Hulpmiddelen:
Breukencirkels uitleg
Breuken en procenten
Breuken gelijknamig maken 1
Breuken gelijknamig maken 2
Breuken met elkaar vermenigvuldigen
Breukenstroken maken en vergelijken
Breukenstrook
Breukenvierkanten uitleg
Breuk herkennen
Cirkeldiagram maken
Coördinaten
Deelsommen met getallenlijn en voorwerpen
Deelbaarheid van getallen laten zien
Decimale getallenlijnDriehoek op meten met hulpmiddelen
Driehoek van Pascal (deelbaarheid)
Getallenlijn met 2 “aanwijzers”
Getallenlijn oefenen
Gewicht, wegen
Hoeken in graden
Hokjes kleuren
Honderdveld
Honderdveld 99 met kleuren
Honderdveld 100 met kleuren
Honderdveld 99 leeg met kleuren
Honderdveld 100 leeg met kleuren
Inhoud: cilinder vol laten lopen
Inwisselen van materiaal om iets op te tellen/af te trekken
Klok
Klok interactief 1
Klok interactief 2
Klok met beweegbare wijzers
Lijnen / figuren maken en opmeten liniaal
Maak de juiste breuk
Maak een spinner
Notebook standaard lessen
Ontbinden in factoren
Optellen m.b.v. rondjes
Posities van getallen
Positietabel invullen met blokjes
Rekenen met positieschema
Rooster met driehoeken
Sommen uitrekenen m.b.v. rondjes
Staafgrafiek maken en omzetten in percentages
Spiegelen / symmetrie
Tellen met kralenketting
Thermometer
Uitleg van sommen m.b.v. een getallenlijn.
Vermenigvuldigen in een cirkel
Vermenigvuldigen in tabel
Werken met een rooster met puntjes, hokjes of niets

 Algemeen:
Alles telt
Braintrainer
Braintrainer junior
Coördinaten oefenen 1
Coördinaten oefenen 2
Digischool wiskunde
Eerlijk verdelen
Figurenreeks Excel (kleuters)
Figurenreeks herhaling van
kleur Excel (kleuters)
Figurenreeks herhaling van
vorm Excel (kleuters)
Gemiddelde snelheid (HotPotatoes)
Getallenlijn (moeilijk)
Getallenmemorie
Getallenstad Kennisnet( klik op 123)
Grootste voorwerp Excel (kleuters)
Hoeken maken in graden
Honderdveld
Huisjes bouwen
Huizen bouwen bij dag en nacht
Huisjes draaien
Huisjes kubus
Huisjes kubus dag en nacht
Huisjes met hoogtenummer
Identiek Excel (kleuters)
Interactieve oefeningen
Kleinste voorwerp Excel (kleuters)
Kleur en vorm gr 1-2
Kleurpatroon oplossen
Maak getallen met blokjes, staafjes enz.
Procentendomino
Rekenoefeningen
Rekentaal (HotPotatoes)
Romeinse cijfers (HotPotatoes)
Romeinse getallen rangschikken
Schatten
Stop een getal in de machine
Tangram 1
Tangram 2
Tweelingen Excel (kleuters)
Wiskunde (Engels)
Wortel 3 spelletjesmachine (kleuters)
24-game
<>= (HotPotatoes)

 Tellen met

getallen:
Getallen 3 en 4 splitsen
Getal 5 splitsen (HotPotatoes)
Getal 6 splitsen (HotPotatoes)
Getal 7 splitsen (HotPotatoes)
Getal 8 splitsen (HotPotatoes)
Getal 9 splitsen (HotPotatoes)
Getal 10 splitsen (HotPotatoes)
Getal 20 splitsen (HotPotatoes)
Getalbeelden (HotPotatoes)
Getal en aantal combineren 1
Getal en aantal combineren 2
Getallen: algemeen (HotPotatoes)
Getallendictee
Getallen ordenen (HotPotatoes)
Getallen rangschikken (HotPotatoes)
Getallen tot 3
Getallen tot 5
Getallen tot 7
Getallen tot 10
Getallen tot 10 verkennen
Getallen van groot naar klein (HotPotatoes)
Honderdveld (op niveau in te stellen)
Nummerpatroon ontdekken en oplossen
Rekenrekje tot en met 10 (getalherkenning)
Tellen en getalbeelden flitsen
Tellen en getalbeelden tot 10
Tellen en getalbeelden tot 20
Tellen met de kikker
Tellen tot en met 5
Rekenrekje tot en met 20 (getalherkenning)
Tellen tot 10 (Ringo&Bongo) gr1/2
Tellen tot 10 (bussommen) gr1/2
Tellen met de bus gr1/2
Tellen met de bus in/uitstappen gr1/2
Tellen; welke hoort er niet bij?
Tellied
Telspel

