Képviselőtestület és bizottságok 2010. Érd

Egyeztetések folytak a bizottsági helyekről, a bizottságok struktúrájáról. Az eredmény: a stratégiai bizottságokban uralkodni kíván a győztes erő! Jakab Bélát eltávolították a Pénzügyi Bizottságból! A Civil Érdek a többi ellenzékhez képest aránytalanul kevesebb helyet kapott. Túl sok visszásságra mutattunk rá az elmúlt ciklusban? Az érdi Fidesz nem kér az ellenőrzésből, az előzmények tudatában ez érthető is. A kérdés, jó-e ez a városnak? (2010.10.12.) Az ellenzék nem fogadja el a javaslatot, várhatóan, mivel javaslataik nagy része nem talált meghallgatásra!
Folyik az ellenzék kisemmizése Érden

Jakab Béla nyilatkozata: (2010.10.16.)
 Engem ismételten átvertek. Tárgyalást igétek szóban, ehelyett közölték emailben, hogy eszi-nem eszi nem kap mást (bizottsági helyek.)  A stratégiai bizottsági üléseken részt veszek, ahogy eddig is tettem, felkészülök. Amihez nem értek -szociális-egészségügy - ott nem szeretném az időm tölteni. A bizottsági munkához nem kell feltétlenül tagnak lenni. Ha bevállaltam volna a fenti bizottságot, arról prédikáltak volna, hogy nem megyek el, meg milyen hülyeséget beszéltem stb. Ez sokkal becsületesebb, de én más bizottságot kértem, amire nem is reagáltak.
Egy kicsit kipihenem magam önkormányzat ügyben, de már előkészítettem a következő témákat. Lehet, hogy nem leszek együttműködő (amin a fejbólogatást és igen gomb nyomogatását értik) Viszont a visszásságok feltárása a város érdekét szolgálja.
Az ÉRDTV-sek is érdekesen alakítják a riportokat!. Behívtak, hogy nyilatkozzam a jövőről. Összevissza vágták az egész felvételt. Három mondatot vakarásztak össze belőle, mert nem tetszett nekik amit mondtam. Így kezdtem" A mai nap megmutatta, hogy Érden semmi nem változott. Móricz Zsigmond Uri muri c. regénye után. Csak az Érdi muri juthat az eszembe, meg a Rokonok, mert a bizottsági helyeken csak a rokonok feleség, leányka , a jól bevált haverok komák kerültek be. A valóban felkészült ellenzéki képviselőket tudatosan a legmegalázóbb helyzetekbe hozták" stb. Ezek gyáva nyulak, úgy félnek tőlünk mint az ördög a tömjénfüsttől. Egyedül kevés leszek, minden tenni akaró tagot és szimpatizánsnak be kell szállni a munkába. A félreértést kommunikáljuk! 

Botrányosnak tartották, ezért visszaléptek (Közgyűlés 2010.10.14.)Helyükre fideszeseket választottak! (2010.10.15.)

Jakab Béla és Dr.Döcsakovszky Béla méltánytalannak, a szavazók akaratával ellentétesnek nevezte azt, hogy az ellenzék két vezéregyéniségét, olyan bizottságokba kívánták helyezni, ahol legkevésbé tudtak volna dolgozni a városért. (Jakab Béla - Egészségügyi és Szociális Bizottság, Dr. Döcsakovszky Béla - Sport és Ifjúsági Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság.) Az "úgynevezett" ellenzékből csak az MSZP és a 2030 Egyesület kapott bizottsági elnöki tisztséget, habár képviselők számát tekintve is egy szinten van a 2030  a Civil Érdekkel és a Jobbikkal. 

A Civil Érdek negatív megkülönböztetésnek tartja a 2 bizottsági helyet, hiszen a többi ellenzék, amely ugyanannyi mandátummal rendelkezik, 3 helyet kapott. Az Civil Érdek a civil kontroll elleni támadásnak minősíti ezt a tényt!

 Az MSZP értetlenül áll azon tény előtt, hogy 2006-ban az akkori SZDSZ számára és (másoknak is) biztosították a 2 fős frakció alapításának lehetőségét, most ezt a határt 3 főre módosították a Közgyűlés SzMSz megváltoztatásával.  

