Setkání z 28. ledna 2012


Dne 28.1. 2012 na svátek svatého Tomáše Akvinského se uskutečnilo v Praze první setkání přátel Bratrstev Jeruzalém. Po úvodním představení následovalo sdílení našich zkušeností s komunitou a s její spiritualitou. Každý z nás měl v životě možnost setkat se v zahraničí s krásou zpívané liturgie Bratrstev Jeruzalém. Shodli jsme se na tom, že takováto liturgie a možnost účastnit se jí během všedního dne nám v naší zemi opravdu chybí. Společně jsme si kladli otázku, co můžeme udělat pro to, aby Bratrstva Jeruzalém mohla působit i v Čechách. Jako nejdůležitější vidíme naši osobní modlitbu a další vydání Knihy života (Jerusalem, Livre de Vie). Dohodli jsme se na pravidelném čase modlitby ve čtvrtek večer, kdy se chceme sjednotit v prosbách za komunitu Jeruzalém (zvláště za varšavské společenství) a za příchod bratrstev do Čech. Důležitým bodem našeho setkání byla liturgie hodin z památky Tomáše Akvinského a společná četba textu "Tajemství města" od bratra Benedikta. Vzájemné sdílení nad tématem modlitby za město nám přineslo radost a povzbuzení. Děkujeme Bohu spolu s Pannou Marií, že nám „učinil veliké věci Ten, který je mocný“ (Lk 1,49) a s velkou nadějí čekáme, jak nás Pán povede dál.
Comments