تحليل سياسي
 

جمهوري اسلامي .وچند تناقض    
 زنداني مهندس حشمت الله طبرزدي مدير مسئول هفته نامه توقيف شده پيام دانشجو

 

رژيم جمهوري اسلامي ، علي رغم شعارهاي دهان پر كن و جنجال برانگيز ، عملا رفتار متناقضي  دارد . براي نمونه ميتوان از نحوه برخورد رژيم با پرونده هاي قضائي نام برد . همانگونه  كه در دهه هاي اخيرتجربه شده است ، اين رژيم ابتدا درباره مسئله اي سرو صداي گيج كننده اي به راه مي اندازد . همه امكانات تبليغي خود را بسيج ميكند . از خدا ، پيغمبر ، ملت و همه مقدسات بهره ميگيرد تا مثلا اثبات كند كه طرفدار حق و عدالت است و گويا تا كنون هيچ حكومتي در روي زمين نبوده كه تا اين اندازه قانون گرا و عدالت گستر باشد . اما پس از مدتي بر خلاف همه شعارهاي خود وارونه عمل ميكند . مثلا ميتوان از غوغائي كه در پرونده رسيدگي به اختلاس 123 ميليارد توماني در بانك صادرات و در سال 74-1373 به پا كرد ياد كنيم . نتيجه آن رسيدگي كه  خود من درهفته نامه پيام دانشجو ، افشا كننده آن اختلاس بودم چه شد؟ براي اينكه دامنه فساد در بنياد مستضعفان و مسئولين ذيربط برملا نگردد، فورافردي بنام فاصل خداداد را اعدام كردند ، مرتضي رفيق دوست را نيز به حبس ابد محكوم كردند و پس از آنكه سرو صداها خوابيد ، مرتضي رفيق دوست را بي سر و صدا آزاد كردند !به محسن رفيق دوست نيز ازگل كمتر نگفتند . در يك دهان كجي آشكاربه مردم ايران محسن رفيق دوست را براي 5 سال ديگر به رياست بنياد جانبازان ابقا نمودند ،اما افشا كننده اختلاس  7 سال است كه در زندان شكنجه شده و داردآب خنك ميل ميكند !
در پرونده مربوط به قتلهاي زنجيره اي نيز همين ميسر طي ميشود . داريوش و پروانه فروهر ، همراه با چند تن ديگر از دگر انديشان به قتل ميرسند ، سعيد امامي به نحو مشكوكي خودكشي ميكند . وزير اطلاعات وقت ((دري نجف ابادي ))به پست بالاتري ميرسد . چند نفر از رده هاي پايين تر زنداني وسپس آزاد ميشوند . اما افشا كننده پرونده ((اكبر گنجي ))6 سال در زندان آب خنك ميل ميكند و ديگري هم توسط سعيد عسگر ، ترور ميشود و البته سعيد عسگر نيز چون از عمال خودي بود ، پس از مدت كوتاهي آزاد ميشود ! براستي كه اجراي حق وعدالت ، به ويژه از سوي حكومتي كه مدعي پيروي از علي ميباشد ، بهتر ازاين نمي تواند باشد!
پرونده هاي مفاسد اقتصادي به ويژه پرونده هشتاد ميليارد توماني شهرام جزايري شرايط بهتري از آنچه كه قبلا بدانها اشاره شد، نداشتند . براستي حاصل آن همه ادعا و سر و صدا چه بود ؟ شهرام جزايري به 27 سال زندان محكوم شد ، 3-2 سال به شيوه اشرافي زنداني كشيد و پس از آن ، تبرئه شد يا حكمش را شكستند !؟ ايا به راستي اراده اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ترور وجود دارد ؟ آيا اين اراده ميخواهد عدالت و قانون را هم اجرا كند ؟؟؟
در پرونده مربوط به قتل هاي محفلي كرمان ، مسئله از همه اين ها مفتضح تر بود، چند نفر ترور ميشوند و بعد تروريست ها به مجازات نميرسند . گويا براي دو نفر از آنها حكم اعدام صادر ميشود، اما فورا با وثيقه آزاد ميشوند تا مسئله به نحو شايسته اي به نفع تروريست هاي خودي حل وفصل شود.براستي كه اين آپارتايد قضائي و سياست خودي  و غير خودي ، عجب سياستي است ذر عين حال عجب داستان پر رمز و رازي است؟؟ فاسدان ، تروريست  ها و آدم كشان به راحتي آزاد ميشوند و حقوق شهروندان و همه ملت زير پا گذاشته ميشود و آب هم از آب تكان نميخورد . عجبا به اين عدالت ؟!
يكي ديگر از نمونه هاي بارز آپارتايد قضائي در حكومت اسلامي و زير پا گذاشتن قانون و عدالت ، مربوط است به يكي از مسئولين انتظامي در كرج . اين فرد روحاني در جلوي چشم همگان يك جوان غير مسلح و يك شهروند عادي را با اسلحه ميكشد، پس از مدتي كه سرو صداها خوابيد ، قاتل را براي تعطيلات عيد نوروزاز زندان مرخصي ميكنند و پس از آن اعلام ميشود كه قتل عمدي نبوده و اين روحاني محترم اما قاتل آزاد ميشود !؟
نتيجه اي كه از اين پرونده ها به دست مي آيد اين كه در حكومت اسلامي، اگر خودي باشي، مجاز خواهي بود تا قتل ، ترورواختلاص و...راانجام دهي ومطمئن باشي كه به تو آسيبي نميرسد، زيراعدالت و قانون يعني همين ، يعني آنچه كه مي بيني !
اما خدا نكند كه در زمره غير خودي ها و از مخالفين سياسي حكومت باشي . آنوقت است كه دادگاه انقلاب ،سلول انفرادي ، شكنجه، اعدام ، حبس سنگين، تبعيد ، توقيف اموال و خلاصه هر نوع بلائي برتو واجب و ثواب ميشود . علتش هم بسيار روشن است : تو با قانون ، عدالت و حكومت خدا بر روي زمين ومهمتر از همه ، نماينده خدا مخالفت كرده اي !؟ در حاليكه شهرام چزايري و آن روحاني قاتل و عوامل قتلهاي محفلي در كرمان و برادران رفيق دوست بدليل خودي بودن از حق مرخصي وبخشش  بهره مند خواهي شد و از مرخصي سود خواهي برد، رئيس عدليه اعلاميه صادر ميكند و حق مرخصي زندانيان سياسي را كه حق قانوني آنها محسوب ميوشد را سلب مينمايد ؟! تا وقتي اين آپارتايد و سياست يك بام و دو هوا وجود داشته باشد، نبايد اميدي به اجراي قانون و عدالت داشته باشيم .
           ايران- تهران- زندان اوين – بند 350 كارگري 
                         فروردین18

