Klimprogram

Die nuutste Klimprogram kan oor hier afgelaai word in PDF formaat, Klimprogram No. 287

 

KLIMPROGRAM: MAART – JUNIE 2017

AANDAG DEELNEMERS

 • Deelname aan alle uitstappies geskied op eie risiko.

 • Bel asseblief die leier voor elke uitstappie om plek te bespreek. Doen navraag oor enige kostes betrokke.

 • Sluitingsdatum gewoonlik een week voor datum, in geval vir permit aansoek.

 • Die tye op die program aangedui is vertrektye, kom asb. 10 minute vroeër.

 • Indien jy twyfel oor die moeilikheidsgraad van die uitstappies, bel die leier vir meer inligting.

 • Kom volledig toegerus wat toerusting en kos betref veral op uitslaapnaweke. Onthou dat die leier na sy oordeel, enige voornemende deelnemer kan wegwys, indien daar enige twyfel is oor die toerusting of vermoë van die persoon.

 • Dra ʼn koplamp saam – soms is daar gebeurlikhede wat veroorsaak dat mens later as beplan in die donker moet terugstap.

  • Nie-lede wat as gaste saamstap betaal die volle permitfooi. Permitgelde word binne die begroting vir lede betaal.

  • Lede mag gaste saamnooi op uitstappies. Reël vooraf met die leier. Die lid is verantwoordelik vir die gas se veiligheid asook om toe te sien dat die gastefooi van R40 per dag per uitstappie en moontlike permitkoste betaal word.

 • Persone wat na die sluitingsdatum kanselleer of nie opdaag nie, sal vir permitkoste aanspreeklik gehou word.

  • Die bymekaarkomplek vir uitstappies is voor die ingang van die US Siviele Ingenieursgebou (parkeerterrein oos van die Ingenieursgeboue uit Banhoekweg), tensy anders vermeld.

 • In geval van slegte weersomstandighede kan die leier besluit om ’n uitstappie te kanselleer.

 • Lede met “Wildcards”: laat weet leier vooraf en bring saam op uitstappies in Cape Nature gebiede.

 • Noodhulp: Dit is elke lid se verantwoordelikheid om basiese noodhulpbenodighede in te pak en die leier in kennis te stel van enige mediese probleme.

AANDAG LEIERS

Stuur asb. ’n verslag aan die bestuurslid vir klimprogram, die nuusbriefredakteur en aan die voorsitter. Daar bestaan ook ʼn aanlynweergawe vir uitstappieverslag, kyk onder: http://goo.gl/Mc6x06.

Leiers moet ook toesien dat die gastefooi van R40 per gas per dag aan die tesourier betaal word, die Konstitusie vereis dit. Indien daar enige twyfel bestaan oor die vermoë van ʼn deelnemer of indien ʼn persoon sonder toereikende toerusting opdaag, moet die persoon weggewys word.

Stapleiers kan met Paul Verhoeven, 073 371 6687 of epos pfmv@sun.ac.za, in verbinding tree oor die klub se noodhulpuitrusting of enige andere toerusting wat benodig word.


SATERDAG 25 MAART: STELLENBOSCHBERG

Klim die “ou grote” vir mooi uitsig oor die Skiereiland. Bring genoeg water. Volgens August sluit die uitstappie ‘n “unieke draai in” – kom saam en sien wat dit is! Bel leier vir reëlings.

Leier: August Carstens, 082 552 8630 of carstensal@gmail.com


SATERDAG 1 APRIL: PAARLBERG ABSEIL

Kom knap jou abseil vaardigheid op. Ons fokus op veiligheid, abseil tegniek, gebruik van toerusting, verskillende knope en opstel van ankers. Bring toerusting en water. Beginners welkom. Bel leier.

Leier: Teuns Kok, 083 267 4455 of teuns.kok@capetown.gov.za

Vertrek: 08h30 vanaf die piekniek area, Jan Phillipsrylaan, Paarlberg


SATERDAG 8 APRIL: WEMMERSHOEKPIEK, FRANSCHHOEK

Stap met mooi uitsigte oor Wemmershoekdam en berge. Fiksheid vereiste – lang dag in die berge. Bring genoeg water, iets te ete en warm klere. Bel leier vroegtydig vir permitdoeleindes.

