komop tegen kanker


Analyse en standpunten

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht van de patiënt op de beste behandeling en zorg en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Het wil een voortrekkersrol spelen in de realisatie van die rechten.

Waar Kom op tegen Kanker voor ijvert


Kom op tegen Kanker wordt erkend voor zijn expertise inzake kankerpreventie en psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Die erkenning heeft het te danken aan de opgebouwde kennis, het uitgebreide netwerk van experts waarop het kan terugvallen, de sterke voeling met het terrein en het systematische onderzoek dat het doet naar knelpunten in de kankerbestrijding. Dat onderzoek resulteert in onderzoeksrapporten die enerzijds een grondige analyse brengen van knelpunten en anderzijds ook voorstellen tot oplossing aanreiken. Lees hier meer over de rapporten en de realisaties.

Het werkterrein van Kom op situeert zich op drie domeinen: het voorkomen van kanker, de vroegtijdige opsporing van kanker en leven met en na kanker.

Kanker voorkomen

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Daarom richt Kom op tegen Kanker zijn pijlen in de eerste plaats op de strijd tegen het roken en het meeroken. Meer in het bijzonder wil Kom op vermijden dat jongeren beginnen met roken en dat mensen, en zeker kinderen, buiten hun wil worden blootgesteld aan tabaksrook. Lees meer over het standpunt van Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker ijvert voor het recht op een gezond leefmilieu. Daarom pleit het enerzijds voor maatregelen die de blootstelling aan fijn stof kunnen terugdringen en anderzijds voor een betere bescherming tegen chemische stoffen in onze leefomgeving. Lees hierover meer

Vroegtijdige opsporing van kanker

Elke vorm van screening heeft voor- en nadelen. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor correcte informatie zodat mensen goed geïnformeerd kunnen beslissen of ze zich laten screenen of niet.
Lees meer over het standpunt van Kom op tegen Kanker over borstkankerscreening, baarmoederhalskankerscreening, dikkedarmkankerscreening en prostaatkankerscreening.

Leven met en na kanker

Kom op tegen Kanker komt op voor een kwaliteitsvolle medische behandeling die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het ijvert ook voor het recht op duidelijke informatie tijdens de behandeling en een goede psychosociale ondersteuning voor iedereen. Kom op streeft naar een goede re-integratie en levenskwaliteit na de behandeling, met recht op een vlotte werkhervatting en toegang tot verzekeringen.

Lees het charter van de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt

Lees wat Kom op tegen Kanker al gerealiseerd heeft:

Aanbevelingen voor de politiek

Kom op tegen Kanker stelt vaak memoranda op voor de nieuwe regering en formuleert beleidsvoorstellen voor de nieuwe ministers. Lees hierover meer