DVD i CD MEDIATECA XXV

Es facilita la llista, per ordre alfabètic, dels documents audiovisuals de què disposa la biblioteca Descartes de l'Institut XXV Olimpíada.


Aquest material és d'ús intern i permet la investigació a l'alumnat de temes específics.

Entre el material hi ha molts documents cedits per la mediateca del CaixaForum que van ser lliurats en el tancament del servei.

En el fitxer adjunt es pot trobar el llistat del fons de mediateca de la biblioteca Descartes de l'Institut XXV Olimpíada.

Per trobar amb facilitat els documents audiovisuals s'ha fet una classifcació dels documents de què disposa la biblioteca en:
  • - Cinema
  • - Sèries de Televisió
  • - Documentals.
Quan hi ha diversos documents, en els apartats corresponents es fa una subcatalogació del fons. 

ĉ
Biblioteca Xxvolimpiada,
15 de maig 2017, 6:55