Kontak Ons

Die Bergklub van Suid-Afrika (Stellenbosch Afdeling)

Posbus 152
Stellenbosch, 7599
Faks: +27 86 628 5477


The Mountain Club of South Africa (Stellenbosch Section)

P.O. Box 152
Stellenbosch, 7599
Fax:
+27 86 628 5477


Kontak Ons