Услуги и такси

Медицински услуги срещу заплащане

Към момента центърът не работи по договор с НЗОК (предстоящо) и не извършва прегледи с направления от личен лекар.
Прегледите се извършват срещу посочените такси и след предварително записване.


ПСИХИАТРИЯ

1. ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР (30 минути) - 30 лева

2. КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ЛЕКАР С БЛИЗКИ ИЛИ ПО ДОКУМЕНТИ (без присъствие на пациента, 30 минути) - 30 лева

3. РАЗШИРЕН ПЪРВИЧЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД (50 МИНУТИ) - 40 лева


· Снемане на анамнеза (събинане на информация) от пациента и придружите, преглеждане на наличната медицинска документация.

· Преглед на пациента

· Запознаване на пациента и продружителя с естеството на диагностицирания проблем и възможните подходи за справяне

· Обсъждане на терапевтичен план

· Назначаване на терапия, мотивация и обучение на пациента

· Издаване на необходимата медицинска документация


4. ВТОРИЧЕН ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД (30 минути) - 30 лева


· Преглед на актуалния статус на пациента

· Оценка на поносимостта и ефективността на терапията

· Обсъждане на по-нататъшния терапевтичен план


5. Медицински консилиум - всеки петък от 13 часа се извършват задълбочени прегледи от двама лекари едновременно след предварително записване (50 минути) - 100 лева

6. Домашно посещение. Извършва се след предварително записване по телефона за дните вторник и четвъртък (50 минути) – 90 лева

7. Консултация от психолог (30 минути) - 30 лева


9. Издаване на медицински документи - 20 лева

10. БЕЗПЛАТНИ психиатрични консултации - всеки петък от 13 до 15 часа се извършват  след предварително записване, в рамките на 20 минути.


КАРДИОЛОГИЯ

Кардиологичен преглед (30 минути) - 30 лева


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Гастроентерелогичен преглед (30 минути) - 30 лева