabar mereka atas siksaan neraka  !.

176. Yang demikian, ialah lantaran Allah telah turunkan kitab itu dengan membawa kebenaran, tetapi sesungguhnya orang-orang yang berselisehan dikitab itu, adalah dalam perpecahan yang jauh.

177. Bukanlah kebajikan itu tentang kamu memalingkan muka-muka kamu  kepihak timur dan barat, tetapi  kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan melaikat dan kitab dan Nabi-nabi, dan mendermakan harta yang sedang ia cinta itu kepada keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang pelarian yang keputusan dan orang-orang yang meminta dan tentang menebus hamba-hamba, dan mendirikan sembahayang, dan mengeluarkan zakat, dan menyempurnakan janji, apabila berjanji, dan sabar diwaktu kepayahan dan kesusahan dan diwaktu perang.  Mereka itu ialah orang-orang yang benar, dan mereka itu ialah orang-orang yang berbakti.

178. Hai orang-orang yang beriman ! diwajibkan atas kamu hukum kisad buat membela orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan, tetapi barang siapa dapat sebahagian keampunan dari saudaranya yang membela si mati.  Maka hendaklah ia balas kebaikan, serta serahkan lah  diat kepadanya dengan cara  baik. Yang tersebut ini satu kelonggaran dan rahmat dari Tuhan kamu. Lantaran itu, barang siapa melanggar batas lagi sesudah yang demikian, maka ia akan mendapat seksaan yang pedih.

179. Dan tentang menjalankan hukum kisad itu ada keselamatan nyawa buat kamu, hai orang-orang yang mempunyai fikiran ! supaya kamu terpilihara daripada kejahatan.

180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang daripada kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia bikin wasiat buat keuntungan dua ibu bapa dan keluarga yang hampir dengan cara yang baik, sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang berbakti.

 

Sumber dari;
[] http://www.facebook.com/groups/216070684476/doc/10151032794209477  (ayat 171-179)
[]
http://www.facebook.com/groups/tmknajidyahoo/doc/482156405146586  (ayat 171-180)  


Following Twitter;
[] https://twitter.com/AirMahal/status/653878568095584256


Comments