Курс «Сучасні медіасистеми і політичні комунікації»

на допомогу викладачам журналістики, політології, соціології

Видання підтримали Британська Рада та Міжнародний фонд "Відродження"

 

Галлін Д., Манчіні П.

Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – 320 с.

ISBN 978-966-96972-0-2

СУЧАСНІ МЕДІАСИСТЕМИ головна

----------------------------

Скласти враження про повсякденну роботу медіасистем може допомогти служба BBC Monitoring, у розділі якої Country Profiles представлені провідні ЗМІ більшості країн світу. На сторінці Country Profiles виберіть країну, а на ній – вкладку Media.

Для перекладу інтернет-сторінок можна використовувати службу Windows Live Translator. Найкращі результати отримуються у парах «одна з романо-германських мов – англійська».

 

Короткий опис: У курсі, що створений на основі дослідження: Галлін Д., Манчіні П. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики (К.: Наука, 2008), на матеріалі 18 західноєвропейських і північноамериканських демократій аналізуються схожості і відмінності їхніх медіасистем, політичних, соціальних та економічних чинників, що визначають їх розвиток. Розглядаються три головні моделі розвитку ЗМІ у демократичних країнах, пояснюється, яку роль вони відіграють у політичному і соціальному житті, а також особливо актуальні в сучасному українському контексті питання взаємодії ЗМІ і політики, проблеми політичної комунікації у демократичних державах, організації громадського мовлення, майбутнього ЗМІ. Простежується зв’язок із класичною працею Сіберта, Пітерсона і Шрамма «Чотири теорії преси».

Матеріали покликані допомогти викладачам факультетів журналістики, політології, соціології у підготовці власних курсів. Пропоновані теми можуть використовуватися як частини цілісного курсу, а також входити до інших курсів (з огляду на це деяка інформація може дублюватися).

Ці матеріали також будуть корисні студентам, які прагнуть скласти адекватне уявлення про історію та сучасний стан засобів масової інформації у демократичних країнах.

Основна література

Галлін Д., Манчіні П. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики. К.: Наука, 2008. 

Тема 1. Суспільна комунікація за демократії: від «чотирьох теорій» до «трьох моделей»

Тема 2. Три моделі медіасистем сучасних демократичних держав та параметри їх виокремлення

Тема 3. Відображення національних, історичних, соціальних та культурних особливостей демократичних суспільств у їх медіасистемах (джерело: Д. Галлін, П. Манчіні «Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики»)

Частина 1. СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА МОДЕЛЬ, АБО МОДЕЛЬ ПОЛЯРИЗОВАНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ

Частина 2. ПІВНІЧНО/ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА, АБО ДЕМОКРАТИЧНА КОРПОРАТИВІСТСЬКА

Частина 3. ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНА, АБО ЛІБЕРАЛЬНА МОДЕЛЬ

Тема 4. Системи громадського (суспільного) мовлення у демократичних країнах

Тема 5. Тенденції розвитку медіасистем наприкінці ХХ – на початку ХХІ


Курс «Політична комунікація: порівняльний підхід»

На основі курсу професора МАУРО ПОРТО, Університет Тулана (Новий Орлеан, США)

До першої теми