Lidmaatschap‎ > ‎

Aanvragen district licentie

Met ingang van 2016 is er een nieuwe motorsportlicentie: de KNMV Basis Sportlicentie! Hiermee krijgt de oude Districtslicentie een nieuwe naam en meteen een lagere prijs van slechts € 60,-.

Jaar lang KNMV motorsport voor slechts € 60,-

In de onlangs gehouden Districtsmeetings is de KNMV Basis Sportlicentie gepresenteerd. De grootste veranderingen t.o.v. de oude Districtslicentie zijn:
 
prijsverlaging van € 75,- naar € 60,-;
digitaal aanvragen bij KNMV; niet meer bij clubs;
verhoogde dekking Persoonlijke Ongevallen.
Met de KNMV Basis Sportlicentie kun je bij KNMV-clubs terecht voor:
 
deelname aan vrije trainingen;
deelname club- en districtswedstrijden.
Aan de Basis Sportlicentie zit een verzekering gekoppeld voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Persoonlijke Ongevallen voor Nederlandse ingezetenen;
buitenlanders hebben hiermee alleen WA-dekking.
 
Vergeleken met 2015 is de P.O.-dekking uitgebreid tot:
 
bij overlijden: € 10.000,-;
bij 100% invaliditeit: € 30.000,-.


Hiernaast is mcoirschot ook aangesloten bij de mon dus kan in dien nodig ook MON licenties uitschrijven


BIJVERZEKEREN

MON heeft voor alle rijders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, en voor haar startbewijshouders ook een persoonlijke ongevallen verzekering. Mocht je de dekking van die standaardverzekeringen niet voldoende vinden, dan kun je ervoor kiezen om jezelf (of je kind) aanvullend te verzekeren.

TRAININGSBEWIJS

Met een trainingsbewijs kun je deelnemen aan regiowedstrijden, clubwedstrijden en trainingen in clubverband. Het MON trainingsbewijs heeft o.a. een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland.

Het trainingsbewijs kan aangeschaft worden via een bij MON aangesloten vereniging. Dit kan vaak op het circuit zelf, maar soms ook alleen bij het clubsecretariaat of tijdens bepaalde uren of dagen. Vergeet niet een vrijwaringsverklaring en pasfoto bij te voegen!

Formulier aanvraag trainingsbewijs 2017

TrainingsbewijsPrijs
Trainingsbewijs 2017 aangevraagd t/m 31-07-2017€ 75,00
Trainingsbewijs 2017 aangevraagd vanaf 01-08-2017€ 50,00
Trainingsbewijs 2017-2018 (geldig vanaf 01-08-2017 t/m 31-12-2018)€ 100,00

VOOR WIE EEN TRAININGSBEWIJS WIL AANVRAGEN KAN VANAF 1 OKTOBER 2016 GEBRUIK MAKEN VAN DE SPECIALE KORTINGSREGELING.

Voor de prijs van € 85,00 kun je met een trainingsbewijs vanaf 1-10-2016 tot en met 31-12-2017 trainen op MON gekeurde circuits en meerijden met een aantal wedstrijden.

Formulier aanvraag trainingsbewijs 2016 – 2017

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN TRAININGSBEWIJS?

  • Verzekerd trainen op alle officiële motorcrosscircuits van Nederland
  • Deelname aan club- en regiowedstrijden waarvoor de MON een dekkingsbewijs voor de verzekering heeft afgegeven
  • Indien een vereniging de Vrije klasse toevoegt aan een officiële MON Jeugdwedstrijd is het mogelijk om vanaf de leeftijd van 15 jaar deel te nemen in deze klasse
  • Deelname aan bijzondere evenementen onder regelgeving van MON, zoals de wintercross, de veteranencross en maïsplakwedstrijden etc.

STARTBEWIJS

Voor deelname aan MON wedstrijden hoor je in het bezit te zijn van een MON startbewijs. Met dit startbewijs ben je verzekerd bij MON wedstrijden en met trainingen op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland.

Als startbewijshouder ontvang je gratis het bondsmagazine MotorsportNieuws.

Wat heb je nodig om een startbewijs aan te vragen:

HOE VRAAG JE EEN STARTBEWIJS AAN?

Dit gaat via een bij de MON aangesloten vereniging. De bovenstaande documenten lever je bij een vereniging naar keuze in en na betaling (bij de vereniging) wordt het startbewijs bij de MON voor je aangevraagd.

De aanvraag (inclusief alle documenten en betaling) moet uiterlijk voor donderdag 12:00 uur aanwezig zijn op het bondskantoor om het daaropvolgende weekend te kunnen deelnemen.

