Курс «Політична комунікація: порівняльний підхід»

На основі курсу професора МАУРО ПОРТО, Університет Тулана (Новий Орлеан, США)

на допомогу викладачам журналістики, політології, соціології

Видання підтримали Британська Рада та Міжнародний фонд "Відродження"

 

Галлін Д., Манчіні П.

Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – 320 с.

ISBN 978-966-96972-0-2

Курс "Сучасні медіасистеми і політичні комунікації" 

СУЧАСНІ МЕДІАСИСТЕМИ головна

----------------------------

Скласти враження про повсякденну роботу медіасистем може допомогти служба BBC Monitoring, у розділі якої Country Profiles представлені провідні ЗМІ більшості країн світу. На сторінці Country Profiles виберіть країну, а на ній – вкладку Media.

Для перекладу інтернет-сторінок можна використовувати службу Windows Live Translator. Найкращі результати отримуються у парах «одна з романо-германських мов – англійська».

 

 

Короткий опис:

Курс має на меті продемонструвати зв’язки медіа і політичних систем на основі порівняльного аналізу. Студенти отримають методи і навички критичної оцінки ролі засобів масової інформації у сучасних демократичних суспільствах. Через розгляд різних форм взаємодії медіа і політики виявляються чинники соціального, економічного і культурного характеру, які визначають роль ЗМІ в суспільстві. Основний матеріал курсу – сучасні демократичні суспільства держав Західної Європи і Північної Америки. Почасти вибір матеріалу зумовлений тим, що ці країни є найбільш дослідженими з точки зору взаємодії медіасистем з політичною і культурною сферами.

У курсі представляються елементи порівняльного методу, і на основі застосування компаративного методу – опис політичних і медіаcистем сучасних демократій.  Курс базується на моделях медіасистем, запропонованих Д. Галліном і П. Манчіні у їхній праці «Сучасні медіасистеми» (2004; український переклад – 2008).

Основна література

Галлін Д., Манчіні П. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики. К.: Наука, 2008.

Pippa Norris, A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. New York: Cambridge University Press, 2000.

Частина І

МЕДІА І ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ: ФОРМИ І ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ

Вступ

Порівняльний метод

Галлін, Манчіні. Вступ. с. 10–24.

Додаткова література

Michael Gurevitch and Jay Blumler, “Comparative research: the extending frontier”, in D. Swanson and Dan Nimmo (eds.), New Directions in Political Communication. London: Sage, 1990, pp. 305325.

Медіа, публічна сфера і демократія: ліберальний і радикальний підходи

Norris, chapter 2, pp. 2235

Додаткова література

Jurgen Habermas, “The public sphere: an encyclopedia article (1964)”, New German Critique, 1/3, 1974, pp.49–55.

James Curran, “Mass media and democracy revisited”, in James Curran & Michael Gurevitch (eds), Mass Media and Society. London: Arnold, 1996, pp. 81119.

Різні моделі демократії і політичні системи

Галлін, Манчіні, розділ 2, с. 26–47.

Norris, chapters 4 and 5, pp. 63119

Додаткова література

Arend Lijphart, Patterns of Democracy. New Haven: Yale University Press, 1999 (chapters13, pp. 161). Sep 20, 22 Communication systems compared: understanding media industries.

Різні моделі системи політичної комунікації: ЗМІ у різних суспільствах

Галлін, Манчіні, розділ 2, с. 26–47.

Norris, chapters 4 and 5, pp. 63–119.

Взаємодія медіа і політичної системи

Галлін, Манчіні, розділ 3, с. 48–64.

Додаткова література

Daniel Hallin and Paolo Mancini, “Speaking of the president: political structure and representational form in U.S. and Italian TV News”, Theory and Society, 13, 1984, p. 829850.

Colin Seymour-Ure, “Prime ministers` and presidents` news operations: What effects on the job?”, in Howard Tumber (ed.), Media Power, Professionals and Policies. London: Routledge, 2000, pp. 151166.

 

Частина ІІ

ТРИ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Вступ: Різні моделі політичної комунікації

Галлін, Манчіні, розділ 4, с. 65–82.

Модель поляризованого плюралізму (Франція, Греція, Італія, Португалія, Іспанія)

Галлін, Манчіні, розділ 5, с. 84–129.

Додаткова література

Jean Chalaby, “Journalism as an Anglo-American invention: a comparison of the development of French and Anglo-American Journalism, 1830s-1920s”, European Journal of Communication, 11/3, 1996, pp. 303326.

Демократична корпоративістська модель (Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Голландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія)

Галлін, Манчіні, розділ 6, с. 130–175.

Додаткова література

Lennart Weibull, “The press subsidy system in Sweden: a critical approach”. In N. Couldry & J. Curran (eds.), Contesting Media Power. Boulder: Rowman & Littlefield, 2003, pp. 89107.

Ліберальна модель (Великобританія, США, Канада, Ірландія)

Галлін, Манчіні, розділ 7, с. 176–219.

Додаткова література

Wolfgang Donsbach, “Lapdogs, watchdogs and junkyard dogs”, Media Studies Journal, 9/4, 1995.

 

Частина ІІІ

МЕДІА І ДЕМОКРАТІЯ: ВИБОРИ І УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

Різні погляди на вплив ЗМІ на участь громадян у політичних процесах

Norris, chapters 12 and 13, pp. 255306.

Додаткова література

Robert Putnam, “Turing in, turning out: the strange disappearance of social capital in America”, PS: Political Science and Politics, 28, 1995, pp. 664683.

Порівняння виборчих процесів

Norris, chapters 7 and 8, pp. 137179.

Додаткова література

Paolo Mancini and David Swanson, “Politics, media, and modern democracy: an introduction” in D. Swanson and P. Mancini (Eds.), Politics, Media, and Modern Democracy . London: Praeger, 1996, pp. 126.

Порівняння політичної реклами

Christina Holtz-Bacha and Lynda Lee Kaid, “A comparative perspective on political advertising: media and political system characteristics” (pp. 818).

Political advertising across cultures: comparing content, styles, and effects” (pp. 206–227), in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies. London: Sage, 1995.

 

Частина IV

ЧИ ЗМІНЮЄТЬСЯ ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

Сучасні тенденції розвитку медіасистем: комерціалізація, таблоїдізація, збільшення масштабів

Галлін, Манчіні, розділ 8, с. 222–258.

Додаткова література

Sandra Moog and Jeffrey Sluyter-Beltrao, “The transformation of political communication?”, in Barrie Axford and Richard Huggins (eds), New Media and Politics. London: Sage, 2001, pp. 3063.

Політична комунікація в епоху інтернету

Norris, chapter 6, pp. 120–136.

Додаткова література

Peter Dahlgren, “The public sphere and the net: structure, space, and communication”, pp. 3355.

Colin Sparks, “The Internet and the global public sphere”; both in W. Lance Bennett and Robert Entman (eds), Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy. New York: Cambridge University Press, 2001, pp. 7595.

Підсумки
 

Галлін, Манчіні, розділ 9, с. 259–267

Norris, chapter 14, pp. 309–319.