Inleiding

In de afgelopen jaren is rond het Stanislashuis in Delft een team van niet-jezuïeten gevormd. De leden van dit team zijn allen geïnspireerd door en vertrouwd met de Ignatiaanse Spiritualiteit.

In de verstilde omgeving van de Stanislas kapel worden op zaterdagen geleide meditaties aangeboden. Er wordt gedurende een half uur een geleide meditatie over een Bijbeltekst aangeboden. Zo nu en dan wordt de stilte onderbroken om gedachten een impuls te geven.

Na de meditatie bestaat de mogelijkheid van een nagesprek. In dit nagesprek kan zonder discussie, worden gedeeld wat de meditatie voor een ieder heeft betekend.

De eerste meditatie van seizoen 2020/2021 is op zaterdag 10 oktober 2020. Daarna is er elke zaterdag een meditatie t/m zaterdag 22 mei 2021

Mensen die graag een donatie willen geven voor de zaterdagmeditatie kunnen dat doen via het volgende nummer : NL98 RABO 0323 9118 46 t.n.v. T.W.T. Knook.