Добре дошли в магистърската ни програма!


СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ КУЛТУРИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ: АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ“


Задължителни дисциплини:

Критско-микенска цивилизация

Между континента и морето: Егейският островен свят през Античността


Римското Средиземноморие


Норманска Сицилия


От християнска аскеза към християнско монашество в Средиземноморието 4 -7 в.

Мобилност и урбанизъм


Цивилизация на арабите и исляма през Средните векове


Теории и възгледи за исляма в средновековна латинска Европа


Изграждане на една империя: по стъпките на Шарл I д'Анжу


Култура на Палеологова Византия

Преддипломен магистърски практикум


Избираеми дисциплини


"Iustitia" vs. "Corruptio": Справедливостта срещу корупцията:корупционни практики и антикорупционно законодателство в древен Рим

Гръцка колонизация

Етруските


Морейското княжество: латинският "бастион" на Балканите


Средиземноморският град: V - XV в. - икономическа среда и етнокултурни взаимодействия


Варварски средиземноморски държави V- IX в.


Средиземноморска картография


Източното Средиземноморие XIII - XV в. - контактна зона


Изкуството на Италианския Ренесанс


Германската имперска идея и

Средиземноморието: X -XIII век


Близкоизточни цивилизации през древността


За повече информация:

СУ “Св. Климент Охридски” Исторически факултет

Катедра по стара история, тракология и средновековна история

Кабинет 39, тел. 9308 321

е-mail:

studies.mediterranean@gmail.com

https://sites.google.com/site/mediterraneanstudiessofia/

Многобройните неизяснени въпроси, свързани с историята и културата на крито-микенското общество, на етруските, на арабската цивилизация, поддържат засилен интерес към тези теми не само сред специалистите, но и сред широките обществени среди.
Завършилите успешно двусеместриалната магистърска програма “Средиземноморски култури и цивилизации през Античността и Средновековието” придобиват задълбочена фундаментална научна-теоретично подготовка по история и специализирана по антична и средновековна история и култура за региона на Средиземноморието.

Те надграждат и задълбочават знанията си в областта на хуманитаристиката и обществените науки предимно в сферата на Средиземноморието и Европа като цяло; навлизат в проблемите на близкоизточните  цивилизации, островните култури през античността, римската история на Средиземноморския регион; запознават се с проблемите на ислямската цивилизация в Средиземноморието, на Етруските, с културата на Палеологова Византия, на Италианския Ренесанс; специално се акцентира върху динамиката на отношенията между културите на християнството и исляма в различни зони от района на Средиземноморието - в Норманска Сицилия, Латинска Морея, Испания  и др.


Програмата предвижда работа с картографски, топографски и богат илюстративен материал, който да бъде представен на студентите с оглед подпомагането на някои практически аспекти, свързани с историята на културата и културния туризъм.

  • Тhe site is built and run by Dorothea Valentinova, LLM, PhD.