Leier: Wessel Croukamp, 021-876 2426h of 072 356 5939 of wessel@sun.ac.za

Vertrek: 7:00 vanaf Elektries & Elektroniese Ing gebou en 7:45 vanaf Roustraat 3, Franschhoek

Bydrae vir brandstof: R40


SATERDAG 22 APRIL: ASSEGAAIBOS – KINDERUITSTAPPIE

Kinderspoed en braai in piekniekplek vir die wat wil na die tyd. Onthou hoed, sonbrandroom, water en genoeg motivering vir die kinders.

Leier: Francia Morris, 082 940 9685

Vertrek: 08:30 vanaf hek van Assegaaibos Reservaat


SATERDAG 22 APRIL: TRAIL RUN, DU TOITSKLOOF NA BAINSKLOOF

Begin bo-op Du Toitskloofpas en draf teerpad langs tot by die Kromrivierhut parkering langs Suurvlakte. Kies dan koers vir Slanghoekpiek via Kromrivierhut, Kromrivierdome en Wittebergvlakte. Vanaf Slanghoekpiek se kruin gaan ons af verby die hoë afgrond en met Happy Valley langs die Witrivier tot by Eerste Tol, Bainskloof. Roete is ongeveer 29 km en grootliks nie op ‘n paadjie nie. Fiksheid is ‘n vereiste! Bel leier vroegtydig vir permitdoeleindes.

Leier: Christoff Truter, 082 574 3655 of jctruter@sun.ac.za

Vertrek: 6h00 vanaf die Elektriese & Elektroniese Ingenieurwese gebou.

Bydrae vir brandstof: R50


NAWEEK 29 APRIL-1 MEI: BUFFELSHOEK DOME, HEKSRIVIERBERGE

Klassieke Heksrivierberge roete saam met Retief. Roete: stap op met Milnerkloof, kamp op die Agter-Milner-vlakte, klim die Dome van Drome, abseil Three Towerkloof tot in Domekloof en stap uit via Buffelskloof. Hierdie is ‘n GROOT avontuur en heel doenbaar oor 3 dae. Fiksheid ‘n vereiste. Bel leier.

Leier: Retief Jordaan, 023 356 2226 (huis) of 083 659 5425 of retief@hexvallei.co.za

Vertrek: 8:00 vanaf Kanetvlei afdraai


NAWEEK 6-7 MEI: TIERKLOOF ABSEIL, JONKERSHOEK

Slaap Saterdagaand op Pieke. Pak lig. Abseils wissel van kort (10m) tot lank (50m). Bring kloof abseil toerusting en helmet. Bel leier vroegtydig vir permitdoeleindes.

Leier: Teuns Kok, 083 267 4455 of teuns.kok@capetown.gov.za

Vertrek: 11:30 vanaf Jonkershoekhek

DONDERDAG 11 MEI: SOSIAAL met praatjie

Peet en Mariana Badenhorst was einde verlede jaar op die suid-eiland van New Zealand. Hulle gaan
vir ons vertel van hulle aktiwiteite daar. Indien jy voor die tyd ietsie wil vra kontak vir Peet by 082 224
8877. Die samekomsplek sal by Maretha Steinmann wees, Jonkershoekweg 65, tel. 021 886 6043.
Tyd: 19h00 vir 19h30

SATERDAG 13 MEI: BOOMKLIM

There will be opportunity to learn the basics of big tree climbing. We will learn ascending techniques, moving about in the tree and if time allows, traversing through tree canopies. Numbers limited with preference to MCSA members. Climbing experience recommended. Contact Leon Visser closer to the time via email to book and trip details trees.stellenbosch@gmail.com.


DONDERDAG 25 MEI: SOSIAAL met praatjie

Christoff Truter gee ’n inligtingsessie oor Avenza PDF Maps program wat as ‘n “app” op slimfone werk. Die program is maklik om te gebruik en het verskeie handige funksies vir stappers, veral diegene wat hou van verken, en sluit 1:50 000 topografiekaarte in wat saamet die foon se GPS kan werk. Belangstellendes sal by die geleentheid gehelp word om die program op hulle fone te installeer en te gebruik. Iets te drinke en versnapperings sal beskikbaar wees.

