HOME‎ > ‎

HOME

   Cursul se adresează studenților de la facultățile inginerești. Sunt prezentate noțiunile de bază din MECANICĂ și numeroase aplicații inginerești. Conform tradiției, cursul de MECANICA este împărțit în trei părti distincte, împărțire dictată de necesități didactice, STATICA, CINEMATICA și DINAMICA. VIBRAŢIILE MECANICE pentru sisteme mecanice generale formează un capitol separat.        
  În continuare sunt prezentate câteva imagini din nenumăratele aplicații ale mecanicii în viața noastră.
             Dacă priviţi puţin în jurul vostru veţi constata că nu există domeniu în care mecanica să nu fie implicată. Toate ramurile inginerești, chiar și cele care par foarte îndepărtate, beneficiază de cunoștințele acestei ramuri a științei. În industria auto, în construcții, aplicațiile industriale, în agricultură, în construcția oricărui aparat legile și cunoștințele de mecanică sunt extrem de folositoare și utile. De aici și interesul care este arătat acestei științe.

In cadrul cursului de față este prezentată statica punctului material, teoria sistemelor de forțe, centre de greutate, echilibrul rigidului, echilibrul sistemelor de rigide, echilibrul cu frecare, statica sistemlor de corpuri și aplicațiile tehnice ale staticii. În text sunt introduse, la fiecare capitol, și aplicatii care ilustreaza textul. Noțiuni de bază ca: centre de greutate, forțe distribuite, momentul forței față de un punct,principiile mecanicii, lucrul mecanic virtual, torsorul unui sistem de forțe, sisteme de scripeți, echilibrul punctului material, axa centrală, grinzi cu zăbrele, pârghii, planul înclinat sunt abordate și explicate.

Pe acest site este prezentată partea de STATICA. Cuprinsul volumului este cel prezentat în bara din stânga paginii și fiecare capitol este tratat pe pagină separată. Materialul prezentat este cel tipărit la Editura Infomarket în 2008, cu îmbunătățirile pe care le-am considerat necesare.    


        Coperta cursului:
MECANICA. STATICA. Autor: S. VLASE
 
 
              Copyright Editura INFOMARKET,2004,2008
 
Celelalte părti ale cursului le puteţi consulta aici:
 
 
Aplicaţiile la curs le găsiţi aici:
 
 
 
 

CUPRINSUL  volumului este prezentat în cele ce urmează. Fiecare capitol are deschisă o pagină în bara din stânga.

 

Capitolul 1

 

NOŢIUNI  FUNDAMENTALE  ŞI  PRINCIPIILE MECANICII

1.1.Noţiuni fundamentale                                                                     

1.2. Modele în mecanică 

1.3. Principiile mecanicii  

                                                                     

Capitolul 2

 

STATICA  PUNCTULUI MATERIAL

2.1.Echilibrul punctului material liber      

2.1.1. Punct material liber. Punct material supus la legături               

2.1.2. Rezultanta unui sistem de forţe              

a) Suma a două forţe

b) Descompunerea unei forţe după două direcţii

c) Suma mai multor forţe

2.1.3. Echilibrul punctului material liber                

2.2. Echilibrul punctului material supus la legături

2.2.1.Legături.Axioma legăturilor

2.2.2. Echilibrul punctului material supus la legături ideale            

2.2.2.1. Legături ideale

2.2.2.2. Echilibrul punctului material pe o suprafaţă netedă            

2.2.2.3. Echilibrul punctului material pe o curbă netedă                  

2.2.3. Echilibrul punctului material supus la legături reale (cu frecare)

2.2.3.1.Legături cu frecare. Frecare de alunecare. Coeficient de frecare.Con de frecare

2.2.3.2.Echilibrul punctului material pe o suprafaţă aspră               

2.2.3.3.Echilibrul punctului material pe o curbă aspră                      

 

Capitolul 3

 

STATICA SISTEMELOR DE PUNCTE MATERIALE

 

Capitolul 4      

 

REDUCEREA SISTEMELOR DE FORŢE

4.0. Consideraţii generale

4.1. Forţa este un vector alunecător

4.2. Rezultanta unui sistem de forţe

4.3. Momentul forţei 

4.3.1. Momentul forţei faţă de un punct  

4.3.2. Modificarea momentului la schimbarea polului                     

4.3.3.Alunecarea unei forţe pe suportul ei          

4.3.4. Determinarea suportului unei forţe        

4.3.5. Momentul forţei faţă de o axă             

4.3.6. Momentul unei forţe faţă de un punct în plan 

4.4. Momentul  rezultant             

4.5. Torsorul de reducere al unui sistem de forţe            

4.6. Teorema momentului            

4.7. Invarianţi ai sistemelor de forţe              

4.8. Axa centrală a unui sistem de forţe(Poinsot)

4.9. Reducerea sistemelor de forţe                 

4.10. Distribuţia momentelor în jurul axei centrale

4.11. Teorema lui Varignon                  

4.12. Sisteme de forţe echivalente. Operaţii elementare de echivalenţă

4.13. Sisteme particulare de forţe         

4.13.1.Sisteme de forţe concurente                

4.13.2. Sisteme de forţe coplanare                 

4.13.3. Sisteme de forţe paralele           

4.13.4. Sisteme de cupluri           

4.14. Sarcini distribuite şi centre de presiune

                  

