2.4. MCS i Celebració

Aquesta sessió respon als objectius " Elaborar un producte pastoral comunicatiu" i " Reconèixer i aplicar els MCS a la formació de la fe, l’acompanyament, la pregària, la celebració, el servei i la vocació cristiana".

Tractarem els següents temes: 
  • La litúrgia, com a "fons et culmen" de la vida del cristià (SC)
  • Moviment litúrgic: Importància de la vessant comunitaria. La litúrgia com a joc: espai per la gratuïtat, ni moralització ni estetificació (Romano Guardini: L'esperit de la litúrgia). Nous espais litúrgics: recuperar la centralitat de Crist (Johannes van Acken. L'arquitectura de Rudolf Schwarz).
  • La limitació i les oportunitats del cos virtual per a una actuosa participatio. Reinterpretar el cos místic en el ciberespai.
  • Exemples de MCS i celebració litúrgica: l'esdeveniment mediàtic de les celebracions de Joan Pau II i la inauguració de la Basílica de la Sagrada Família per Benet XVI,  la missa de TV2, el nou canal on-line de Montserrat. Comparar-ho amb un altre esdeveniment mediàtic: la misa roquera del Padre Jony a la Catedral de Tortosa.


Recursos per la sessió

Video íntegre de la celebració d'inauguració de la Basílica de la Sagrada Família per Benet XVI a TV3
Seguiment de la visita de Benet XVI a Santiago de Compostela i Barcelona per CatalunyaReligó.
"Cromos per fidelitzar l'audiència" Telenotícies Comarques TV3, 16-04-2012
Montserrat Comunicació (Radio i Televisió on-line de l'Abadia de Montserrat. Notícia a Catalunyareligió)
Grafitis per decorar l'església (Antena3, La Vanguardia, El País).

Tasques per la sessió 2.5.

Tasca 1: El grup que tracta el tema de "Servei" prepara la seva exposició sobre la recerca de " MCS i Servei"
Tasca 2: La resta d'alumnes avancen en el treball final de síntesi.

Comments