✤ Rozhovor se zakladatelem           Na věž pařížského kostela Saint-Gervais doléhá ruch ulic.
           Pohled na město je překrásný.
           Zvon právě pozval k polední modlitbě.
           Pro bratry a sestry z Mnišských bratrstev Jeruzalém je to den jako každý jiný. 

Před čtyřiceti lety bydlel zakladatel těchto bratrstev na protějším břehu Seiny, na náměstí Sorbonny, v srdci Latinské čtvrti, právě rozbouřené květnovými událostmi roku 1968. Na začátku letošní postní doby se s námi bratr Pierre-Marie Delfieux podělil o svou zkušenost dvou let kontemplativního života na poušti Hoggar, nedaleko poustevny blahoslaveného Charlese de Faucault.

          Rozhovor Bertranda Révillona s bratrem Pierrem-Marie Delfieuxem, zakladatelem Mnišského bratrstva Jeruzalém, Revue PANORAMA, březen 2007.

UTVÁŘELA MĚ POUŠŤ

V roce 1975, po dvou letech života v samotě pouště Hoggar, Pierre-Marie Delfieux, dříve studentský kaplan pařížské university, založil se souhlasem kardinála Marty společenství mnichů uprostřed města.

  • Bertrand Réveillon: Společenství Jeruzalém existuje již více než třicet let. Představoval jste si dříve, že jednou budete na počátku takovéhoto duchovního dobrodružství?
Pierre-Marie Delfieux: Upřímně: ne. Dlouho jsem nosil v srdci touhu po životě modlitby a společenství. Ale ani na chvíli jsem si sám sebe nepředstavoval jako „zakladatele“. Mimochodem, jak říká svatý Pavel: „Nikdo nemůže položit základ, mimo toho, který jím již jest, Ježíš Kristus.“ Duch Svatý si mnou posloužil, stejně tak, jako si posloužil prvními bratry a sestrami, k tomu, aby otevřel novou, poněkud nečekanou cestu.
  • B.R.: Kolik vás je dnes ?
P.M. : S našimi postulanty se blížíme ke dvěma stům bratří a sester. K těm je ale třeba připočítat i laická společenství asi osmi set mužů a žen, kteří nejrůznějším způsobem sdílí charisma našich bratrstev. Bratry a sestry najdete hlavně ve Francii, ale i ve světě. V Paříži, v kostele Saint-Gervais, který nám byl svěřen kardinálem Martym, ve Vézelay, na Mont-Saint-Michel, ve Štrasburku a v Bruselu, dvou hlavních městech Evropy, ve Florencii, v Římě a také v kanadském Montrealu. Komunitě byl též svěřen exerciční dům Magdala v lesích Sologne a převorství Gagmogna nedaleko Florencie.