Verken - Ontdek - Ontmoet - Bewaar

BKSA Stellenbosch - Kloofing/Abseil Fotos

Die Stellenbosch Afdeling van die Bergklub van Suid-Afrika. 

Die Stellenbosch Afdeling van die Bergklub van Suid-Afrika is aan die voet van die Jonkershoekberge in Stellenbosch gesetel en is een van die 14 Afdelings wat deel uitmaak van die, beter bekend op sy Engelse naam, Mountain Club of South Africa.

Die Stellenbosch Afdeling is in 1953 herstig en het sy eie unieke Afrikaanse identiteit.  Die afdeling het 'n ledetal van net onder die 200 vanoor die hele Wes-Kaap met 'n paar bitter einders in ander dele van Suid-Afrika en selfs in die buiteland.

'n Verskeidenheid van aktiwiteite word deur die Klub aangebied en wissel van rustige kindervriendelike gesinsuitstappies (beide dag- en naweek uitstappies vir die ouer kinders) minder rustig daguitstappies, sonder blootstelling, soos bv. Helderberg, Simonsberg, Victoriapiek, ens. en dan natuurlik die tradisionele "B" en "C" uitstappie, bv. Pieke, Rifberg, Katedraal, Cascades, ens.  'n Hele aantal kloof uitstappies word ook aangebied asook abseil roetes soos bv. Eikenhofkloof, Volstruiskloof en Groothoekkloof.

Voorsitter se Jaarverslag vir 2015

Opsomming

Die derde lid van ons afdeling wat die 10 pieke stempelprojek voltooi het, was ook die eerste lid wat die 10 pieke projek voltooi het. Jeanne Myburg het haar tweede kaart voltooi en 'n geskenbewys en sertifikaat is tydens die jaarvergadering aan haar oorhandig. Nuwe klimtoerusting is ook vir die klub aangekoop. Dit word saam met die noodhulpsak en bestaande klimtoerusting geberg en is beskikbaar aan stapleiers vir gebruik tydens uitstappies.

Uitstappies

Die Stellenbosch afdeling van die Bergklub het gedurende die tydperk Desember 2014 tot November 2015 'n totaal van 41 uitstappies en 2 sosiale geleenthede gereel. Van die uistappies was 29 dagstappe, 9 was naweekuitstappies en 3 het gestrek oor 3 dae of meer. Daar was ondermeer 10 rotsklim en/of abseil byeenkomste, 3 uitstappies was kindervriendelik en 2 gemik op verwydering van indringerplante.
Die nasionale minikamp in September is deur 5 van ons lede bygewoon.
Vyf uitstappies is afgelas as gevolg van 'n tekort aan belangstelling, slegte weer of in die geval van die Eersterivier afvaart, te min water!
'n Totaal van sowat 259 lededae en 114 gastedae is spandeer in die berge van die Boland, Kaapse skiereiland en omliggende gebiede.


Finansies

Die afdeling se finansies is gesond en 'n bedryfsoorskot is van toepassing. Die langtermynbelegging word aangevul.

Vergaderings en bestuur

Die bestuur het vanjaar weer vyf keer vergader. Die Zeebas eiendom en sosiale portefeuljes op die bestuur bly steeds vakant en die meeste bestuurslede vervul meer as een rol, maar die klub funksioneer nogtans goed. Die algemene bestuursvergadering in November is redelik bygewoon.  Geen wysigings is aan die grondwet aangebring nie.

Ledesake en kommunikasie

Die Afdeling se webblad is in totaal 1255 keer besoek waarvan 91% besoeke uit die RSA was.  Die gemiddelde besoeker kyk na 2.3 bladsye oor 'n gemiddelde tydsduur van 2 minute 40 sekondes. 74 boodskappe is in die loop van die jaar na die epos-groep uitgestuur. Ten tye van die Jaarvergadering staan die stemgeregtigde ledetal op 189.  Vyf nuwe lede het aangesluit; Drie lede het bedank en drie lede se lidmaatskap het verval as gevolg van nie-betaling van ledegeld. Lewenslange lid Hennie van der Vyver is gedurende die jaar oorlede.  Die Afdeling het tans drie lewenslange lede en drie ere-lede.

Omsendbrief

Daar word besluit om voortaan die nuusbrief in twee formate uit te gee. Die gewone swart en wit gedrukte weergawe en 'n elektroniese weergawe wat baie meer kleurfotos insluit.


Komitee

Voorsitter en klimprogram: Peet Badenhorst
Sektretaris: Pieter Diener
Tesourier en ledesake (finansies): Paul Verhoeven
Webwerf en ledesake (kommunikasie): Peter Jan Randewijk
Redakteur: Maretha Steinmann


For English visitors to our site.

Although the Stellenbosch Section of the Mountain Club of South Africa (MCSA) is mostly Afrikaans-speaking, the members all share a common love for the mountains.

English speaking mountaineers and hikers are more than welcome to join us.

Click here to view the site in English.


Mountain Club of South Africa Stellenbosch Section

Comments