Leszák Ferenc a  Művelődési és Oktatási Bizottság külsős tagja lett!

Nézze meg az új táblázatot a visszalépések után:

Ké= képviselő, Kü= külső b.tag. BE= biz.elnök Biz.tagok száma  Pártok szerinti biz.tagok száma 

  Képvi-selőkülsős  FideszMSZPCivil  2030Jobbik 
 Városfejlesztés, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  4 61 kü
 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 5 1ké 1BE 0 0
 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 4 1kü 0 1ké BE1  ké
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 3 1 Kü 0 0 0
 Művelődési és Oktatási Bizottság 4 5 0 1 Kü 1 ké 
 Sport és Ifjúsági Bizottság 4 50
 Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 3 2 0
Összesen 2617303133

Összes ellenzéki (2030-al)10

Az érdi Önkormányzati Bizottságok terve (2010.10.12.)

A választások eredményeképpen 2010. október 14-én összeül az új Közgyűlés. A 12 egyéni kerületben győzött fideszes képviselő, T. Mészáros András polgármester, az öt nem fideszes képviselő: Dr. Csőzik László 2030 Egyesület, Döcsakovszky Béla (MSZP), , (Bakay Nagy Zita ,MSZP), Jakab Béla (Civil ÉRDek) és Süle - Szigeti Gábor visszalépésével a listán helyette jelölt Pulai Edina.


A Közgyűlés alakuló ülésének programjáról olvashat itt

Az ünnepi, alakuló Közgyűlés előtt már folyik a bizottságok összeállítása. Természetesen erre a győztes tesz javaslatot. Amíg Budapesten sikerült megegyezni a bizottsági helyekről, 
 (olvass erről itt) Érden nem.

Érden koránt sem ez a helyzet! 2010. október 11-én Segesdi János átadta a Fidesz javaslatait az ellenzékinek tekinthető pártok képviselőnek. Táblázat tartalmazza a bizottságokat és azok javasolt tagjait. Az átadott irat semmiféle fejlécet nem tartalmaz, aláírást sem. Összesen hét bizottságot sorol fel, a korábbival összehasonlítva kettővel kevesebb. Nem található a listában az Úniós bizottság,a Közrendi sem, a régiek közül.
Október 12-én néhány módosítással email-ben tájékoztatta az érdekelteket a bizottságokról, gyakorlatilag egy változást érvényesítettek, a 2030 nagyon feltűnő 4 helyét 3-ra csökkentették, az MSZP kapot egy helyet az előző verzióhoz képest.

A bizottságok a lista szerint: 

1.Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, 2.Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, 3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság, 5.Művelődési és Oktatási Bizottság, (EU, turizmus, testvérvárosi kapcsolatok) 6. Sport és Ifjúsági Bizottság (Közrendvédelem) 7. Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság.

Ezek után a bizottsági tagokról., ahogy szokták mondani: az összetételről:

 Ké= képviselő, Kü= külső b.tag. BE= biz.elnök Biz.tagok száma  Pártok szerinti biz.tagok száma 

  Képvi-selőkülsős  FideszMSZPCivil  2030Jobbik 
 Városfejlesztés, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  4 61 kü
 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 5 2ké BE 0 0
 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 4 1kü 0 1ké BE1  ké
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 3 1 Kü 1 Ké 0 0
 Művelődési és Oktatási Bizottság 4 5 0 1 Kü 1 ké 
 Sport és Ifjúsági Bizottság 4 51 ké 
 Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 3 2 0
Összesen 2617305233
Összes ellenzéki (2030-al)13

Összes Fidesz 30

Elemezgetések 
Bizonyos demokratikus szabályok szerint a bizottságok összetételét a választási eredményekkel arányosan kell összeállítani. 
Megállapíthatjuk, hogy az ellenzék (2030-al együtt) megközelítőleg 30 % képviselői hellyel részesül a Közgyűlésben (5 ellenzéki, 12 Fideszes) Ehhez képest valóban, megközelítően 30% az ellenzéki helyek száma a bizottságokban. 

Csak megjegyezzük finoman:a választási eredményekhez képest, amennyiben a szavazatokat nézzük, akkor más a kép. A Fidesz összesen szerzett 8510 szavazatot, az ellenzék alig kevesebbet: 8496-ot. Ilyen alapon a bizottsági helyek kiosztása 50-50% lenne normális. Sajnálatos módon a választási törvény eltéríti az arányos képviselettől a valóságot!
Viszont semmi nem akadályozná meg a várost a bizottsági elosztásban a választói akarat kifejeződésétől. Ez azonban nem következett be. 

Amennyiben egy győztes politikai erő bízna önmagában, döntései tisztaságában, nem félne a stratégiai bizottságokban ellenzékieket szerephez engedni. Saját érdekében.

Érden ez nem valósul meg. Valószínűleg nem bíznak magukban sem a városfejlesztésben, annál kevésbé a pénzügyekben, lehető legcsekélyebb mértékben engedik az ellenőrzés demokratikus funkcióját érvényesülni amely a demokrácia alapszabályai szerint az ellenzéken keresztül  valósulhatna meg. 

A városfejlesztésben mindössze 1 azaz egy ellenzéki hely jutott. Ez nem az együttműködés bizottsága, a Fidesznek itt nincs kivel gyakorlatilag együttműködni. A városfejlesztésben  úgy látszik, hogy a koncepció a következő 4 évre  az, hogy nem kívánatos más véleményeket meghallgatni hivatalos bizottsági szinten. Hacsak a 2030-at nem tekintjük valóságos ellenzéknek, bár lehet, hogy már a Nemzeti Együttműködés része ez az egyesület.

A Pénzügyi Bizottságot nézzük meg még. A demokratikus formációk szerint ennek kellene ellenőrző szerepet játszania. Fura a normális logika számára az, hogy az ellenőriz, aki a döntést meghozza. Itt most bekövetkezik a furaság. A 2030, Csőzik kapta meg az elnöki tisztséget,- nem fideszes, az igaz, - ellenőrző szerepre azonban nem képes az előzmények ismeretében. Szót nem emelt korábban a visszásságok ellen, mint alpolgármester sem. 

Jakab Béla kirakva a pénzügyi bizottságból
Jakab Bélát eltávolították a pénzügyek közeléből is. Így azután a pénzügyekhez értő, már nyolc év alatt nagy gyakorlatot szerző, a bizottságot vezető személy a Szociális Bizottságban dolgozhat. A civil kontrolltól retteg a város új-régi vezetése. Jakab volt, aki feltárta a visszásságokat, amelyek olyannyira megállták a helyüket, hogy folyik mind a mai napig a nyomozás, sőt maga a polgármester ismerte be azokat felemás módon. (Aba utcai híd, tervvásárlások, baráti cégek ingatlanbecslései, vagyonkataszteri szabálytalanságok stb.)  

A Civil Érdek érvényesítette leginkább az ellenőrző szerepet az elmúlt ciklusban. Azért, hogy minél kevesebb lehetősége legyen ezt folytatni, aránytalanul kevesebb bizottsági tagot engedélyeztek számára. Amíg a 2030, Jobbik 3-3 tagsági helyet kapott, a civilek csak kettőt. Ugyanannyi képviselői mandátumra. Értjük félelmeiket! Ezért még bizottsági elnöki helyet sem kaptak, de a Jobbik sem. 

Lesöpörve az asztalról
Jakab Béla javaslatai a bizottsági struktúrához és helyek elosztásához:
Idézet Segesdi Jánoshoz írt leveléből:

"Ahhoz, hogy a további véleményalkotásom érthető legyen, rögzítsünk egy lényeges dolgot. A Közgyűlés összetétele alapján az ellenzék és a kormányerők aránya 5/13 ez tizedesszámra átváltva 0,385, szerintem minden bizottságnak ezt az arányt kellene tükrözni.

Javaslataim, amelyet becses figyelmetekbe ajánlok.

