blok 1 Cellen, weefsels en organen N4

leerwijzer

In dit blok komen de volgende onderwerpen aan bod:
-    cellen: bouw en functie
-    Stofwisselingsprocessen
-    Weefsels
-    Organen en orgaanstelsels
Nadat je alle opdrachten gemaakt hebt laat je de werkbladen controleren door je docent. Indien de werkbladen voldoende zijn mag je de eindtoets maken. Deze gaat over de opdrachten en het lesmateriaal dat daarbij gebruikt is. 

opdrachten

Bekijk vooraf de volgende inleidende film: Van cel tot stelsel

Ga eerst de werkbladen downloaden en zet die op je PC.

Werkblad 1 Celonderdelen
    1.    Geef op werkblad 1 de celonderdelen weer en de functies, gebruik daarbij de klikbare cel en celonderdelen of onderdelen van de cel
Je kunt ook de video Biologie, celonderdelen
    2.    Maak de oefening: de plantencel.Zet de antwoorden op de voorkant
        je werkblad.
   
Werkblad 2 Animaties Bioplek
    3.    Bekijk de animaties en maak de opdrachten op werkblad
  
Werkblad 3 Verschil plant en dier
 4.    Wat zijn de verschillen  tussen een dierlijke cel en een plantaardige cel. Gebruik hierbij Bioplek uitleg en ook Wikipedia biologie-cel en verschillen cellen.
5.Maak daarna het werkblad.  Controleer met de video plantencel of video dierlijke cel je antwoord.
  6.    Maak de quiz over cellen.
 
Werkblad 4 Stofwisseling, processen in de cel
    7.   Bekijk eerst een video over diffusie/osmose. Maak de vragen over stofwisseling op het werkblad. Bestudeer ook de uitleg over diffusie en osmose. en de  animaties  . Bestudeer de processen nog een met stercollectie VO
 
Werkblad 5 Weefsels
    8.    Maak de oefeningen over weefsels op het werkblad. Gebruik hiervoor de kennisbank  en  weefsels
 
Werkblad 6 Orgaan en orgaanstelsels: VIDEOTOUR
    9.    Maak de oefeningen over organen op het werkblad. Gebruik hiervoor het lesmateriaal over organen/orgaanstelsel en orgaanstelsels
    video's Bloedsomloop
    video's Zenuwstelsel
    video's Spieren en gewrichten
 
Werkblad 7 Video's over ademhaling
    10.  Maak de opdrachten op het werkblad  van de volgende clips:
 1. ademhaling
 2. welke weg legt de ingeademde lucht af
 3. van zuurstof naar koolzuurgas
 4. ademhalingsproef
 
Werkblad 8  De huid
     11. De huid, het grootste orgaan. We gaan een aantal opdrachten maken over de huid, gebruik daarbij kennisbank huid:
        a. de onderdelen van de huid op het werkblad

Werkblad 9 Huidaandoeningen
        b. huidaandoeningen op werkblad. Zoek ze op bij gezondheidsnet  of huidinfo. Geef steeds kort aan wat het is.
        c. Test je kennis van de huid met deze toets
 
Werkblad 10 Het oor
 12. Hoe zit het met je gehoor?  
        a.Hoor jij nog wel goed? Doe de hoorcheck.
        b.Bekijk de animatie werking oor. en video werking oor.
        c.Maak en leer de puzzel oor
        d.Maak de opdrachten op het werkblad.
                  http://www.oorcheck.nl/index/83/zo-werkt-het-
             gevaar bij het duiken
        e.Test je kennis met deze toets.

EXTRA

13.Lespakket over orgaandonatie, n.l. xtralife
14. Video over cel en koe
          
 lesmateriaal

Natuurinformatie: overzicht

 • Overzicht: onderdelen cel
 • Kennisbank: van cel tot orgaanstelsel
 • Celonderdelen: onderdelen cel
 • StudioVO: Cellen, overzicht van modules
 • StudioVO: Cellen: bouw
 • StudioVO: Cellen:verschil plant- en dierlijke cel
 • StudieVO: Cellen: werking
 • StudioVO: Cellen: bouw en werking
 • Biodoen: cellen en celfysiologie
 • Biodoen: cellen en transport
 • Kennisbank: cel tot orgaanstelsel
 • Natuurinformatie: stofwisseling
 • Biodoen: stofwisselingsprocessen
 • Biodoen: vervolg stofwisseling
 • Wikipedia: wat zijn weefsels
 • infonu.nl: alles over weefsels
 • Wikipedia: wat zijn organen
 • Wikipedia: orgaanstelsel 
 • powerpoint over orgaanstelsels, weefsels en cellen
 • natuurinformatie: organenstelsels
 • menselijk lichaam: menselijklichaam
 • uitleg organen: zo werkt het lichaam
 • orgaanstelsels

  filmpjes

          

  practicum