Kamienne Kręgi i inne kamienne budowle.


O megalitach przeczytasz na :
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Budowle_megalityczne

  

           

Kamienny Krąg  w Myślęcinku koło Bydgoszczy. Zbudowałem go w 2001 roku na terenie  Ogrodu Botanicznego. Średnica 14 m. 16 kamieni na obwodzie i 17sty w środku.  Zbudowany wg. zasad Świętej Geometrii. Wg wskazań GPS w odległości 81 kilometrów na północ znajduje się Rezerwat Kręgi Kamienne w Odrach, a  118 kilometrów na północ z odchyleniem ok 10 stopni w kierunku zachodnim znajdziemy Kamienne Kręgi w Węsiorach.
Dane do GPS 53 10' 1178 '' N  -  18 02' 1100 E.

=====================================================================================

  Niżej zdjęcia z różnych innych 
miejsc, gdzie są kamienne Kręgi.=======================================================================================

Lębork.

Kamienny Krąg w Parku Miejskim w Lęborku. Powstał w 2004 roku. Zbudował go Pan Ryszard Kapusta.
Rysiu przeczytał o moim kręgu w Myslęcinku i też dostał zgodę od władz Lęborka na postawienie kręgu w Parku Miejskim.

========================================================================================

Kamienny Krąg  w miejscowości Markowo


   Kamienny Krąg który pokazał mi Pan Stanisław Iwanczenko z Olsztyna.
 Więcej zdjęć na podstronie  Różne turystyczne wyprawy.


========================================================================================

MEGALITY 
- wyraz pochodzenia greckiego, oznaczający budowle kamienne wznoszone bez zaprawy, głównie o charakterze grobowym i sakralnym. Swym zasięgiem objęły, prócz Ameryki, obszar całego świata. Budowane były głównie w neolicie, w Europie datowane są na ok. 3000-750 lat p.n.e., jedynie na terenie Anglii i Irlandii spotyka się megality z ok. 100 r. n.e. W neolitycznych kulturach pucharów lejkowatych i amfor kulistych, w czasach późniejszych pewne analogie megalitów, w formie niewielkich skrzyń, także w kulturze wschodnioeuropejskiej. 
Do grobów megalitycznych zalicza się w Polsce również tzw. groby kujawskie, o kamiennej obstawie i nasypie ziemnym, długości niekiedy do 100 m. We wszystkich tych grobach znajdowano najczęściej kości wielu ludzi (do 100 osób). Groby megalityczne występują łącznie z menhirami i kromlechami. 
Istnieją różne koncepcje dotyczące megalitów. Jedne opowiadają się za niezależnym powstawaniem megalitów na różnych obszarach, inne wywodzą tę formę grobów z jednego centrum świata, co jest mniej prawdopodobne. Są również hipotezy o istnieniu "religii megalitycznej". Uważa się, że megality nawiązywały do jaskiniowych mieszkań człowieka, że były to sztuczne jaskinie-mieszkania dla zmarłych, szczególnie trwałe, bo chciano zapewnić zmarłym okazałe pomieszczenie. Odległą analogię do grobów megalitycznych stanowią egipskie piramidy. 
Częstym elementem megalitów są prymitywne reliefy wyobrażające znaki o charakterze symbolicznym, postacie ludzkie oraz motywy geometryczne i falliczne.
 Do najsłynniejszych zespołów megalitycznych w Europie należą: 
we Francji - wielkie aleje menhirów w okolicy Carnac w Bretanii (Menec - 1099 menhirów, Kermario - 1029, Kerlscan - 594) i dolmeny np. w Locmariaguer (tzw. Stół Kupców), 
w Anglii - wielkie kromlechy w Stonehange i Avebury, 
w Irlandii - groby korytarzowe w New Grange, 
na Malcie - eliptyczne sanktuaria m.in. w Hal Saflieni i Hal Tarxien. 
Hrvoje Zujić (www.scribd.com/hrvojezujic) w swoim artykule na temat energii piramid opisuje megality występujące na całym świecie jako najprostsze formy jonizonatorów. Najbardziej aktywnym jonizonatorem są piramidy. W kamiennych kręgach niedostatek mocy jonizacyjnej rekompensuje  ilość kamieni i ustawienie kręgu na liniach cieków wodnych biegnących z południa na północ. Artykuł przetłumaczyło czasopismo NEXUS w numerze 5(67)  2009. Artykuł jest na stronie 44.IRLANDIA 

Dzięki FB poznałem Pana Piotra Sobocińskiego. Mówi o sobie siebie że jest: "samozwańczym specjalistą od megalitów irlandzkich, uwielbiam je po prostu" . Na blogu http://pendragon.blog.onet.pl/  
znajdziecie sporo wiadomości o Irlandii no i wspaniałe zdjęcia różnych kamiennych budowli. Jest tam też opis megalitomaniaka irlandzkiego. http://pendragon.blog.onet.pl/calkiem-nowy-dolmen,2,ID418021961,DA2010-12-07,n  

POLECAM !


Skarbienice koło Żnina.


Następnym moim kręgiem był  ten postawiony  na terenie prywatnej posesji w Skarbienicach koło Żnina, 
nad jeziorem Skarbienickim. Właściciel terenu na którym jest postawiony krąg, uczynił z niego jeden z najładniejszych kręgów zbudowanych współcześnie jaki dotychczas widziałem.
Można porównać teren kręgu  do  japońskich ogrodów Zen.

=================================================================================
Czochryń

 Skorzystałem z zaproszenia Michała i pojechałem do miejscowości Czochryń 
leżącej niedaleko  miejscowości Borne Sulinowo.

