Maak uw afspraak                   Doe de Risicotest!

 Medisch Centrum Valkenburg    Oosterweg 15  6301 PX  Valkenburg a/d Geul   043 6014499   juni 2017


 

Telefoonnummers
 
Medisch Centrum Valkenburg
 
Praktijklijn   043 6014499
Huisartsenpost 043 3877777

Logopedie      043 6011011
Osteopathie    043 6010943
 
Virenze Psych. 043 4081735
Prima Psych.   043 3270907
Kruit|Knops    06 41763154
 
Apotheken
Boots          043 6012281
Starmans       043 6012369
Straver        043 3612829


Fysiotherapeuten
Wilhelminaln   043 6012444
J. Abeling     043 6012270
Polfermolen    043 6011000
Fysio Centrum  043 6016691

Verloskundigen
Valkenburg     06 54927212


Ziekenhuizen / Zorg
Maastricht     043 3876543

Heerlen        045 5766666

Sittard      
  088 4597777
Genk (B)       +3289325050
Aken (D)       
+49 241 800


Sevagram
 Zorg  
09007774777

GK Domicura    043 3690690
Orbis Thuis    088 4588888
CIZ            
0900 1404

 

Praktijkfolder

Contact

Route


 

 

In Praktijk St. Pieter werken meerdere huisartsen, verscheidene gespecialiseerde verpleegkundigen en assistentes. De praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum Valkenburg. Zie hiernaast voor de telefoonnummers van de overige hier gevestigde praktijken.

De Praktijklijn kunt u bellen tijdens kantooruren. Voor het maken van afspraken kunt u ook op deze website terecht.

De Receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Hier kunt u aanvragen voor herhaalrecepten, verwijskaarten enz. inspreken. Dit kan ook tijdens vakantiesluitingen. Recepten kunt u ook Online aanvragen.

Buiten praktijktijden (vóór 8.00 en ná 17.00u) alsmede in de weekeinden kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de Huisartsenpost Heuvelland, gevestigd bij de Eerste Hulp van het Ziekenhuis Maastricht: tel 043 3877777. Ook de dienstapotheek vindt u in Maastricht: Apotheek Straver, tel 043 3612829.

De assistentes meten (van 8-11.30u zonder afspraak) uw bloeddruk, verzorgen wonden, verwijderen hechtingen, spuiten oren uit, geven injecties, verrichten zwangerschapstesten, en nemen bloed af voor laboratoriumonderzoek. 
Ook zijn op afspraak mogelijk:

- hartfilm (electrocardiogram)
- holter on-demand (hartfilm voor ritmestoornis)
- gehoortesten (audio- en tympanogram)
- longfunctieonderzoek (spirometrie)
- allergietesten
- uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek 
- 24 uurs bloeddrukmeting 
- bloedvatonderzoek (doppler van hals en benen)

Voor bloedonderzoek voor AzM (dinsdag en vrijdag om 09.30u) en Atrium (woensdag om 09.00u) kunt u terecht in het verzorgingshuis Oosterbeemd. Denk er aan uw ponskaartje mee te nemen!)

Voor mensen met een verhoogd risico (door beroep, roken, familie- aandoeningen) is het verstandig een periodieke check-up te laten verrichten. Hiervoor zijn speciale spreekuren. Ook kunt u de risicotest doen als u nog niet behandeld wordt voor hart- en vaatziekten.

Wanneer u naar het buitenland gaat is het handig wanneer u een samenvatting van uw medische voorgeschiedenis hebt. Hiervoor kunt u een Europees Medisch Paspoort aanvragen

De assistentes kunnen u over al deze zaken meer informatie verschaffen.