·
Welk getal voor…1 (HotPotatoes)

· Welk getal voor…2( HotPotatoes)

· Welk getal voor/na een getal?(HotPotatoes)

· Zoek het juiste getal in een honderdveld

 Optellen /

aftrekken:
Aftrekken met blokjes, eerst blokjes inwisselen en dan de som uitrekenen
Aftrekken tot 100 a (HotPotatoes)
Aftrekken tot 100 b (HotPotatoes)
Aftrekken tot 100 c (HotPotatoes)
Aftrekken tot 100 d (HotPotatoes)
Aftrekken tot 100 e (HotPotatoes)
Aftrekken tot 100 f (HotPotatoes)
Drie op een rij gr3
Erbij eraf onlineklas/leerwereld
Getallen in figuren plaatsen
Los de puzzel op ( magische figuren)
Maak de juiste som + met de getallen
Maak de juiste som - met de getallen
Maak getal 99
Maak de juiste som + 1
Maak de juiste som + 2
Maak de juiste som + 3
Maak de juiste som – 1
Maak de juiste som – 2
Maak de juiste som – 3
Maak getal 21
Maak getal 3
Meer minder (bussommen) gr 1-2
Noem de onderdelen van een aftrek som (HotPotatoes)
Noem de onderdelen van een optel som (HotPotatoes)
Oefenen op tijd + - x :
Optellen met blokjes, inwisselen en in juiste positiekolom zetten.
Optellen onder de 10 (HotPotatoes)
Optellen tot 7 (HotPotatoes)
Optellen tot 10 a (HotPotatoes)
Optellen tot 10 b (HotPotatoes)
Optellen tot 10 (bussommen) gr 1-2
Optellen tot 100 a (HotPotatoes)
Optellen tot 100 b (HotPotatoes)
Optellen tot 100 c (HotPotatoes)
Optellen tot 100 d (HotPotatoes)
Optellen tot 100 e (HotPotatoes)
Optellen tot 100 f (HotPotatoes)
Optellen tot 100 g (HotPotatoes)
Optellen tot 100 h (HotPotatoes)
Optellen tot 100 i (HotPotatoes)
Optellen tot 100 j (HotPotatoes)
Optellen tot 100 k (HotPotatoes)
Optellen tot 100 l (HotPotatoes)
Optellen van decimalen, blokjes inwisselen en in juiste positiekolom zetten
Puntoefeningen (HotPotatoes)
Rekenkundige tabellen 1
Rekenkundige tabellen 2
Rekenslang 1 (Bovenbouw)
Rekenslang 2 (Bovenbouw)
Waar zijn meer mensen? gr 1-2
5 op een rij

 

Vermenigvuldigen
/delen:

·
Deelbaarheid van getallen (HotPotatoes)

· Deeltafel 2 (HotPotatoes)

· Deeltafel 3 (HotPotatoes)

· Deeltafel 4 (HotPotatoes)

· Deeltafel 5 (HotPotatoes)

· Deeltafel 6 (HotPotatoes)

· Deeltafel 7 (HotPotatoes)

· Deeltafel 8 (HotPotatoes)

· Deeltafel 9 (HotPotatoes)

· Deeltafel 10 (HotPotatoes)

· Digischool tafels inleiding

· Digischool tafel 2 en 8

· Hoofdrekenen (HotPotatoes)

· Keersom onder elkaar gr6

· Keersom uitrekenen gr4

· Maak de juiste som x met de getallen

· Maak de juiste som : met de getallen

· Maak de juiste som x 1

· Noem de onderdelen van een deling (HotPotatoes)

· Noem de onderdelen van een vermenigvuldiging (HotPotatoes)

· Oefenen op tijd + - x :

