Mitjans de Comunicació Social i Pastoral

IREL

“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.” (Papa Francisco. Evangelii Gaudium. Núm. 49)


"Una Església que ensenya i que no és, abans que res, una Església que escolta i aprèn, no està en la mateixa longitud d'ona que la comunicació divina" (Communio et Progressio núm. 175)

“Fins a quin punt i en quin sentit és capaç la força de l’evangeli de transformar realment a la gent d’aquest segle? 

Quins mètodes caldria seguir per a que la força de l’evangeli aconsegueixi el seu efecte?” (Evangelii Nuntiandi núm. 4)


Professors de l'assignatura:
  • Sara Galceran Vercher: Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UPF). Mestra de llengua anglesa.
  • Eloi Aran Sala: Arquitecte (ETSAB-UPC). Llicenciat en Estudis Eclesiàstics (FTC). Llicenciat en Teologia Fonamental (ITF). Professor de Llicenciatura Bíblica a l'ISCREB. Màster en educació secundària especialitat tecnologia. Professor de Batxillerat en dibuix tècnic i religió. Col·labora al portal d'informació CatalunyaReligió
Descripció genèrica de l'assignatura:
"Mitjans de Comunicacció Social i Pastoral" és una assignatura dels estudis de Llicenciatura en Ciències Religioses impartida a l'ISCR-IREL el curs 2011-12. Anàlisi i aprofundiment en la incidència que tenen avui els mitjans de comunicació social en la persona, en la societat i en l’Església. Com i de quina manera l’acció comunicativa pot servir a la transmissió dels valors evangèlics, de manera que l’acte comunicatiu no sigui aliè o un afegit sinó que incorpori en els continguts evangèlics en el missatge, passant de la comunicació de la pastoral a la pastoral comunicativa.

Objectius:
Quan acabem el curs l’alumne ha de ser capaç de:
  •  Assolir una reflexió aprofundida i crítica envers la relació entre els MCS i la pastoral. 
  • Reconèixer i aplicar els diferents formats i elements dels MCS.
  •  Elaborar un producte pastoral comunicatiu. 
  • Reconèixer i aplicar els MCS a la formació de la fe, l’acompanyament, la pregària, la celebració, el servei i la vocació cristiana.
Metodologia:
El curs es distribueix en 10 sessions de tres hores. Cada sessió tindrà una primera part inicial de posada en comú de les tasques assignades en la sessió anterior d’una hora en format seminari (fins a les 20:15). Posteriorment hi haurà un descans de 15 min (fins a les 20:30). Tot seguit es plantejarà la temàtica del dia (fins a les 21:15) i, finalment, hi haurà la presentació de les tasques del proper dia i una avaluació de la sessió (fins a les 21:30). 

Avaluació:
Avaluació contínua a partir de les tasques setmanals (60%) i del treball de síntesi (40%). Es treballarà individualment i en grup.
Bibliografia recomanada:
Documents del Magisteri:
Webteca recomanada:


Ċ
irel mcspastoral,
29 de febr. 2012, 9:07