blok 1 Cellen, weefsels en organen N3/4

leerwijzer

In dit blok komen de volgende onderwerpen aan bod:
-    cellen: bouw en functie
-    Stofwisselingsprocessen
-    Weefsels
-    Organen en orgaanstelsels
Nadat je alle opdrachten gemaakt hebt laat je de werkbladen controleren door je docent. Indien de werkbladen voldoende zijn mag je de eindtoets maken. Deze gaat over de opdrachten en het lesmateriaal dat daarbij gebruikt is. 

opdrachten

Bekijk vooraf de volgende inleidende film: Van cel tot stelsel

Ga eerst de werkbladen downloaden en zet die op je PC.

Bouw en functie van cellen
    1.    Geef op werkblad 1 de celonderdelen weer en de functies, gebruik daarbij de klikbare cel en celonderdelen of onderdelen van de cel
Je kunt ook de video Biologie, celonderdelen
    2.    Maak de oefening: de plantencel.Zet de antwoorden op de voorkant van je werkblad.
    3.    Bekijk de animaties en maak de opdrachten op werkblad 2a
    4.    Wat zijn de verschillen  tussen een dierlijke cel en een plantaardige cel. Gebruik hierbij Bioplek uitleg en ook Wikipedia biologie-cel en verschillen cellen. Maak daarna werkblad 2.  Controleer met de video plantencel of video dierlijke cel je antwoord.
 
    5.    Werk de 4 modules door over cellen. 1.StudioVO: Cellen: bouw en werking  2. StudioVO: Cellen: bouw   3.StudioVO: Cellen:verschil plant- en dierlijke cel 4. StudieVO: Cellen: werking

 •     6.    Maak de quiz over cellen.
   
  Stofwisseling: processen in de cel
      7.    Eerst een video over diffusie/osmose. Maak de vragen over stofwisseling op werkblad 3. De volgende toetsen/oefeningen: toets 1, toets 2, toets 3 en toets 4. Gebruik hiervoor ook het lesmateriaal. Bestudeer ook de uitleg over diffusie en osmose. en de  animaties  . Bestudeer de processen nog een met stercollectie VO
   
  Weefsels
      8.    Maak de oefeningen over weefsels op werkblad 4. Gebruik hiervoor de kennisbank  en  weefsels
   
  Organen en orgaanstelsels
      9.    Maak de oefeningen over organen op werkblad 5. Gebruik hiervoor het lesmateriaal over organen/orgaanstelsel en orgaanstelsels
      video's Bloedsomloop
      video's Zenuwstelsel
      video's Spieren en gewrichten
   
   
   
  De huid
       11. De huid, het grootste orgaan. We gaan een aantal opdrachten maken over de huid, gebruik daarbij kennisbank huid:
          a. de onderdelen van de huid op werkblad 7
          b. huidaandoeningen op werkblad 8. Zoek ze op bij gezondheidsnet  of huidinfo. Geef steeds kort aan wat het is.
          c. Test je kennis van de huid met deze toets
   
  Het oor
   12. Hoe zit het met je gehoor?  
          a.Hoor jij nog wel goed? Doe de hoorcheck.
          b.Bekijk de animatie werking oor. en video werking oor.
          c.Maak en leer de puzzel oor
          d.Maak de opdrachten op werkblad 9. Linken:
              en: gevaar bij het duiken
          e.Test je kennis met deze toets.

   

  13. Lespakket over orgaandonatie, n.l. xtralife

      
            
     lesmateriaal

  Natuurinformatie: overzicht

 • Overzicht: onderdelen cel
 • Kennisbank: van cel tot orgaanstelsel
 • Celonderdelen: onderdelen cel
 • StudioVO: Cellen, overzicht van modules
 • StudioVO: Cellen: bouw
 • StudioVO: Cellen:verschil plant- en dierlijke cel
 • StudieVO: Cellen: werking
 • StudioVO: Cellen: bouw en werking
 • Biodoen: cellen en celfysiologie
 • Biodoen: cellen en transport
 • Kennisbank: cel tot orgaanstelsel
 • Natuurinformatie: stofwisseling
 • Biodoen: stofwisselingsprocessen
 • Biodoen: vervolg stofwisseling
 • Wikipedia: wat zijn weefsels
 • infonu.nl: alles over weefsels
 • Wikipedia: wat zijn organen
 • Wikipedia: orgaanstelsel 
 • powerpoint over orgaanstelsels, weefsels en cellen
 • natuurinformatie: organenstelsels
 • menselijk lichaam: menselijklichaam
 • uitleg organen: zo werkt het lichaam
 • orgaanstelsels

  filmpjes

          

  practicum

  verschil plant en dier