Capitolul 5                 

 

CENTRE DE GREUTATE (MASĂ)

5.1. Centrul de greutate (masă) al unui sistem de puncte materiale

5.2.Centrul de greutate (masă) al unui solid          

5.3. Momente statice           

5.4. Formule pentru determinarea  poziţiei centrelor de greutate 

5.5.  Proprietăţile centrelor de greutate (masă)

5.6. Calculul poziţiei centrelor de greutate (masă)

5.7. Teoremele lui Pappus-Guldin

5.8. Centrul de masă al figurilor compuse              

 

Capitolul 6                 

 

ECHILIBRUL RIGIDULUI

6.1. Echilibrul rigidului liber                

6.2. Echilibrul rigidului supus la legături ideale (fără frecare)

6.2.1. Legăturile rigidului   

6.2.2. Reazemul simplu      

6.2.3. Articulaţia

6.2.4. Legătura cu  fir 

6.2.5. Încastrarea        

6.3. Legăturile reale ale unui rigid(cu frecare)

6.3.1. Frecările solidului rezemat         

6.3.2. Patrulaterul frecărilor

6.3.3. Frecarea de rostogolire                

6.3.4. Frecarea de pivotare           

 

Capitolul 7                 

 

STATICA SISTEMELOR DE SOLIDE

7.1. Echilibrul sistemelor de solide               

7.1.1. Sisteme de solide               

7.1.2.  Metoda izolării corpurilor         

7.1.3. Metoda solidificării           

7.1.4. Metoda  echilibrului părţilor               

7.2. Sisteme de bare articulate (grinzi cu zăbrele)

7.2.1. Generalităţi      

7.2.2. Metoda izolării nodurilor           

7.2.3. Metoda secţiunilor(Ritter)                   

7.2.4. Structuri spaţiale de bare articulate

                   

Capitolul 8                                    

 

APLICAŢII  ALE  STATICII  ÎN  TEHNICĂ

8.1. Pârghia                

8.2. Planul înclinat 

8.3. Pana                     

8.4. Şurubul                         

8.5. Troliul                           

8.6. Scripetele            

8.7. Sisteme de scripeţi                          

8.7.1. Palanul factorial                          

8.7.2. Palanul exponenţial                    

8.7.3. Palanul diferenţial (macaraua diferenţială)

8.8. Sisteme de pârghii

a. Frâna cu saboţi                

b. Balanţa cu braţe egale              

c. Cântarul roman                

d. Cântarul zecimal             

8.9. Roata          

         a) Roata trasă 

         b) Roata motoare                 

8.10. Lagăre şi rulmenţi                         

a) Lagărul radial. Momentul de rostogolire

b) Rulmenţi. Frecarea în lagăre de rostogolire   

 

Capitolul 9

 

STATICA FIRELOR

 

Capitolul 10      

        

PRINCIPIUL  LUCRULUI  MECANIC  VIRTUAL

8.1. Legături               

8.2. Cinematică infinitezimală

8.3. Principiul lucrului mecanic virtual                  

8.4. Principiul lui Toricelli          

 

ANEXĂ                      

 

CALCUL  VECTORIAL

        

A.1. Vectori. Noţiuni fundamentale              

A.2. Operaţii cu vectori                

A.2.1. Adunarea vectorilor          

A.2.2. Produsul scalar a doi vectori               

A.2.3. Produsul vectorial a doi vectori         

A.2.4. Produsul mixt a trei vectori                

A.2.5. Dublul produs vectorial a trei vectori

A.2.6. Aplicaţii ale calculului vectorial

A.3. Exerciţii                       

 

BIBLIOGRAFIE   SELECTIVĂ 


                                                     

       

 
 
MASINI SIMPLE:
1.  PARGHIA
2. SCRIPETELE
3.PLANUL INCLINAT
4.PANA
5. SURUBUL
6. ROATA SI OSIA
 
    
PANGARATI   BISERICANI   BISTRITA   AGAPIA              
    NEAMT       SECU     VARATEC       PROBOTA       
 
 
     
    HUMOR    MOLDOVITA  SUCEVITA   VORONET     

 
  
 

 

 

ALFABETUL GRECESC

 

 

Forma

Valoarea fonetică şi denumirea

 

Forma

Valoarea fonetică şi denumirea

A

α

a

alfa

Ν

ν

n

nii

B

β

b

beta

Ξ

ξ

x

csi

Γ

γ

g

gama

Ο

ο

o

omicron

Δ

δ

d

delta

Π

π

p

pi

Ε

ε

ë

epsilon

Ρ

ρ

r

ro

Ζ

ζ

dz

dzeta

Σ

σ , ς

s

sigma

Η

η

ê

eta

Τ

τ

t

tau

Θ

θ

th

theta

Υ

υ

ü

üpsilon

Ι

ι

i

iota

Φ

φ

ph

phi

Κ

κ

k

kappa

Χ

χ

h

hi

Λ

λ

l

lambda

Ψ

ψ

ps

psi

Μ

μ

m

mii

Ω

ω

o

omega

  

Comments