     Michał po przeczytaniu mojego artykułu o kamiennym kręgu, który
postawiłem w Myślęcinku postanowił też na terenie
 swojego siedliska taki krąg postawić.


                         Widok ogólny na krąg.

       
                    Energię kamienia centralnego  wzmacnia duży kryształ górski.
                    Strona Michała: http://www.fioletowyplomien.com/

=============================================================================================
           A to już nie krąg a piękny kamień w miejscowości  Leosia koło Laskowic.

"Diabelski Kamień" zwany też Kamieniem Świętego Wojciecha.

Diabelskie kamienie.

    "Cała powierzchnia naszej planety została pokryta precyzyjnie rozlokowaną "siecią pajęczą" punktów nawigacyjnych UFO. Poszczególne elementy tej sieci zostały rozłożone wzdłuż linii biegnących w kierunkach południkowym i równoleżnikowym. Oparcie sieci nastąpiło na biegunach magnetycznych Ziemi, zaś jej rozwinięcie - od specjalnie przyjętego punktu bazowego dla UFO, stanowiącego odpowiednik naszego "Greenwich", a znajdującego się w Rzymie (A1: 41 st . 57' N, 12 st . 45'E). Odstęp między poszczególnymi liniami sieci wynosi 1 st . 30' w kierunku równoleżnikowym (wschód - zachód) oraz 1 st . w kierunku południkowym (północ - południe). Na każdym skrzyżowaniu tych linii umieszczony jest węzłowy punkt nawigacyjny UFO. Ponadto dokładnie pomiędzy każdymi dwoma punktami węzłowymi, na każdej linii sieci, znajduje się punkt pośredni."      "Aparatury sygnalizacyjne, znajdujące się w "węzłowych punktach nawigacyjnych" zostały ukryte przez ich "zatopienie" we wnętrzu specjalnie spreparowanych kamieni, o wyglądzie typowych głazów narzutowych. Aby uniemożliwić ludziom przemieszczenie lub rozbicie tych głazów, były one zazwyczaj duże, o wadze kilkunastu - kilkudziesięciu ton. Mimo tych zabezpieczeń niektóre z nich ulegały jednak zniszczeniu. Z tego powodu w ich miejsce "w drugim rzucie" umieszczano kamienie mniejsze, około 1 metrowej średnicy, które zakopywano w ziemi."    "Kamienie kryjące w swym wnętrzu aparaturę nawigacyjną UFO, posiadają specyficzny znak rozpoznawczy. Jest nim wyraźny odcisk, przypominający kształt dłoni lub stopy ludzkiej, umieszczony na ich powierzchni. Właśnie z powodu tego odcisku (...) kamienie nazywano diabelskimi, świętymi itp."
 
==============================================================================================

                   Najbardziej znane kamienie.

 "Królewski głaz" leżący na północnym wybrzeżu wyspy Chrząszczewskiej koło Kamienia Pomorskiego. Jego obwód wynosi 20 m , wystaje nad zwierciadło wody na wysokość 3 m . Dawniej głaz był trzykrotnie większy, ale XIX wieku rozbito go, by uzyskać kamienie dla celów budowlanych.  Jelenin koło Żagania (nie wiadomo jednak czy to właściwy kamień, wystaje on bowiem nad ziemię i nie ma żadnego śladu dłoni czy stopy), jednak lokalizacja odpowiada punktowi B11.  Chełmno pod Pniewami.  Trzy kamienie w Miłoszycach koło Wrocławia.  Okolice Zemanowa koło Milicza. Obecnie kamień nie istnieje, gdyż został rozsadzony materiałami wybuchowymi. Na jego górnej powierzchni widoczny był ponoć odcisk sporej, uzbrojonej w pazury dłoni. Miejscowa legenda głosi, że mieszkańcy Trzebicka rozpoczęli budowę kościoła, co rozgniewało diabła. Pewnej nocy poleciał on z głazem w kierunku budowanego kościoła, ale silny zachodni wiatr utrudniał mu lot. Dotarł jedynie do miejsca, gdzie dzisiaj znajduje się Zemanów, gdy zapiał kur i diabeł upuścił kamień na ziemię. Budowę kościoła w Trzebicku rozpoczęto w 1571 roku, znamy więc datę zdarzenia legendy.  Na brzegu jeziora kamiennego na płd.- wsch. od Lęborka. Kamien ten ma 3 m wysokości i 17 m obwodu.   Między Miedarami i Wilkowicami, koło Strzybnicy. Również i ten kamień został rozsadzony przez budowniczych modernizowanego nasypu kolejowego i obecnie znajduje się tam jedynie usypisko dużych odłamków skalnych.   "Święty kamień" z okolic Tolkmicka - po raz pierwszy datowany w 1595 roku.   Sromowce Wyżne koło Czorsztyna. Legenda umiejscawia jego przyniesienie w latach zbliżonych do znaleziska tolkmickiego.   Emilcin koło Opola Lubelskiego. Jest to jeden z ciekawszych "diabelskich kamieni", gdyż leżał na łące, na której 10 maja 1978 roku Jana Wolskiego przeżył "Bliskie Spotkanie III Stopnia".  W lesie folwarku Mosikowszczyzna w pobliżu Swisłoczy, pow. Wołkowysk, gub. Grodzieńska (obecnie Białoruś).  Kamień w Rostkowie koło Przasnysza, odciśnięta jest tam w kamieniu stopa św. Stanisława Kostki.

========================================================================================

                                                                                   Górka klasztorna

Zachowany jako rekonstrukcja, stary pogański krąg na terenie Sanktuarium Górka Klasztorna.