✤ Vézelay
Vézelay, 89450, Francie
Sekretariát: Tel +33 (0)3 86 33 39 50

Bratři : Presbytère, Vézelay, 89450, Francie
Tel : +33 (0)3 86 32 33 61

Sestry: 1, Place de la Basilique, Vézelay, 89450, Francie
Tel-Fax : +33 (0)3 86 33 35 97 

Místo a historie... 
 
  • Jak se zrodila tato fundace ?
 
Vézelay patří do diecéze Sens-Auxerre. Tu naleznete na půl cesty mezi Paříží a Lyonem, v oblasti Burgundské. Vézelay je jedno z nejvýznačnějších historických míst Francie, a to zejména díky zdejší rozlehlé, nádherné románské bazilice, započtené do světového památkového fondu UNESCO. Místo bylo od roku 1953 spravováno malou františkánskou komunitou. Avšak když v roce 1990, kvůli nedostatku povolání, tato komunita ohlásila svůj brzký odchod, bylo třeba zajistit obnovu duchovního povolání tohoto místa, které již od 878 bylo benediktýny zasvěceno kontemplativní modlitbě. 

K této službě biskup diecéze Sens-Auxerre povolal Mnišská bratrstva Jeruzalém. A ta se oficiálně ujala místa 24. října 1993.
 
  • Jaké je vaše specifické povolání na tomto místě ?
 
Vézelay, tak zvláštní a tak typické! Je to jen malá vesnička středověkého rázu, kterou ale ročně navštíví okolo 800 000 poutníků a turistů. Naše bratrstva zde stejně jako i jinde ze všeho nejprve prožívají své mnišské povolání k modlitbě. Práce je adaptována místním potřebám: správa několika poutních domů, ubytovna, knihkupectví, průvodcovství... Zejména bazilika, zasvěcená Máří Magdaléně, poskytuje bohatý materiál k evangelizaci. Románská architektura je výtečným místem katecheze. Bazilika je též výchozím bodem pouti do Santijago di Compostella.
 
  • Jak se tato misie začleňuje a obohacuje charisma Bratrstev Jeruzalém ?
 
Vézelay pro nás znamenalo akceptovat cestu do neznáma. Přejít z pařížské "megapole", pramene našeho mnišského povolání v srdci měst, do "mikropole" vesnice, kde se zástupy objeví pouze v sezóně. Byla to opravdová a nečekaná výzva. Teprve až později, žijíc na tomto místě, bylo možno nalézt jistotu, že jde v podstatě o totéž "jeruzalémské" charisma, kde se protíná vertikalismus adorace, chvály, samoty s Bohem a horizontála bratrské služby, pohostinnosti, otevření se potřebám místa a naléhavosti okamžiku. Zvláštním posláním ale zůstává ona péče o "duchovní život" modlitby a evangelizace, vepsaný do dějin "Věčného pahorku", jak se Vézelay říká, a který zde lidé přicházejí hledat.