  1. Ezt az arányt jelenítse meg minden bizottság, kivéve az ellenőrzési funkciókkal felruházott bizottságokat, amely a táblázatban szereplő Pénzügy és az Összeférhetetlenségi bizottságokat jelenti, szám szerint a hármas és a hetes. Tehát a közgyűlési arányokat figyelembe véve az  egyes és a kettes bizottságba is  - főleg, mert ezek a bizottságok stratégiai témákat ölelnek fel -  ugyanúgy mint, az ötösben és a hatosban az ellenzék két főt delegálhasson.
  2. Az ellenőrzési funkciókkal felruházott Pénzügyi bizottságban, amely a táblázat szerint a hármas  - minden ellenzéki erő küldhessen delegáltat akár úgy, hogy a létszámot megemelve akár más bizottság kárára biztosítható legyen a fideszes többség.
  3. Az Összeférhetetlenségi bizottságban, amely a táblázat szerint a hetedik javasolnék az általatok előzetesen minősített ellenzék közül a nem konstruktív ellenzékből tagot, különösen azért mert a 2030 már amúgy is túlreprezentált. Nem hiszem, hogy szerencsés kizárni az ellenzéket ebből a bizottságból.
  4. Ha már a 2030 generációs egyesületként jelent meg a választási kampányban és a biciklisek is támogatták miért nem a Sport és Ifjúsági Bizottságban kaptak helyet, talán már nem is fontos nekik a fiatal generáció?
  5. Végül, de nem utolsó sorban , a hatalmi logikából következően érthető, hogy engem el akartok dugni egy olyan bizottságba, ahol a legkevesebb szakmai ismerettel rendelkezem, de azt, hogy nyolc éven keresztül,  két különböző ciklusban a pénzügyet vezettem a vagyon tagja voltam és az ügyrendiben is dolgoztam adott volna lehetőséget arra, hogy több lehetőséget is mérlegelve válasszatok hozzám „közelebb eső” bizottságot. Kérem ezt még gondoljátok át.
  6. Sajnálom, hogy ismét nem lesz Ügyrendi és Jogi Bizottság és véleményem szerint még szűkíthető lett volna a bizottságok létszáma.

Véleményemet összefoglaltam, várom a mielőbbi választ.

Maradok tisztelettel Jakab Béla"

Ezek után nézzük meg az MSZP álláspontját:

Az MSZP képviselőinek Segesdi Jánoshoz írt leveléből idézzük az összefoglaló javaslatokat: 

"Tisztelt Képviselő Úr!

 Javaslatunk a következő:

  • Alakuljon Ügyrendi Bizottság, 5 taggal ellenzéki elnökkel és többséggel.
  • A Vagyonnyilatkozati Bizottság legyen ellenzéki vezetésű és többségű.
  • A Pénzügyi Bizottság elnöke, tárgyismerete okán, mint előző ciklusbeli elnök, Jakab Béla legyen. A bizottság 7 tagú legyen és ellenzéki többségű.
  • A stratégiai, illetve operatív jellegű bizottságokban el tudjuk fogadni a kormánypárti elnököt és a kormánypárti többséget is, de a tagok aránya közelítsen a szavazatok arányához. (50-50%) Ennek megfelelően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, a Művelődési és a Sport Bizottságban 3 fideszes és 1 ellenzéki képviselőn kívül 1 fideszes és 2 ellenzéki nem képviselő tagot javasolunk. A Szociális Bizottságba a Fidesz 2, az ellenzék 1 képviselő, valamint 1-1 nem képviselő tagot delegálhatna. A Vagyonnyilatkozati Bizottságban az ellenzéki elnök mellett 1-1 ellenzéki és fideszes képviselő lenne.

Természetesen más – a fent megfogalmazott elveknek megfelelő – megállapodásra is nyitottak vagyunk, s amennyiben tisztességes és méltányos megállapodás születik természetesen hajlandóak vagyunk azt szavazatunkkal is megerősíteni."

Mivel a megkapott bizottsági tábla nem tükröz alapvetően kompromisszumkészséget, a győztes párt elutasítja a javaslatok lényegi elemeit, ezért az ellenzék nagy valószínűséggel elutasítja ezt a szavazáson!

A bizottsági struktúrát és a bizottsági személyi összetételt megnézheti itt (Segesdi János email-ben küldött tájékoztatója a pártok képviselőnek)


Comments