blok 1 Cellen, weefsels en organen N4

leerwijzer

In dit blok komen de volgende onderwerpen aan bod:

- cellen: bouw en functie

- Stofwisselingsprocessen

- Weefsels

- Organen en orgaanstelsels

Nadat je alle opdrachten gemaakt hebt laat je de werkbladen controleren door je docent. Indien de werkbladen voldoende zijn mag je de eindtoets maken. Deze gaat over de opdrachten en het lesmateriaal dat daarbij gebruikt is.

opdrachten

Bekijk vooraf de volgende inleidende film: Van cel tot stelsel

Ga eerst de werkbladen downloaden en zet die op je PC.

Werkblad 1 Celonderdelen

1. Geef op werkblad 1 de celonderdelen weer en de functies, gebruik daarbij de klikbare cel en celonderdelen of onderdelen van de cel

Je kunt ook de video Biologie, celonderdelen

2. Maak de oefening: de plantencel.Zet de antwoorden op de voorkant

je werkblad.

Werkblad 2 Animaties Bioplek

3. Bekijk de animaties en maak de opdrachten op werkblad

Werkblad 3 Verschil plant en dier

4. Wat zijn de verschillen tussen een dierlijke cel en een plantaardige cel. Gebruik hierbij Bioplek uitleg en ook Wikipedia biologie-cel en verschillen cellen.

5.Maak daarna het werkblad. Controleer met de video plantencel of video dierlijke cel je antwoord.

6. Maak de quiz over cellen.

Werkblad 4 Stofwisseling, processen in de cel

7. Bekijk eerst een video over diffusie/osmose. Maak de vragen over stofwisseling op het werkblad. Bestudeer ook de uitleg over diffusie en osmose. en de animaties . Bestudeer de processen nog een met stercollectie VO.

Werkblad 5 Weefsels

8. Maak de oefeningen over weefsels op het werkblad. Gebruik hiervoor de kennisbank en weefsels

Maak de toets cellen en weefsels en de sleepoefening weefsel

Werkblad 6 Orgaan en orgaanstelsels: VIDEOTOUR

9. Maak de oefeningen over organen op het werkblad. Gebruik hiervoor het lesmateriaal over organen/orgaanstelsel en orgaanstelsels.

Maak daarna de oefening orgaanstelsels en welk orgaan zit in het stelsel.

video's Bloedsomloop

video's Zenuwstelsel

video's Spieren en gewrichten

Werkblad 7 Video's over ademhaling

10. Maak de opdrachten op het werkblad van de volgende clips:

  1. ademhaling
  2. welke weg legt de ingeademde lucht af
  3. van zuurstof naar koolzuurgas
  4. ademhalingsproef

Werkblad 8 De huid

11. De huid, het grootste orgaan. We gaan een aantal opdrachten maken over de huid, gebruik daarbij kennisbank huid:

a. de onderdelen van de huid op het werkblad

Werkblad 9 Huidaandoeningen

b. huidaandoeningen op werkblad. Zoek ze op bij gezondheidsnet of huidinfo. Geef steeds kort aan wat het is.

c. Test je kennis van de huid met deze toets

Werkblad 10 Het oor

12. Hoe zit het met je gehoor?

a.Hoor jij nog wel goed? Doe de hoorcheck.

b.Bekijk de animatie werking oor. en video werking oor.

c.Maak en leer de puzzel oor

d.Maak de opdrachten op het werkblad.

Bronnen: http://www.bioplek.org/animaties/oor/oor.html

http://www.oorcheck.nl/index/83/zo-werkt-het-

gevaar bij het duiken

e.Test je kennis met deze toets.

EXTRA

13.Lespakket over orgaandonatie, n.l. xtralife

14. Video over cel en koe

lesmateriaal

Natuurinformatie: overzicht

Overzicht: onderdelen cel

Kennisbank: van cel tot orgaanstelsel

Celonderdelen: onderdelen cel

StudioVO: Cellen, overzicht van modules

StudioVO: Cellen: bouw

StudioVO: Cellen:verschil plant- en dierlijke cel

StudieVO: Cellen: werking

StudioVO: Cellen: bouw en werking

Biodoen: cellen en celfysiologie

Biodoen: cellen en transport

Kennisbank: cel tot orgaanstelsel

Natuurinformatie: stofwisseling

Biodoen: stofwisselingsprocessen

Biodoen: vervolg stofwisseling

Wikipedia: wat zijn weefsels

infonu.nl: alles over weefsels

Wikipedia: wat zijn organen

Wikipedia: orgaanstelsel

powerpoint over orgaanstelsels, weefsels en cellen

natuurinformatie: organenstelsels

menselijk lichaam: menselijklichaam

uitleg organen: zo werkt het lichaam

oefentoetsen

filmpjes

practicum

Practicum plantaardige en dierlijke cellen

Speel het organen spel