مهندس طبرزدی اوین 

گزارش ماهانه ( اسفند 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق

بشر در ايران     قسمت دوم

مطبوعات : بازجویی روزنامه نگاران

27 ـ رضا منصرف مدیر مسئول هفته نامه « آوای ماکو » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، توهین و افتراء با شکایت نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ماکو در دادسرای ماکو مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار کفالت 5 میلیون تومانی آزاد شد.( ایسنا 15/12/84 ) 

 

28ـ جلیل مقدم مدیر مسئول روزنامه « اسرار » در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت . ( ایسنا 16/12/84 )

 

29 ـ دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت برای الهام افروتن 21 ساله دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی و خبرنگار هفته نامه توقیف شده « تمدن هرمزگان » به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به خمینی قرار مجرمیت صادر کرد . پرونده­ وی به دادگاه انقلاب ارسال گردید.نامبرده پس از توقیف نشریه از پنجم بهمن در زندان بسر می برد.(زنان ایران 24/12/84)

 

30 ـ رضا مهرداد مدیر مسئول هفته نامه « خیام نامه » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، ورود به عنف و خدشه دار نمودن شان طلاب با شکایت « حوزه علمیه خواهران نیشابور » در دادسرای نیشابور مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه 3 میلیون تومانی آزاد شد. خبرنگاری که گزارشی با عنوان « دختران طلبه : ما اینجا راحتیم » را تهیه کرده بود پس از بازجویی با کفالت 1 میلیون تومانی آزاد گردید.( ایسنا 24/12/84 ) 

 

مطبوعات : محاکمه روزنامه نگاران

31 ـ حمید رضا نیکبخت مدیر مسئول نشریه « جلوه » به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 14 /12/84 )

 

32 ـ اعظم ملا سعیدی مدیر مسئول نشریه « هدف » به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ، توهین و افتراء با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 14 /12/84 )

 

33 ـ مهناز مظاهری مدیر مسئول نشریه « نیلوفر آبی » به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ، با شکایت شهرداری چهاردانگه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 14 /12/84 )

 

34 ـ حسین سعیدی­پور  مدیر مسئول نشریه « سپاس » به علت چاپ مطالبی تحت عنوان « درخواست تغییر جنسیت 200 مرد ایرانی » و « خطر حراج دختران ایرانی در دوبی »  به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی ، با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 14 /12/84 )

 

35 ـ محمد سلطانی­فر  مدیر مسئول روزنامه « صبح اقتصاد» به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 14 /12/84 )

 

