سایت مهرگان
گلچین مطالب زیبا

www.mehregan-classical.com


چخوف

posted Aug 14, 2011, 6:41 AM by پاک نیت
اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول


باران دعا کنند

 روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند

 فقط

یک پسربچه با چتر آمده بود


 این یعنی اعتقاد

یا ایها الذین آمنوا...

posted Aug 12, 2011, 12:58 PM by پاک نیت   [ updated Aug 12, 2011, 1:08 PM ]

یا ایها الذین آمنوا
 

ای کسانی که ایمان آورده اید. خودتان را جدی نگیرید. *به بادی بندید
 
ای کسانی که ایمان آورده اید...آیا ایمانتان با دیدن تار مویی می لرزد؟ 
 
ای کسانی که ایمان آورده اید ، گاهی بازگردید و به آنچه ایمان آوردید نگاهی دوباره بیندازید

جدول گروه های خونی

posted Aug 8, 2011, 8:07 AM by پاک نیت   [ updated Aug 8, 2011, 8:18 AM ]


Blood type

MOST IMPORTANT INFO NOW:
You Can Receive
If Your Type Is
O-
O+
B-
B+
A-
A+
AB-
AB+
AB+
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
AB-
YES
 
YES
 
YES
YES
 
 
A+
YES
YES
 
 
YES
YES
 
 
A-
YES
 
 
 
YES
 
 
 
B+
YES
YES
YES
YES
 
 
 
 
B-
YES
 
YES
 
 
 
 
 
O+
YES
YES
 
 
 
 
 
 
O-
YES
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

بانوان مسلمان ملکه هستند.

posted Aug 8, 2011, 7:36 AM by پاک نیت   [ updated Aug 16, 2012, 8:03 AM ]
یک روز یک مرد انگلیسی از یک شیخ مسلمان پرسید 

«چرا در اسلام زنان مسلمان اجازه ندارند با مردان مصافحه کنند؟

 شیخ گفت:  آیا تو میتوانی دستهای ملکه الیزلبت را بگیری؟


مرد انگلیسی گفت:« البته که نه، فقط افراد خاصی هستند که میتواند با ملکه 

مصافحه کنند

شیخ جواب داد:« بانوان ما ملکه هستند و ملکه ها با مردان غریب مصافحه نمیکنند.»


1-4 of 4

Comments