Seizoen 2016 – 2017


Dit seizoen van de meditatieve vieringen zal steeds een verhaal uit De Wereldziel van Frédéric Lenoir worden gelezen en gespiegeld aan woorden uit het evangelie. Hierbij alvast een voorproefje:

Een wijze nam het woord en zei: ‘Luister naar het verhaal van deze vrouw die een kind in haar armen houdt. Als ze langs een grot loopt, hoort ze een geheimzinnige stem: “Kom binnen en neem alles mee wat je wilt. Maar realiseer je een ding: als je weer buiten bent, zal er voor altijd een deur dichtgaan. Maak gebruik van de gelegenheid, maar vergeet het belangrijkste niet.” De vrouw gaat de grot binnen en ontdekt er een enorme schat. Gefascineerd door het goud, de diamanten en de juwelen, zet ze haar kind op de grond en pakt zoveel ze kan. Ze droomt al van wat ze met deze rijkdommen allemaal zal kunnen doen. De geheimzinnige stem zegt: “De tijd is verstreken, vergeet het belangrijkste niet.” Bij deze woorden rent de vrouw zwaar beladen met goud en edelstenen naar buiten en de deur van de grot valt achter haar dicht, voor altijd. Ze bewondert haar schat en pas dan denkt ze aan haar kind dat ze binnen vergeten is.’

Muziek, kunst en een sfeervolle verlichting hebben een belangrijke plek in de meditatieve vieringen. Ook een geleide meditatie en momenten van stilte helpen je om tot rust te komen en nieuwe inspiratie te vinden.

Elke dinsdagmorgen organiseert Dick Boersma een workshop schilderen in het Wereldhuis in Houten, waarin vaak het thema van de komende viering als uitgangspunt wordt genomen.

De data van de vieringen zijn: zondag 9 oktober en de zaterdagen 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april. 


Ook dit seizoen verzorgt Dick Boersma namens de werkgroep een workshop waarin de deelnemers d.m.v. schilderen en collages laten zien welke betekenis zij hechten aan de onderwerpen . Voor opgeven en informatie: dick_boersma@hotmail.com.


Wil je reageren op de meditatieve vieringen of de nieuwsbrief? Je kunt je reactie richten aan loessmitvandijk@live.nl

Abonneren op de nieuwsbrief kan via een e-mail aan j.v.impelen@kpnmail.nl

Over ons: De oecumenische werkgroep meditatieve vieringen is een initiatief van leden uit de katholieke en de protestantse kerk in Houten. 

Plaats en tijdDe vieringen vinden plaats in de Katholieke kerk van Houten aan de Loerikseweg. Aanvang: 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.45 uur. De vieringen duren ongeveer een uur en na afloop is er voor wie nog wil een gezellig kopje koffie of thee.