Komunikacijski panoi

Pano o filmu Čudo / Wonder
(Klik na pano i lijepi papiriće sa svojim razmišljanjima. Ne zaboravi potpisati svoj papirić.)

https://sites.google.com/site/medijskakultura2osvarazdin/vasi-radovi/%C4%8Dudo.jpg

Pano za vaše dojmove vezane uz lutkarsku predstavu Umjetničke organizacije GLLUGL
Dindim o nježnosti
(Klik na pano i lijepi papiriće sa svojim razmišljanjima. Ne zaboravi potpisati svoj papirić.)

https://sites.google.com/site/medijskakultura2osvarazdin/vasi-radovi/lino.jpg


Pano za vaša očekivanja i dojmove vezane uz igrani film Uzbuna na Zelenom Vrhu.
(Klik na pano i lijepi papiriće sa svojim razmišljanjima. Ne zaboravi potpisati svoj papirić.)

https://sites.google.com/site/medijskakultura2osvarazdin/vasi-radovi/Bez%20naslova.png


Pano za vaše prijedloge vezane uz satove Medijske kulture u 2016./2017. šk. godini.
(klik na pano)
https://sites.google.com/site/medijskakultura2osvarazdin/vasi-radovi/lino%20%C5%BEelje.jpg


Pano za petaše (i ostale). Malo je potrajalo, ali tu je. 
(klik na pano)
pano Petaši


Ljetni pano: 
ljetni planovi, ljetne priče, prijedlozi filmova, prijedlozi knjiga, prijedlozi igara...
(klik na pano)
https://sites.google.com/site/medijskakultura2osvarazdin/vasi-radovi/Ljetni%20pano_.jpg


Kazališna predstava "Kraljević i prosjak"
(klik na pano)
https://sites.google.com/site/medijskakultura2osvarazdin/vasi-radovi/kraljevi%C4%87%20i%20prosjak.jpg

Foto pano. 
(klik na pano)
https://docs.google.com/file/d/0B9lnDNTLmuCZOVN1eUhkbFhGdGs/edit?usp=drive_web

Zimski pano. Vaše zimske želje, čestitke, priče, doživljaji, crteži, filmovi...
(klik na pano)
https://docs.google.com/file/d/0B9lnDNTLmuCZcU5ldWdPclo0Q1U/edit?usp=drive_web

Saznaj  O FILMU

Šegrt Hlapić pano  
(klik na pano)
https://docs.google.com/file/d/0B9lnDNTLmuCZQnhQUWFOTGZRYzA/edit?usp=drive_web

Što čitaš? Što preporučuješ?
(klik na pano)

https://docs.google.com/file/d/0B9lnDNTLmuCZZk9XUHgzUGVRdE0/edit?usp=drive_web
Novi pano o svemu i svačemu. Na starom je gužva. 
(klik na pano)

https://docs.google.com/file/d/0B9lnDNTLmuCZRzRhQ1RSTHJVS00/edit?usp=drive_web

Stari pano o svemu i svačemu i o naslovu ove podstranice    o.O-_-(y)  .
(klik na pano za komentare i prijedloge)

https://docs.google.com/file/d/0B9lnDNTLmuCZY19ZOXg4ZGpVb2s/edit?usp=drive_web