Khatam Terjemahan

                                                    [Previous] [Next] [Home]

Al-Aijr, dari ayat 71~80;

71. Ia berkata; “itu dia anak-anak perempuan ku, jika kamu mahu juga lakukan”.

72. Demi umur mu ! sesungguhnya mereka sesat dalam kemabukan mereka.

73. Lalu azab itu mengenai  mereka waktu terbit matahari.

74. Kami jadikan atasnya itu disebelah bawah dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang keras.

75. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mahu fikirkan.

76. Dan sesungguhnya negeri itu, ada dijalan yang terang.

77. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada satu tanda bagi orang-orang yang beiman.

78. Dan sesungguhnya adalah orang-orang Aikah itu, sangat zalim.

79, Maka kami balas mereka, dan sesungguhnya dua-dua nya itu, ada dijalan yang terang.

80. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk Al-Hijr telah dustakan Rasul-Rasul.

 

Sumber,
[]  http://elkenknajid2.blogspot.my/2016/01/surah-15.html
Following Twitter,
[]
https://twitter.com/N05Jabi/status/693280605077770240
.
Comments