Medskripte

MedSkripte


SKRIPTE ZA STUDENTE MEDICINE

ukoliko imate skripte, predavanja itd ... posaljite nam na
MedSkripte & Vodiči
   


i mi cemo postaviti u deo sajta odgovarajuće godine     MEDICINSKE SKRIPTE 

u delu namenjemom medicinskim skriptama i vodičimaVlasnik sajta ''Skripte iz medicine'' nije autor skripti koje se mogu naći na sajtu http://sites.google.com/site/medskripte.  Skripte su neautorizovane i sinteza su znanja koje su studenti sakupili na predavanjima iz određenih predmeta. Stoga se navedene skripte imenuju kao neautorizovane skripte. Vlasnik sajta je uložio napore u sakupljanje skripti i iznalaženju načina za ravnopravnu i besplatnu distribuciju među studentima medicine. Vlasnik sajta ne prihvata odgovornost za tačnost informacija koje se mogu naći u neautorizovanim skriptama. Vlasnik sajta ne prihvata odgovornost za padanje na ispitu na kojem su se koristile informacije koje se mogu naći u neutorizovanim skriptama.  Svako downloadovanje i korišćenje skripti se vrši na sopstvenu odgovornost. Vlasnik sajta ''Skripte iz medicine'' ne prihvata odgovornost za eventualne štete nanete vašem računaru ili računarskom sistemu od strane skripti. Sajt ''Skripte iz medicine'' ne vrši hosting ebook fajlova već samo linkova, a stvarne datoteke se nalaze na serverima file hosting servisa najverovatnije bez dozvole autora. Stoga, administracija sajta ne snosi odgovornost za eventualne probleme nastale usled povrede autorskih prava (copyright-a). Apelujemo na sve koji preuzmu pomenute udžbenike da iste koriste samo za uvid u njihov sadržaj i da, ukoliko im udžbenik odgovara, kupe ili na drugi način pribave legalnu kopiju istog.