MEDGYESSY SÉTÁNY DEBRECEN


 

NYÍLTLEVÉL

 

Polgármester Úr,

 

úgy gondoljuk, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy Debrecen városának Ön által vezetett közgyűlése a magyar írótársadalom és a szellemi élet képviselőinek előzetes bevonása nélkül határozott az 1998-ban elhunyt Wass Albert szobrának felállításáról. A döntés előkészítése csupán a Képzőművészeti Lektorátus véleményére támaszkodott. Egy köztéri szobor azonban nem csak képzőművészeti alkotás, hanem szimbolikus tartalmak megjelenítője. Wass Albert körül még lezáratlan viták folynak. Helyét még sem a szakma, sem az idő nem jelölte ki.

 

Debrecen Fidesz-többségű közgyűlése elutasította a szakmai kuratórium véleményének kikérését. Ezt követően a testület 2007. július 5-én 31 igen, 14 nem és 3 tartózkodás mellett jóváhagyta, hogy a Polgári Casino a Nagyerdőn, a Medgyessy sétányon állítson emlékművet. A kiemelt jelentőségű szoborparkban olyan írók, költők kaptak korábban helyet, akik nem csak az egyetemes magyar irodalom legjobbjai közé tartoznak, hanem Debrecen városához fűződő szoros kapcsolatukat művészi alkotásokban jelenítették meg: Fazekas Mihály, Arany János, Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc nevei fémjelzik a sétány szimbolikus rangját.

 

Tiltakozunk az ellen, hogy egy négy évre választott testület döntsön arról, hogy Wass Albert a felsorolt alkotók társaságában, Fazekas Mihály, Krúdy Gyula és Arany János között kapjon helyet. Tiltakozunk az ellen, hogy politikai testület saját hatáskörében – ha szimbolikusan is – írói rangot adományozzon. Tiltakozunk az ellen, hogy köztiszteletet élvező szerzők nevét egy demokratikusan választott testület kellően meg nem alapozott döntése kompromittálja. Ezért határozottan tiltakozunk Fazekas Mihály, Arany János, Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc írói rangjának védelme érdekében Wass Albert szobrának a közgyűlés által kijelölt helyen történő felállítása ellen.

 

Tisztelettel:

 

Ágoston Zoltán, szerkesztő, kritikus

Angyalosi Gergely, irodalomtörténész

Artner Annamária, közgazdász
Bacsó Béla, egy. tanár, filozófus

Balla Zsófia, költő, író

Balog André, zenetörténész

Balogh Róbert, író, szerkesztő

Barak László, költő, publicista (Szlovákia)

Baska Józsefné, nyugdíjas pedagógus

Bárány Tibor, kritikus, filozófus

Bárdos Deák Ágnes, énekesnő

Bárdos Pál, író

Bartók György, zeneszerző, fordító, zöld aktivista

Báthori Csaba, író

Benedek Iván, tanár (Budapest)

Besenyei Sándor, asztalos

Bihari Krisztina, közgazdász

Bíró-Balogh Tamás, irodalomtörténész

Bodor Anikó, képzőművész

Bodor Béla költő, író

Bognár Ádám, egyetemi tanuló, okleveles grafológus

Borbély Szilárd, költő, irodalomtörténész

Bozsik Péter, író, költő, műfordító, szerkesztő

Böszörményi Gyula, író

Bulkai Tamás, okl. mérnök

Bulkainé Ádámosi Margit, okl. mérnök

Czeizel Gábor, rendező

Cs. Gyimesi Éva, Kolozsvár

Csordás Gábor író, könyvkiadó

Daróczi Anikó, dr. irodalomtörténész, tanár, műfordító

Darvasi László, író

Deim Éva pszichológus (Debrecen-Pécs-Budapest)

Deményi György, Déri Múzeum, közművelődési munkatárs

Dobos Éva, műfordító
Donáth Ferenc dr., orvos

Fazekas Csaba dr., történész, egyetemi oktató (Miskolc)

Fazekas Csaba, Miskolc

Fekete György, mentálpedagógus, Budapest

Fekete János, holokauszt-túlélő zsidó-magyar író, Győr

Fenákel Judit, író

Fleck Zoltán, jogszociológus

Fogarassy Miklós, esszéista, irodalomkritikus (Bp)

Forgách András, író

Földényi F. László, Széchenyi díjas egyetemi tanár

Friedrich Melinda, középiskolai tanár

Friedrich Tímea, középiskolai tanár

Fürjes Gabriella, tanár, műfordító

Fűzfa Balázs, irodalomtörténész

Gábor György, filozófus

Gács Anna, kritikus, egyetemi oktató

Gadus István, középiskolai történelemtanár, népművelő

Gálné Veresegyházy Anikó,  könyvtáros, tanár

Gáti Zsuzsa, tanácsadó

Gellér Ferencné dr., címzetes könyvtárigazgató

Gerold László, irodalom- és színháztörténész, a Híd főszerkesztője, Újvidék

Giczey Péter, szociológus, közösségfejlesztő

Gondola Zsolt Zoárd, ügyvéd

Gömöri György, költő, irodalomtörténész, nyug. egyetemi tanár (London)

