Ứng dụng BlackBerry


3G Auto  quản lý 3G tự động
Crazy English 365 luyện nói tiếng Anh
Crazy English 400 luyện nói tiếng Anh
Toggle Pro Tắt mở các dịch vụ mạng nhanh chóng từ menu
uListen luyện nghe tiếng Anh bằng các bài VOA
Viet View Pro  xem tiếng Việt Unicode tổ hợp trên OS4.5
Randomize giúp bạn đưa ra lựa chọn
Chúc Tết chèn các câu chúc Tết ý nghĩa và vui nhộn


Ứng dụng Android


Đọc Giờ : đọc giờ tiếng Việt giọng đáng iu
Crazy English 400 : luyện nói tiếng Anh
Vietnamese Assistant : hổ trợ giao tiếp cho người nước ngoài không biết tiếng Việt