Start

 

organisatie

Biologie is verdeeld in 5 blokken.  Elk blok staat op zichzelf. Elk blok wordt afgesloten met een eindtoets. Je kunt pas deelnemen aan de eindtoets als het ingeleverde werk is goedgekeurd.
Lees steeds goed de leerwijzer.
Indeling Leeractiviteiten:
Veehouderij/Paraveterinair/Dierverzorging: Blok 1, 2,3 en 4
Groen/Loonwerk: Blok 1,2,3 en 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comments