Grendel Lajos, író, egyetemi oktató (Szlovákia)

Grósz György dr., orvos

Guth Richard, gimnázimi tanár, Németország

Hajdu István, újságíró

Harangi Andrea, író, szociálpolitikus

Harcos Bálint, író

Hárs György Péter, irodalomtörténész, esztéta

Heiszler Vilmos, történész

Hell István, magyartanár, író, újságíró

Holpert László, informatikus

Húber Edit

Iványi Aurél, önkormányzati képviselő

Jászberényi József dr., irodalomtörténész

Juhász Orsolya, tanár

K. Kabai Lóránt, költő, szerkesztő

Kácsor Zsolt, újságíró

Kállai R. Gábor, író

Kálmán C. György, irodalomtörténész

Kamarás Ágnes, tanár

Kamarás István, OJD irodalomszociológus

Kántor Péter, író

Kántor Zsolt, író

Kapecz Zsuzsa, író

Károlyi Csaba, az ÉS szerkesztője, kritikus

Kertész Dávid, tanár

Kertész Endre, csellóművész

Kertész Erzsébet, szociálpolitikus

Kertész Péter, Pulitzer-emlékdíjas újságíró

Komjáthy Anna, képzőművész-tanár

Konok Péter, történész

Korányi Margit, oktatásfejlesztési programvezető

Kovács Krisztina, tanársegéd PPKE - Germanisztikai Intézet

Kovács László, önkormányzati képviselő

Kőrössi P. József, író

Krausz Tamás, történész

Krusovszky Dénes költő, kritikus.

Kukorelly Endre, író

Lévai Júlia, szerkesztő, publicista

Litván Katalin, építészmérnök

Lóránd Zsófia, szerkesztő, irodalmár

Lugosi Győző, történész, egyetemi docens, ELTE

Machlik Jánosné, tanár

Madarász Edit ,tanító, könyvtáros

Majsai Tamás, theológus

Marsovszky Magdolna, antiszemitizmus-kutató

Márton László író, műfordító.

Márton László dr., író, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 

Ménes Attila, író

Mesterházi Mónika, költő, műfordító

Mészáros Gergely, könyvtáros

Mészáros Sándor, író, kritikus, szerkesztő

Mezei Judit, tanár

Milbacher Róbert dr., irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, PTE, BTK

Molnár Cecília Sarolta, tanár, PhD-hallgató

Molnár József, ügyvezető igazgató
Molnárné Varga Katalin, újságíró, közoktatási szakértő 

Molnár Lajosné

Molnár Sára, irodalomtörténész, IT-tanácsadó

Nagy Gergely, író, újságíró – Budapest

Nagy István dr., biológus, Gödöllő

Nagy Katalin, nyugdíjas

Nagy Krisztina, hallgató

Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, történész

Nagy Zoltán, munkanélküli

Ördögh Csilla, újságíró, egykori rádiós szerkesztő

Pályi András, író

Pándi Borbála, egyetemi tanuló

Papp Annamária / Anamaria Pop,  író, műfordító

Pécsi Katalin, irodalomtörténész, tanár

Pesti Gábor, mérnök

Petőcz András, író

Rácz Anita, egyetemi adjunktus

Rácz Péter, költő

Radics Viktória, irodalmár

Radnai Ferenc dr., vegyész

Radnóti Sándor, egyetemi tanár

Radnóti Zsuzsa, dramaturg

Rapai Ágnes, költő

Rózsa Péter, egyetemi oktató

Sándor Iván, író

Schein Gábor, író

Schiller Erzsébet, irodalomtörténész

Selyem Zsuzsa, irodalomtörténész, író

Simor András, költő

Somogyi Ágnes, tanár

Spira Veronika, tanár

Standeisky Éva, történész

Szakács István, író

Szász Anna, újságíró

Szegő János, kritikus

Szepes Erika, egyetemi tanár, irodalomtörténész, író

Szerbhorváth György, újságíró, kritikus, szociológus

Szkárosi Endre, költő

Szüts Miklós, festőművész

Tamás Pál, szociológus, Budapest

Tábor Ádám, költő, kritikus, esszéíró

Tóth Andrea, tanár

Tóth Attila, informatikus

Tillmann J. A., esztéta, művészeti szakíró

Steven Totosy de Zepetnek, egyetemi tanár (USA)

Trencsényi László dr.

Tüdős Ferencné, dr. vegyészmérnök

Ungváry Rudolf, író

Urfi Péter ,szerkesztő, kritikus

V. Pánczél Éva, műfordító

Vajda Károly, hermeneuta

Vámos Tibor

Várady Szabolcs költő, műfordító

Vári Erzsébet, műfordító

Vári György, kritikus

Várnai Pál, irodalmár

Vásárhelyi Mária, szociológus

Veress Mariann, közgazdász

Virágh Lívia, tanár (Budapest)

Visky András, író, dramaturg, egyetemi tanár

Vojnich Erzsébet, festőművész

Vörös István, író, költő

Závada Pál, író

Zoltán Gábor, író