Klimprogram

Die nuutste Klimprogram kan oor hier afgelaai word in PDF formaat, Klimprogram No. 289

 

KLIMPROGRAM: OKTOBER – DESEMBER 2017

AANDAG DEELNEMERS

 • Deelname aan alle uitstappies geskied op eie risiko.

 • Bel asseblief die leier voor elke uitstappie om plek te bespreek. Doen navraag oor enige kostes betrokke.

 • Sluitingsdatum gewoonlik een week voor datum, in geval vir permit aansoek.

 • Die tye op die program aangedui is vertrektye, kom asb. 10 minute vroeër.

 • Indien jy twyfel oor die moeilikheidsgraad van die uitstappies, bel die leier vir meer inligting.

 • Kom volledig toegerus wat toerusting en kos betref veral op uitslaapnaweke. Onthou dat die leier na sy oordeel, enige voornemende deelnemer kan wegwys, indien daar enige twyfel is oor die toerusting of vermoë van die persoon.

 • Dra ʼn koplamp saam – soms is daar gebeurlikhede wat veroorsaak dat mens later as beplan in die donker moet terugstap,.

  • Nie-lede wat as gaste saamstap betaal die volle permitfooi. Permitgelde word binne die begroting vir lede betaal.

  • Lede mag gaste saamnooi op uitstappies. Reël vooraf met die leier. Die lid is verantwoordelik vir die gas se veiligheid asook om toe te sien dat die gastefooi van R40 per dag per uitstappie en moontlike permitkoste betaal word.

 • Persone wat na die sluitingsdatum kanselleer of nie opdaag nie, sal vir permitkoste aanspreeklik gehou word.

  • Die bymekaarkomplek vir uitstappies is voor die ingang van die US Siviele Ingenieursgebou (parkeerterrein oos van die Ingenieursgeboue uit Banhoekweg), tensy anders vermeld.

 • In geval van slegte weersomstandighede kan die leier besluit om ’n uitstappie te kanselleer.

 • Lede met “Wildcards”: laat weet leier vooraf en bring saam op uitstappies in Cape Nature gebiede.

 • Noodhulp: Dit is elke lid se verantwoordelikheid om basiese noodhulpbenodighede in te pak en die leier in kennis te stel van enige mediese probleme.

AANDAG LEIERS

Stuur asb. ’n verslag aan die bestuurslid vir klimprogram, die nuusbriefredakteur en aan die voorsitter. Daar bestaan ook ʼn aanlynweergawe vir uitstappieverslag, kyk onder: http://goo.gl/Mc6x06.

Leiers moet ook toesien dat die gastefooi van R40 per gas per dag aan die tesourier betaal word, die Konstitusie vereis dit. Indien daar enige twyfel bestaan oor die vermoë van ʼn deelnemer of indien ʼn persoon sonder toereikende toerusting opdaag, moet die persoon weggewys word.

Stapleiers kan met Paul Verhoeven, 073 371 6687 of epos pfmv@sun.ac.za, in verbinding tree oor die klub se noodhulpuitrusting of enige andere toerusting wat benodig word.NAWEEK 23-25 SEPTEMBER: SUIDELIKE CEDERBERGE

Ons benut die langnaweek en verken die die areas rondom Apex- en Sandfonteinpieke. Ons sal soek na Sandfonteinpiek en die boog in die doolhof van rostformasies, skeure en vlaktes. Fiksheidvereiste en wildernisgebied. Kontak leier vroegtydig vir reëlings.

Leier: Peet Badenhorst, peet.badenhorst@gmail.com


SATERDAG 30 SEPTEMBER: TWEELINGPIEKE, JONKERSHOEK

Nerinakloof roete op en af via Vensterkloof. Vensterkloof eindig met ‘n lang abseil in Sentraalkloof. Bring nodige abseiltoerusting. Getalle beperk. Kontak leier vroegtydig vir permitreëlings.