36 ـ سیدعباس مداح مدیر مسئول هفته نامه « تلاش » به اتهام انتشار مطالب غیر واقع ،چاپ مطالب و عکس های خلاف عفت عمومی ، استفاده ابزاری از تصاویر زنان ، اشاعه فحشا و منکرات  با شکایت ستاد امربه معروف و نهی از منکر و مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. ( ایسنا 17 /12/84 )

 

37 ـ سید احمد نبوی مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده  « ندای اصلاحات » به اتهام تبلیغ علیه نظام ، افتراء به نهادهای دولتی ، چاپ مطالب غیر واقع و توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند با شکایت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. ( ایسنا 17 /12/84 )

 

38 ـ حسین احمدی نیاز  مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده  « ئاسو » به اتهام انتشار مقاله توهین آمیز در شعبه 104 دادگاه جزایی سنندج محاکمه شد. ( ایلنا 21 /12/84 )

 

39 ـ مهرداد رایانی  مدیر مسئول نشریه « هنر هفته » به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصاویر با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 21 /12/84 )

 

40 ـ نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست به اتهام افتراء و توهین به علی لاریجانی رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و مقایسه وی با سعید امامی ، اهانت به مصباح یزدی و برخی دیگر از مسئولان نظام و دادگاه ویژه روحانیت بصورت غیابی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد. (ایسنا 23/12/84 )

 

گزارش ماهانه ( اسفند 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق

بشر در ايران     قسمت اول

 

 توقیف نشریات دانشجویی :

1 ـ نشریه دانشجویی « نوید نو » که از سوی دانشجویان دانشگاه گیلان منتشر می شد ، به علت چاپ مطالبی در باره قتلهای زنجیره ای و کابینه احمدی نژاد با شکایت امام جمعه موقت رشت و رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در استان گیلان ، مدعی العموم ، اداره اطلاعات گیلان و سازمان صدا و سیما بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی توقیف گردید. علیرضا مراد بیگی ، محسن سید کاشی ، احسان گسکری ، مرتضی پرتویان و محمد فرضی زاده از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان و از گردانندگان نشریه « نوید نو » به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. ( روز 10/12/84 )  

 

2 ـ بدستور هیئت نظارت دانشگاه کلیه فعالیتهای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق در آمد. ( ایلنا 17/12/84 )

 

3 ـ نشریه دانشجویی « خاکستر جاوید » به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، به علت چاپ طنزی در باره سیاستهای هسته ای جمهوری اسلامی و همچنین شعری در دفاع از حقوق کارگران بدستور هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی توقیف گردید. ( ادوار نیوز 18/12/84 )

 

دانشجويان : احضار و بازجویی

4 ـ محمد مهدی بخارایی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای مرکزی سازمان غیر دولتی « کانون امروز » که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کند ، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و داخلی کشور در روز دوشنبه 8 اسفند توسط اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و روز بعد در شعبه 29 بازپرسی دادگاه انقلاب مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار کفالت آزاد شد .( ادوارنیوز 11/12/84 )

 

5 ـ نوید غلامی عضو انجمن  دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد جهت محاکمه به شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد احضار گردید. ( ایلنا 13/12/84 )

 

6 ـ داود حسن پور عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جهت محاکمه به شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ( ایسنا 17/12/84 )

 

7 ـ عباس حق پرست عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر کرد بدلیل سخنرانی در تریبون آزاد دانشگاه ، با شکایت بسیج دانشجویی جهت محاکمه به شعبه پنج دادگاه عمومی شهر کرد احضار شد. ( ایسنا 22/12/84 )

 

دانشجويان : محاکمات

8 ـ سید حسین میر کریمی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، وبلاگ نویس و عضو تحریریه نشریه دانشجویی « نوای نو » در کمیته انضباطی این دانشگاه به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم گردید. ( تبریز نیوز 6/12/84 )

 

9 ـ مجتبی کریمی ، رسول فتاحی و محمد تقدیری از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه­ شهر کرد،با شکایت بسیج دانشجویی به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. ( ایسنا 22/12/84 )

 

10 ـ پیمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران ، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام و تمرد از دستور پلیس در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. نامبرده از بازداشت شدگان اعتراضات دانشجویی خرداد 82 و اعتراضات دانشجویی نسبت به صدور حکم اعدام هاشم آغاجری در پائیز 81  می باشد.(ایسنا 7/12/84)

 

11 ـ محسن سهرابی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر ، به علت انتقاد از قربانی کردن گوسفند در جلوی درب دانشگاه به منظور جلوگیری از چشم زخم و انتقاد از دکتر شاکری معاونت دانشجویی دانشگاه به حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد.( ادوارنیوز 11/12/84 )

 

