✤ Náš den

Neděle

 • 7h 00 společná tichá modlitba v kostele před liturgií Vzkříšení.
 • 8h 00 liturgie Vzkříšení, poté snídaně a lectio divina
 • 10h 30 společná tichá modlitba v kostele 
 • 11h 00 Eucharistie
 • poté oběd a rekreace až do 14h 30

V neděli je často nabídnut společný odpolední program: pouť, návštěva musea, sport apod.
Nejméně dvakrát za měsíc se odpoledne odjíždí na venkov. Pondělí, den samoty, se pak tráví tam.
Jinak v 18h 00 nešpory, pak večeře a ještě jedna rekreace před kompletářem.
Ve 22h 00 začíná velké silencium.
 
Pondělí
 • je takzvaný den pouště, vyhrazený k modlitbě v samotě. bratři nejdou do práce a nemají společnou liturgii mimi polední mše svaté.
 
Od úterka do pátku

 • 6h 00 společná tichá modlitba v kostele
 • 7h 00 Ranní chvály
 • 8h 00 - 12h 00 odchod do zaměstnání a nebo práce v domě
 • 12h 30 Modlitba uprostřed dne, poté oběd a rekreace
 • 14h 30 - 16h 00 lectio divina
 • 16h 00 studium a nebo služby v domě
 • 17h 30 společná tichá modlitba v kostele 
 • 18h 00 Nešpory a Euchariatie, poté večeře
Večery v týdnu jsou naplněny: zkouškou zpěvu, kapitulou, adorací, společenstvími, prací.
Ve 22h 00 začíná velké silencium.
 
Sobota

 • 7h 00 společná tichá modlitba v kostele
 • 8h 00 Ranní chvály
 • 12h 00 Eucharistie, poté oběd a rekreace
 • 14h 30 - 16h 00 lectio divina
 • 16h 00 služby v domě
 • 17h 30 společná tichá modlitba v kostele
 • 18h 00 První nedělní nešpory, poté večeře

Před kompletářem různé společné aktivity.
Ve 22h 00 začíná velké silencium.
 
 • Bratrstva mají dvakrát ročně duchovní cvičení. V létě tráví alespoň 20 dnů na horách.