Plek: Kamer 2013, Natuurwetenskappe gebou, Universiteit Stellenbosch; Tyd: 19h00-20h00

Vir meer inligting en aanwysings na die ontmoetingsplek, kontak gerus vir Christoff Truter by jctruter@sun.ac.za of 082 574 3655.


SATERDAG 27 MEI: HAELKOP, JONKERSHOEK

Klim Haelkop via Swartboskloof en rif na Sosyskloofnek. Afgaan aan Stellenboschberg kant. Lang dag. Fiksheid vereiste Bring genoeg water (nie water op roete). Onthou Wildcards.

Leier: Wim Morris, 082 321 8774 (na-ure) of wimmor@gmail.com

Vertrek: 7:15 vanaf Jonkershoekhek

Bydrae vir brandstof: R10


SONDAG 4 JUNIE: TRADISIONELE ROTSKLIM, TAFELBERG LOWER BUTRESS

Makliker rotsklim. Fraser’s variasie aan die voorkant van Tafelberg. Reël vooraf met leier as jy toerusting benodig. Getalle beperk. Bel leier.

Leier: Paul Verhoeven, pfmv@sun.ac.za of 073 371 6687

Ontmoet: 08:00 op parkering aan Kloofnek

Saamry geleentheid vanaf Stellenbosch, petrolbydrae R80


NAWEEK 10-11 JUNIE: VICTORIAPIEK EN EMARELD DOME, JONKERSHOEK

Slaap Saterdagaand op die Dwarsbergplato en klim Sondagoggend Victoriapiek en Emarald Dome. Bring tent en warm klere. Bel leier vroegtydig vir permitdoeleindes.

Leier: Teuns Kok, 083 267 4455 of teuns.kok@capetown.gov.za

Vertrek: 12:30 vanaf Jonkershoekhek

Bydrae vir brandstof: R10

DIE BESTUUR VIR 2016

Voorsitter

Paul Verhoeven

073 371 6687

voorsitter@ste.mcsa.org.za

Onder-voorsitter

Peet Badenhorst

082 224 8877

ondervoorsitter@ste.mcsa.org.za

Sekretaris

Pieter Diener

021 887 2265 (w)

sekretaris@ste.mcsa.org.za

Lede sekretaris

Wim Morris

021 883 8592 (h)

lidmaatskap@ste.mcsa.org.za

Tesourier

Wim Morris

021 883 8592 (h)

tesourier@ste.mcsa.org.za

Redakteur

Maretha Steinmann

021 886 6043 (h)

maretha.steinmann@gmail.com

Klimprogram

Teuns Kok

021 887 8278 (h)

klimprogram@ste.mcsa.org.za

Toerusting

Paul Verhoeven

021 887 4113 (h)

toerusting@ste.mcsa.org.za

Sosiaal

Elsbeth Verhoeven

021 887 4113 (h)

vchemie@sun.ac.za

Kommunikasie & Webwerf

Peet Badenhorst

082 224 8877

kommunikasie@ste.mcsa.org.za

webmeester@ste.mcsa.org.za

NUTTIGE KONTAKNOMMERS

BKSA Kaapstad Afdeling Kantoor: 021 465 3412

WKNBR Jonkershoek Kantoor: 021 866 1560

Jonkershoek Reservaat bestuurder 082 467 0405 (Patrick Shone)

Bergredding: nasionaal Metro CallCentre 10177

Wes-Kaap Bergredding: Metro (wat WSAR sal kontak) 021 937 0300

Kaapstad Mede-konvenor: 082 499 9656 - David Nel

Kaapstad Mede-konvenor: 082 290 2937 - Ant Hall

Hottentots Holland konvenor: 082 393 0407 – Gela Tölken

Bergveiligheid / rapporteer van insidente 086110 6417

Nasionale sellulêre noodnommer 112


Comments