Leier: Teuns Kok, 083 2674455 of teuns.kok@capetown.gov.za

Vertrek: 7h00 vanaf JonkershoekhekSATERDAG 7 OKTOBER: RIGHT FACE ARROW FACE, TAFELBERG

Ons doen Right Face- Arrow Face dwarsstap deur die grotte en ook India Venster. Opwindinde klouterroete en kop vir hoogtes benodig. As jy nog nooit hierdie roete op Tafelberg gedoen het nie, is jy dit aan jouself verskuldig! Bring genoeg water.

Leier: Peet Badenhorst, peet.badenhorst@gmail.com

Vertrek: 8h00 vanaf Kloofnek


NAWEEK 13-15 OKTOBER: ZOO RIDGE, CEDERBERGE

Zoo Ridge het wonderlike rotsformasies, tekeninge en grotte. Ons gaan hierdie keer die omgewing verder verken. Die slaapplek is in 'n ten volle toegeruste ou plaashuis. Dagstappe – bring rugsakke. Beperkte getalle. Bel leier.

Leier: Leonie van Rooyen, 072 433 8721 of leonie2325@gmail.com

Koste: +- R340 pp vir die naweek se verblyf


SATERDAG 21 OKTOBER: HOëR-WELLINGTON SNEEUKOP

Klim op met Tierkloof – mooi diep kloof sonder enige tegniese uidagings. Dit is ‘n lang dag in die berge en fiksheid is 'n vereiste. Kontak leier vroegtydig vir permitreëlings.

Leier: Brian Brock, 021-797 1901/084-702 1365 of set2@webafrica.org.za

Vertrek: 6h00 vanaf die Elektries Elektroni ese Ingenieursgebou


NAWEEK 20-22 OKTOBER: TRAIL RUN BY THOMASHUT

Vertrek Vrydagmiddag en stap op na Thomashut (~3 ure se stap). Saterdag draf/stap ons oor die Heksrivierberge vanaf die hut en terug. Daar gaan twee groepe wees met geleentheid vir ‘n korter (~16 km) en langer (~35 km) roete. Die terrein is rof, maar ons gaan steeds soveel moontlik draf en fiksheid is ‘n vereiste. Kontak leier vroegtydig vir reëlings.

Leier: Christoff Truter: 082 574 3655 of jctruter@sun.ac.za

Vertrek: Vrydag 15h30 vanaf Stellenbosch


SATERDAG 28 OKTOBER: KINDERUITSTAPPIE, JONKERSHOEK

Makliker stap vir die hele familie – kinders welkom.

Leier: Francia Morris, 082 940 9685 of francia.morris@gmail.com

Vertrek: 8h00 vanaf Jonkershoekhek


NAWEEK 3-5 NOVEMBER: KROMRIVIERHUT EN SLANGHOEKPIEK

Stap Vrydagmiddag na werk en stap in na die Kromrivierhut waar ons oornag. Saterdagoggend volg ons die ou Limietberg voetslaanpad in Bainskloof se rigting Happy Valley toe. By die Witrivier draai ons regs en volg die paadjie langs die rivier tot by die kampplek aan die begin van die vallei bokant Springstiebeuelkloof. Sondag stap ons terug voertuie toe via Slanghoekpiek, Wittebergvlakte en die Kromrivierhut. Kontak leier vroegtydig vir permitreëlings.

Vertrek: Vrydag 17h00 vanaf Stellenbosch

Leier: Christoff Truter, 082 574 3655 of jctruter@sun.ac.za


SATERDAG 11 NOVEMBER: TAFELBERG

Duiwelspiek via Mowbrayrif, Tafelberg via Ledges, en Leeukop as ons lus (en krag) oorhet. Lang dag. Fiksheid en kop vir hoogte vereiste. Kontak leier vir reisreëlings.

Leier: Wim Morris, 082 321 8774 (na-ure) of wimmor@gmail.com

Vertrek: 7h00 vanaf Kloofnek


SONDAG 19 NOVEMBER: KLASSIEKE ROTSKLIM OP TAFELBERG

Klassieke “D” rotsklim op een van die 12 Apostels. Ideaal vir beginners en ouere lede. Bring klimtoerusting en bel leier indien jy toerusting wil leen.