Houd rekening met de eventuele bewerkingen die extra tijd kosten (zoals promotie- en degradatieverzoeken)

PRIJS STARTBEWIJS

Startbewijs Nationale klassen motorcrossPrijs
Startbewijs 2017 aangevraagd vóór 01-12-2016€ 205,00
Startbewijs 2017 aangevraagd ná 01-12-2016€ 215,00
Startbewijs 2017 aangevraagd per 01-08-2017€ 100,00
Startbewijs 2017-2018 (geldig van 01-08-2017 t/m 31-12-2018)€ 275,00
Tweede en daaropvolgende startbewijzen € 60,00

 

Startbewijs Jeugdklassen motorcrossPrijs
Startbewijs Jeugd 2017 aangevraagd vóór 01-12-2016€ 165,00
Startbewijs Jeugd 2017 aangevraagd ná 01-12-2016€ 175,00
Startbewijs Jeugd 2017 aangevraagd per 01-08-2017€ 75,00
Startbewijs Jeugd  2017-2018 (geldig van 01-08-2017 t/m 31-12-2018)€ 200,00
Tweede en daaropvolgende startbewijzen€ 60,00
 Introductiestartbewijs€ 60,00

INTRODUCTIESTARTBEWIJS

Met een introductiestartbewijs kan worden deelgenomen aan maximaal twee MON wedstrijden naar keuze per seizoen. Een introductiestartbewijs kan worden aangevraagd in de klassen Dames, MX2 Junioren, Open Junioren, Quad Junioren, Quad senioren, Zijspan Nationalen en als bakkenist van een Zijspan Inter.

Voor een introductiestartbewijs geldt hetzelfde reglement als voor een regulier startbewijs.

IntroductiestartbewijsPrijs
Introductiestartbewijs€ 60,00

DAGVERZEKERING

Met een dagverzekering kun je goed verzekerd trainen of club- en regiowedstrijden rijden, als je geen start- of trainingsbewijs hebt.

Verder kan een dagverzekering worden afgesloten bij bijzondere evenementen, op vertoon van geldige legitimatie.

OFFROADPAS

Met een offroadpas kun je deelnemen aan offroadritten en offroadevenementen, ook ben je verzekerd tijdens deze evenementen. De pas is geldig tijdens:

  • Clubtrainingen (op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits in Nederland)
  • Wedstrijden met een aparte off-roadklasse indien door MON een dekkingsbewijs van verzekering is afgegeven
  • Off-roadritten en andere evenementen waarvoor door MON een dekkingsbewijs van verzekering is afgegeven.

De offroadpas geeft een aanvullende (secundaire) WA dekking van verzekering bovenop de WAM (Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) voor het kenteken dat op de aanvraag voor de pas is vermeld.

TrainingsbewijsPrijs
Offroadpas 2017 aangevraagd t/m 31-07-2017€ 75,00
Offroadpas 2017 aangevraagd vanaf 01-08-2017€ 50,00
Offroadpas 2017-2018 (geldig vanaf 01-08-2017 t/m 31-12-2018)€ 100,00
Meerprijs offroadpas rechtstreeks bij MON (MLN) gekocht€ 20,00

Formulier aanvraag offroadpas 2017

AFVAARDIGING

Wil je rijden in het buitenland? Dan kan dat met een afvaardiging. Omdat de MON is aangesloten bij de IMBA is het mogelijk om met een afvaardiging (verzekering in het buitenland) deel te nemen aan wedstrijden van organisaties aangesloten bij de IMBA. Het is alleen toegestaan bij een buitenlandse bond op afvaardiging mee te doen als men bij de MON geen startgelegenheid heeft op dezelfde dag.

De landen waar met een afvaardiging gereden kan worden zijn Duitsland, België, Engeland, Zwitserland, Italië, Tsjechië, Frankrijk en Denemarken.

AfvaardigingPrijs
Afvaardiging€ 10,00

AANVRAGEN AFVAARDIGING

De afvaardiging dient de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd voor 12:00 uur aangevraagd te zijn. De aanvraag dient te worden ingediend op het bondsbureau.

OMZETTEN BEWIJZEN

Dit houdt in dat het bewijs moet omgezet worden naar een andere klasse of een ander startnummer.

Omzetten bewijsPrijs
Omzetten bewijs€ 20,00

OMZETTEN VAN BEWIJZEN BIJ PROMOTIE

Bij promotie wordt de rijder gepromoveerd naar een hogere klasse. Er worden geen omzettingskosten in rekening gebracht bij een verplichte of vrijwillige promotie.

Vrijwillig promotie aanvragen

NIEUW BEWIJS AANVRAGEN

Bij beschadiging, diefstal of het verliezen van je pas kan je een nieuw start- of trainingsbewijs aanvragen.

Nieuw bewijsPrijs
Nieuw bewijs€ 10,00

Aanvragen nieuw bewijs.

CLASSIC DEMO-BEWIJS

Het startbewijs voor classic racing is bestemd voor deelname aan demonstratieritten met klassieke motoren. De aanvraag en betaling verlopen via het clubsecretariaat van de (CRT en SAM).

Classic demo-bewijsPrijs
Classic demo-bewijs 2017€ 90,00

Formulier aanvraag classic demo-bewijs

TRAININGSBEWIJS GRASBAANRACE

Voor deelname aan grasbaanraces moet een trainingsbewijs grasbaanrace worden aangevraagd. Dit loopt via de classic50cc grasbaan club.

Een trainingsbewijs Grasbaanrace kost € 65,00 euro. Download hier het aanvraagformulier voor een Trainingsbewijs grasbaan.

BEWIJS REGIO NOORD

Deelname aan de regiocompetitie Noord kan op basis van een MON trainingsbewijs of dagverzekering

Trainingsbewijs MON
Dagverzekering Regio Noord