ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริตบริหารราชการแผ่นดิน

งานสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประมวลภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 • การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ค. 2560 21:33 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา รายละเอ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2561 00:43 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้าง

 • โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง วัดผาปังกลาง-บ้านเด่นอุดม ปริมาณงาน ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งขนาดกว้างตามลาดเอียง 4.50 เมตร ยาว 55 ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 06:52 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสันขี้เหล็ก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 05:45 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 https://www.facebook.com/www.maephrik.net

Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ 422/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180 โทรศัพท์ 054-299682 โทรสาร 054-299452

วันที่ & เวลา


Google Calendar Viewer


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »