ONDERBOUW

The Alphabet Song
Zet de letters van het alfabet in de juiste volgorde. De volgorde van het alfabet wordt herhaald in een liedje.
Animal Maker
Spelenderwijs woorden herkennen en combinaties maken. De game sluit aan bij taalontwikkeling en Natuur.
The Lazy Bear
Een geanimeerd verhaal over de seizoenen en de dieren in het bos. Kleuters luisteren graag naar verhalen. Het stimuleert hun fantasie en sluit aan bij de tussendoelen boekoriëntatie en verhaalbegrip.
Goldilocks and the three bears
Een geanimeerd sprookje is erg leuk voor kleuters om naar te luisteren en te kijken. Tevens stimuleert het hun fantasie en sluit aan bij de tussendoelen boekoriëntatie en verhaalbegrip.
Ten Little Aeroplanes
Een vrolijk liedje vol telelementen dat aansluit bij de belevingswereld van kleuters. Tevens oefenen ze met getalbegrip in het Engels.
Paint it
Verschillende kleurplaten van herkenbare omgevingen. Kleuters leren al kleurend Engelse woordjes. De game sluit aan bij taalontwikkeling.
Alphabet Antics
Een taalgame voor kleuters. Spelenderwijs maken zij de koppeling tussen letters en klanken. De game sluit aan bij taalontwikkeling.
Incy Wincy Spider song
In deze vrolijke animatie van het klassieke kinderliedje Hanse Panse Kevertje, zullen kleuters de melodie herkennen. Dit heeft een gunstige werking op de vertaalslag naar het Engels. De animatie sluit aan bij de tussendoelen boekoriëntatie en verhaalbegrip.

Early Bird:

 officiële website Early Bird

Hulpmiddelen:

Raadsels en

spelletjes:

 MIDDENBOUW

Wheater Maze
Luister goed naar het weerbericht en vind de weg naar huis. De game sluit aan bij het vak Aardrijkskunde en Natuur.
Clean and Green
Leerlingen leren spelenderwijs hun kamer opruimen. Niet alle rommel is afval. Bewustmaking van hergebruik en afvalscheiding. De game sluit aan bij het vak Natuur en Milieu.
Insect World
Een informatieve game over insecten. Leerlingen worden op verschillende locaties uitgedaagd om binnen een tijdslimiet zelf insecten op te sporen. De game sluit aan bij het vak Natuur.
Story Maker
Schrijf je eigen verhaal en kies zelf de hoofdpersoon. Een goede oefening om het woordenschat te toetsen. Deze game sluit aan bij het vak Taal.
Ten shiny coins
In de vorm van een liedje leren leerlingen rekensommen maken met de Engelse pond. Ze oefenen met aftreksommen in het Engels.
George and Mabel
Een taalspel vol verschillende activiteiten. Van verhaalanimaties tot idioomoefeningen. Deze game sluit aan bij de tussendoelen taalontwikkeling, boekoriëntatie en verhaalbegrip.
Little Bug
Een taalspel vol verschillende activiteiten. Van geanimeerde woordspelen tot het oplossen van rijmpjes. Deze game sluit aan bij de tussendoelen taalontwikkeling en boekoriëntatie.
Klik Klak Engels
7 games die zowel klassikaal als individueel gespeeld kunnen worden. Leerlingen leren middels diverse activiteiten in het Engels voorwerpen benoemen, zinnen maken en woorden spellen.

Getallen/rekenen:

 BOVENBOUW

Face Match
Lees en/of luister naar de beschrijving en zoek de juiste persoon. Een goede oefening om te kijken hoever je komt met je woordenschat.
How much is this?
Een game waarin leerlingen oefenen met het afrekenen van speelgoed bij een kassa met Engels geld. De realistische omgeving valt binnen hun belevingswereld waardoor deze oefening een waardevolle ervaring is voor de praktijk.
Klik Klak Engels
7 games die zowel klassikaal als individueel gespeeld kunnen worden. Leerlingen leren middels diverse activiteiten in het Engels voorwerpen benoemen, zinnen maken en woorden spellen.

Taal:

·        Alfabet ( Engelse woorden alfabetiseren)

·        Galgje

·        Hoeveel van elke kleur? (Engels en Wales)

·        Letters

·        Rijmen 1

·        Rijmen 2

·        Rijmpje afmaken

·        Space Spins (moeilijke zinnen /voorlezen en zelf lezen)

·        Spel de woorden

·        Spelling

·        Spelling ( je hoort het woord en kiest de juiste letters)

·        Synoniemen

·        Vul de juiste oorden in de zin (pronouns)

·        Vul de juiste woorden in de zin (conjunctions)

·        Who said that ? dieren in Engels en Wales)

·        Woordspelletje beginletter

·        Woordspelletje eindletter

·        Woordspelletje rijmen

·        Word jumbler

·        Worksheets ( direct op het SMART Board te doen, niet zelfcorrigerend)

·        Zinnen maken ( juiste volgorde van de woorden 

 

Verhaaltjes:

 

Verhaaltjes
met

tekst :

 

Verhaaltjes
met

tekst en geluid:

Liedjes