Leier: Paul Verhoeven, 073 371 6687 of pfmv@sun.ac.za

Vertrek: 7h00 vanaf Stellenbosch, ontmoeting om 8h30 by Rontree in Kampsbaai


DONDERDAG 23 NOVEMBER: ALGEMENE JAARVERGADERING VAN LEDE

Noteer asb hierdie datum, kom kuier, woon dit by en sê jou sê. Oorweeg ’n posisie in die bestuur: die klub is daar vir lede omdat bepaalde lede vrywillig funksies uitvoer. Die Afdeling funksioneer goed as lede van hul laat hoor en self ook betrokke raak. Sien besonderhede op eerste bladsy van hierdie nuusbrief.


NAWEEK 25-26 NOVEMBER: TIERKLOOF ABSEIL, JONKERSHOEK

Slaap Saterdagaand op Pieke. Pak lig. Abseils wissel van kort (10m) tot lank (50m). Bring kloof abseil toerusting en helmet. Bel leier vroegtydig vir permitdoeleindes.

Leier: Teuns Kok, 083 267 4455 of teuns.kok@capetown.gov.za

Vertrek: 11h30 vanaf Jonkershoekhek


SONDAG 3 DESEMBER: GROTTO-CAIRN-FOUNTAIN TRAVERSE, TAFELBERG

Twee klassieke traverse roetes op Tafelberg. Klim op via die Groot-Cairn-Fountain Traverse en gaan af met die "Right Face - Arrow traverse" (ook die Union Grot Skeure genome). Fiksheid en kop vir hoogtes is ‘n vereiste! Bring genoeg water. Bel leier.

Leier: Brian Brock, 084-7021365 of 021-7971901 of set2@webafrica.org.za

Vertrek: 8:00 vanaf Kloofnek


WEEK VAN 12 – 16 DESEMBER: WITELSKLOOF, HEKSRIVIERBERGE

Ons Afdeling het weer ’n Witelspermit aangekoop wat ons toelaat om tussen 13 en 16 desember in die kloof te kan wees. Ons kan Pells hut gebruik op 12 desember. Getalle beperk tot 8. Bel leier om in te skryf. As die permit vol is, sal die groep saamkom om die finale reëlings te bespreek.

Leier: Paul Verhoeven, 073 371 6687 of pfmv@sun.ac.za

DIE BESTUUR VIR 2017

Voorsitter

Paul Verhoeven

073 3716687

voorsitter@ste.mcsa.org.za

Onder-voorsitter

Peet Badenhorst

082 224 8877

ondervoorsitter@ste.mcsa.org.za

Sekretaris

Pieter Diener

021 887 2265 (w)

sekretaris@ste.mcsa.org.za

Lede sekretaris

Wim Morris

021 883 8592 (h)

lidmaatskap@ste.mcsa.org.za

Tesourier

Wim Morris

021 883 8592 (h)

tesourier@ste.mcsa.org.za

Redakteur

Maretha Steinmann

021 886 6043 (h)

maretha.steinmann@gmail.com

Klimprogram

Teuns Kok

021 887 8278 (h)

klimprogram@ste.mcsa.org.za

Toerusting

Paul Verhoeven

021 887 4113 (h)

toerusting@ste.mcsa.org.za

Sosiaal

Elsbeth Verhoeven

021 887 4113 (h)

vchemie@sun.ac.za

Kommunikasie & Webwerf

Peet Badenhorst

082 224 8877

kommunikasie@ste.mcsa.org.za

webmeester@ste.mcsa.org.za

NUTTIGE KONTAKNOMMERS

BKSA Kaapstad Afdeling Kantoor: 021 465 3412

WKNBR Jonkershoek Kantoor: 021 866 1560

Jonkershoek Reservaat bestuurder 082 467 0405 (Patrick Shone)

Bergredding: nasionaal Metro CallCentre 10177

Wes-Kaap Bergredding: Metro (wat WSAR sal kontak) 021 937 0300

Kaapstad Mede-konvenor: 082 499 9656 - David Nel

Kaapstad Mede-konvenor: 082 290 2937 - Ant Hall

Hottentots Holland konvenor: 082 393 0407 – Gela Tölken

Bergveiligheid / rapporteer van insidente 086110 6417

Nasionale sellulêre noodnommer 112


Comments