· Spook aftreksommen 1

· Spook aftreksommen 2

· Spook optelsommen 1

· Spook optelsommen 2

· Sudoku maaltafels

· Symmetrieassen (HotPotatoes)

· Tafel 2 mix (HotPotatoes)

· Tafel 2 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 3 mix (HotPotatoes)

· Tafel 3 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 4 mix (HotPotatoes)

·
Tafel 4 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 5 mix (HotPotatoes)

·
Tafel 5 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 6 mix (HotPotatoes)

·
Tafel 6 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 7 mix (HotPotatoes)

·
Tafel 7 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 8 mix (HotPotatoes)

· Tafel 8 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 9 mix (HotPotatoes)

· Tafel 9 volgorde (HotPotatoes)

· Tafel 10 mix (HotPotatoes)

· Tafel 10 volgorde (HotPotatoes)

· Tafelberg

· Tafelbord

· Tafelmix 1 (HotPotatoes)

· Tafelmix 2 (HotPotatoes)

· Tafelmix 3 (HotPotatoes)

· Tafelmix 4 (HotPotatoes)

· Tafels allerlei oefenen (HotPotatoes)

· Tafels oefenen

· Tafels onlineklas

· Tafelspelletje

· 5 op een rij

 Breuken:
Breuken benoemen
Breuken Escape
Breuken en procenten
Breuken gelijknamig maken 1
Breuken gelijknamig maken 2
Breuk herkennen
Breuken, procenten en decimale getallen 2 (HotPotatoes)
Breuken, procenten en decimale getallen 3 ( instellen mogelijk)
Breuken oefenen
Breuken optellen 1
Breuken optellen 2
Breuken ordenen (HotPotatoes)
Breuken onlineklas/leerwereld
Breuken rangschikken (HotPotatoes)
Breuken vergelijken 1
Breuken vergelijken 2
Gebroken getallen (HotPotatoes)
Gelijknamig maken
Informatie en oefeningen (praktijkonderwijs)
Kommagetallen aftrekken 1 (HotPotatoes)
Kommagetallen aftrekken 2 (HotPotatoes)
Kommagetallen optellen 1 (HotPotatoes)
Kommagetallen optellen 2 (HotPotatoes)
Kommagetallen ordenen
Maak de juiste breuk
Online oefenen

 Meten:
Driehoeken (HotPotatoes)
Figuren (HotPotatoes)
Gewicht (HotPotatoes)
Inhoud (HotPotatoes)
Ken je maat (HotPotatoes)
Klik op de fles met de meeste inhoud
Lengtematen
Lichamen (HotPotatoes)
Lijnen en figuren (HotPotatoes)
Maten (HotPotatoes)
Meetkunde algemeen(HotPotatoes)
Meten en schatten (niveau is in te stellen)
Meten is weten (grote tijdreis)
Meten op het strand (HotPotatoes)
Metriek stelsel
Metriek stelsel oefeningen
Oppervlakte (HotPotatoes)
Oppervlakte maten vergelijken 1
Oppervlakte maten vergelijken 2
Oppervlakte maten vergelijken 3
Schaal (HotPotatoes)
Tientallige maten (HotPotatoes)
Tijdsmaten (HotPotatoes)
Vierhoeken (HotPotatoes)
Vierhoeken herkennen
Inhoud (HotPotatoes)

 Tijd:
Dagen van de week
Digitale tijd (HotPotatoes)
Het halve uur (HotPotatoes)
Het hele uur (HotPotatoes)
Het hele uur analoog en digitaal (HotPotatoes)
Klok, zet de cijfers in de klok
Klokkijken
Klokkijken (HotPotatoes)
Klokkijken niveau in te stellen (HotPotatoes)
Kloklezen tot op de minuut (HotPotatoes)
Klok online
Klok op de juiste tijd zetten
Kwartieren (HotPotatoes)
Stop de klok 1
Stop de klok 2
Stop de klok 3
Stop de klok 4
Stop de klok 5
Stop de klok 6
Stop de klok op de juiste tijd
Tijd: dagen, maanden …(HotPotatoes)
Tijd: hoe laat is het?
Tijd memorie (digitaal analoog)
Wekkers: wat is de tijd?

 Geld:
Betalen met de euro
Digischool euro
Euromunten
Euro’s herkennen
Ik ga iets kopen