Календар на прегледите

Как да запиша час за преглед?

1. Проверете в кои дни от месеца можете да посетите съответния специалист:
 - използвайте бутоните за да имате изглед за деня (today), седмицата (week) или месеца (month);
 - използвайте стрелките за да се придвижвате по календара във времето или посочете конкретна дата от падащото меню;
 - кликнете по конкретен час за да излезе допълнителната информация.

2. Ако имате предпочитан лекуващ лекар изберете ден, в който има посочени часове

3. Запишете час за преглед на телефон 0884588677

4. Таксите за прегледите са посочени тук.


Забележка:
Календарът периодично се обновява и са възможни промени в графика.

Календар на прегледите