Магистърска програма

"Средновековното общество - идеология, политика и култура" 
Добре дошли на нашия сайт!


Тук ще намерите необходимата ви информация за нашата магистърска програма "Средновековното общество - идеология, политика и култура"!
Кликнете на "Магистърска програма", за да получите по-ясна представа за нашите задължителни и избираеми дисциплини.

Sofia University "St. Kliment Ohridski" Faculty of History Department of Ancient History, Thracian Studies and Medieval History

"Medieval Society - Ideology, Politics and Culture"

The site was built and run by Dorothea Valentinova, PhD, LL.M.