12 ـ به گفته دکتر کریمی معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 11 نفر از دانشجویان این دانشگاه ، به علت شرکت در اعتراضات صنفی به حکم کمیته انضباطی ، بصورت غیابی از تحصیل محروم شدند . ( ایسنا 14/12/84 )

 

13 ـ یک دانشجوی دانشگاه مازنداران به حکم کمیته انضباطی دانشگاه به مدت یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. همچنین هفت دانشجوی این دانشگاه در کمیته انضباطی به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند. ( ایسنا 26/12/84 )

 

دانشجويان : احکام صادره شده توسط دادگاهها

14 ـ اکبر عطری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان غیابا به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید. (ادوارنیوز 8/12/84)

 

15 ـ امیر اسحاقی و علیرضا سلطانی از اعضای انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد به سه ماه و یک روز حبس تعلیقی محکوم شدند. ( ادوارنیوز 9/12/84 )

 

16 ـ مهدی شیرزاد دانشجوی دانشگاه تهران ، به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. ( ایسنا 10/12/84 )

 

مطبوعات : توقیف

17 ـ به گفته مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تقاضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار هفته نامه « عصر آگاهی » در هیئت نظارت بر مطبوعات رد شد. ( ایلنا 1/12/84 )

 

18 ـ روزنامه « همسایه ها » به مدیر مسئولی محمد حزبایی زاده به اتهام ترغیب گروههای داخلی و خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی بدستور  هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف گردید. ( ایسنا 6/12/84 )

 

19 ـ هفته نامه « نوید آذربایجان » به مدیر مسئولی مهران تبریزی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و دامن زدن به مسائل قومی ، پس از انتشار 463 شماره بدستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف گردید. ( ایلنا 22/12/84 )

 

بازداشت روزنامه نگاران :

20 ـ شهسوار بسطامی مدیر مسئول هفته نامه « نوای وقت کرمانشاه » به اتهام نشر اکاذیب با شکایت سپاه پاسداران بدستور شعبه هفتم دادگاه عمومی کرمانشاه دستگیر و روانه زندان شد. ( رادیو فردا 10/12/84 )

 

مطبوعات : احضار روزنامه نگاران

21 ـ مدیر مسئول نشریه « ایران هفتگی » به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت بازجویی به شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت احضار شد. ( ایلنا 1/12/84 )

 

22 ـ مجتبی اعتماد مقدم مدیر مسئول نشریه توقیف شده « تپش » به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی ، و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جهت محاکمه به دادگاه مطبوعات احضار شدند. ( ایلنا 3/12/84 )

 

23 ـ مرتضی عطری مدیر مسئول نشریه « جهان پزشکی » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، انتشار مطالب خلاف واقع و افترا جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. (ایلنا 21/12/84 )

 

24 ـ محمد حیدری مدیر مسئول نشریه « زمان » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، انتشار مطالب خلاف واقع و افترا جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. ( ایلنا 21/12/84 )

 

25 ـ مصطفی کزازی مدير مسئول روزنامه « صدای عدالت » و فرزانه خرقانی مدیر مسئول روزنامه « جهان اقتصاد » جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند. ( ایسنا 23/12/84 )

 

ادامه دارد...

به ‌نام خدای ايران

در تمامی تقويم جمهوری اسلامی تنها يک تعطيلی ملی وجودداشت و آن هم روز 29 اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت بود و در تمامی اين تقويم تنها 5 روز تعطيلی ميهنی وجود داشت که چهار روز آن نوروز و يک روز آن سيزدهم فروردين ماه بود؛ از امروز نه 29 اسفندی داريم نه 13 فروردينی ما از مجلس شورای اسلامی به عنوان نماينده قاطبه‌ ملت ايران درخواست می‌کنيم برای نظر ملت ارزش قايل شده و با سنت‌های ميهنی اين ملت اين‌گونه بازی نکند؛ حذف يکی از ريشه‌دارترين جشن‌های ايرانيان به معنای چيزی به‌جز عزم برحذف مليت ايرانيان نمی‌تواند باشد. اين جشنها در خون اين ملت جای گرفته‌اند اينها تعطيلات يک ساله يا چند ساله يا اتفاقات معمولی نيستند که به همين سادگی بشود آنها را کم يا زياد کرد

جالب است نه؟

ديگر تمام مشکلات آقايان حل شده 13نوروز و 29 اسفند مشکل اساسي اين حکوت بوده بايد حذفش کنند

بعد هم کم کم نوبت نوروز مي شود که چند وقتي است زمزمه هايش شنيده ميشود واقعاً خسته نباشيد که بخصوص از اول 2006 دنيا را به هم ريخته ايد 

خانه

اخبارمهرايران

دفترشعر

وبلاگ مهرايران

ارتباط باما