ПРО ГОЛОВНЕ

З 01 вересня 2016 року
школа приймає участь у обласному експерименті за темою: 

"Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання"

З 01 вересня 2017 року
 у Всеукраїнському експерименті 
за темою:
"Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику"

Програма експерименту:

○ Программа дослідно-експериментальної роботи за темою:
"Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання" на період 2016-2021 роки


○ Звіт за І етап обласного експерименту

○ План роботи на ІІ (концептуально-діагностичний) етап обласного ескперименту;


***

З вересня 2011 року школа отримала статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня за Програмою науково-дослідної роботи з проблеми:

«Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет – технологій на становлення інноваційної особистості   ХХІ століття та визначення їх складових»  за темою :«Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» 

з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2016 року 

Програма дослідно-експерементальної роботи передбачає п’ять етапів: підготовчий (2011-2012 н.р.); концептуально-діагностичний (2012-2013 н.р.); формувальний (2013-2014 н.р.); узагальнюючий (2014-2015 н.р.); корегувальний (2015-2016 н.р.)

****
Звіт за 5 років роботи

Інтеграція курсу «Медіакультура» в інші навчальні предмети є одним із напрямків роботи в експерименті


п/п

Тема

Предмет

Продукт

 1.  

 Засоби масової інформації

Англійська мова

Людина і світ

Презентація

 1.  

Необхідність критичного мислення у сфері візуальної медіапродукції

Критичне мислення 

Навички критичного сприймання медіапродукції

 1.  

Схема аналізу медіа-текстів: Аналіз комерційної реклами. Аналіз політичної реклами. Аналіз соціальної реклами

Інформатика

Англійська мова

Критичне мислення 

Створення власних рекламних медіа текстів, комп’ютерних буклетів

 1.  

Психологічний захист від непотрібної візуальної інформації

Психологія

Навички володіння психологічним захистом

 1.  

Медіа-гігієна. Порушення, які виникають у кістково-мязовому  апараті, органах зору, нервовій системі кіберкористувачів

Біологія

Основи здоров’я

Медико-санітарна підготовка

Навички виконання фізично- гігієнічних вправ

 1.  

Віртуальні спільноти і медіазалежність

Англійська мова

Інформатика

Критичне мислення

Презентації, блоги

 1.  

Ретроспектива і сучасний стан інформаційного середовища

Історія

Презентації, журнал

 1.  

Розвиток інформаційного середовища. Проблема цифрової нерівності

Історія

Презентації

 1.  

Візуальна медіакультура- складова загальної візуальної культури, обумовлена медіа засобами і медіа технологіями

Художня культура

Презентації

 1.  

Провідні види візуальних, аудіовізуальних ЗМК

Англійська мова

ПрезентаціїТипи соціальної інформації та медіапотреби особистості

Критичне мислення 

Презентації

 1.  

Фотографія, кіно, телебачення

Художня культура 

Створення власних фотографій

 1.  

Медіакультура. Екранна мова

Художня культура


Створення журналу, спільної презентації електронної книги


Введення спецкурсів

 п/п

Предмет

Програма

Клас

 1.  

спецкурс «Школа протии СНІДу»

за програмою Міністерства освіти і науки України, лист від 13.12.2004 року, № 14/8.1 – 1054, Київ (Алатон), 2004 р.;

11 кл.

(0,5 години)спецкурс «Основи критичного мислення»

за програмою Міністерства освіти і науки України. – Тернопіль, 2010 р. (підручник: «Основи критичного мислення», навчальна книга – Богдан, 2010 р.);

10 - 11 кл. 

(1,5 години)

 1.  

спецкурс «Європейський вибір України»

за програмою Міністерства освіти і науки України. -  Дніпропетровськ,  2008 р. (підручник «Європейський вибір України», автори Квасов В., Романенко М., «Дніпрокнига, 2008 р.»);

11 кл.

 (0,5 години)

 1.  

спецкурс «Медіакультура»

за програмою інституту соціальної та політичної психології НАПН України (автори:О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова,  Н. І. Череповська, 2010 р.);

10 кл. 

(1 година),

 1.  

спецкурс «Громадянська освіта»

за програмою для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ № 469 від 20.06.2006 р.), «Початкова школа», Київ, 2006 р.;

3 – 4 класи 

(4 години)

 1.  

спецкурс «Intel. Шлях до успіху»

за програмою Міністерства освіти і науки України (лист МОН України № 1.4/18-2821 від 15.07.2009 р.);

8 кл. 

(0,5 годин)

 1.  

спецкурс «Введення в психологію»

за програмою Міністерства освіти і науки України «Основи психології для старшокласників. Навчальні програми /Практична психологія та соціальна робота № 5,6,7,8/ 2000, 4,5/2001/».

10 клас 

(1 година)