24.06.10 -de Standaard- Twee artsen krijgen monsterboete van 635.000 €

Twee artsen krijgen monsterboete van 635.000 euro

BRUSSEL - De artsen zouden onterecht medicijnen hebben voorgeschreven aan patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS).

De administratieve rechtbank van de ziekteverzekering legde endocrinoloog Francis Coucke en neuropsychiater Anne Marie Uyttersprot
een uitzonderlijk hoge boete op. Samen moeten ze 635.000 euro aan het Riziv terugbetalen.
Volgens het Riziv hebben de twee artsen de regelgeving over de terugbetaling van medicijnen niet correct toegepast. Dat wil zeggen
dat ze aan de patiënten met de diagnose ‘chronischevermoeidheidssyndroom' (CVS) medicijnen hebben voorgeschreven die voor die behandeling niet in aanmerking zouden komen.
De artsen betwisten het vonnis. ‘Wij hebben de criteria van het Riziv rigoureus toegepast', zegt Uyttersprot. ‘De medicijnen konden
nooit worden voorgeschreven zonder toestemming van de adviserende geneesheer van de mutualiteiten. Dat is altijd gebeurd.'

Doorn in het oog

Volgens de artsen zit er dan ook meer achter het vonnis. ‘Het Riziv is ons liever kwijt dan rijk. We zijn een doorn in het oog omdat
we een nieuwe behandeling voor CVS-patiënten gebruiken die wel haar vruchten afwerpt.'
Vlaanderen telt nu vijf ‘referentiecentra' waar CVS-patiënten móéten worden behandeld als ze een invaliditeitsuitkering willen.
Die centra beschouwen CVS als een psychosomatische ziekte, iets wat tussen de oren zit. Patiënten voeren er groepsgesprekken, leren er met hun emoties omgaan... 
Onderzoeken van het Riziv en van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg hebben al uitgewezen dat die therapie teleurstellende
resultaten oplevert. Er is geen bewijs voor dat patiënten zich achteraf beter voelen. De therapie is duur en patiënten moeten ze uit eigen zak betalen.

Uyttersprot en Coucke combineren deze therapie met een biomedische behandeling.
 ‘We praten niet alleen met de patiënten, maar voeren ook lichamelijke onderzoeken uit. We controleren hun bloedwaarden, hun immuunsysteem, maag- of darmproblemen... Vaak is dat het geval. Dan schrijven we medicijnen voor. Heel wat patiënten voelen zich achteraf beter.'

De artsen gaan in beroep.

 
 
 CheckStat