✤ Kolín nad Rýnem
Groß Sankt Martin
An Groß Sankt Martin 9
D-50667 Köln
 
Bratři :
An Groß Sankt Martin 9
D-50667 Köln
Tel : 0049 221 250 84 900

Sestry :
An Groß Sankt Martin 11
D-50667 Köln
Tel : 00 49 221 27 79 47 47
Týden po velkém velikonočním Triduum v roce prožívala naše mnišská bratrstva další velké třídenní, naši novou fundaci v Kolíně nad Rýnem. Již před více než osmi lety vyjádřil Kardinál Joachim Maisner své přání a své očekávání implantace našich komunit v kolínské diecézi. Věc dnes uskutečněná, neboť dvanáct bratří a sester žije, modlí se a pracuje od neděle 18. dubna při románské bazilice Groß Sankt Martin, v bezprostřední blízkosti katedrály.

Podílet se na radosti založení nových domů měli možnost téměř všichni bratři a sestry z Evropy. Montreal vyslal své dva zástupce. Velké množství přátel a příbuzných a členů laických bratrstev z Francie, Belgie a Itálie se shromáždilo spolu s námi v srdci porýní okolo bratra Pierre-Marie, generálního převora bratří a zakladatele bratrstev, sestry Marie, generální převorky sester a Kardinála Maisnera, kolínského arcibiskupa.
 
Třídenní to bylo, jak jinak, hlavně liturgické: v sobotu v poledne nejprve mše svatá na uvítanou v bazilice Sankt Maria im Kapitol spojené poté s prohlídkou města a večer pak slavnostní nešpory  v Groß Sankt Martin za přítomnosti arcibiskupa.
 
V neděli v katedrále slavnostní mše svatá nové fundace, během které si obyvatelé Kolína připomínali též výročí zvolení papeže Benedikta XVI, velkého přítele kolínské církve a večer nešpory v Groß Sankt Martin, předsedané pomocným biskupem Mons.  Manfredem Melzerem, který jako první navštívil naše komunity v Paříži a stál  při zrodu projektu fundace v Německu.V pondělí mše svatá na rozloučenou v nám nově přiděleném kostele Groß Sankt Martin.

Bratr Pierre-Marie využil příležitosti čtení z knihy Skutků Apoštolů na pondělní mši a vyzval naše bratry a sestry k "prostému životu svornosti srdcí, věrnosti, bratrské lásky, radosti  a vytrvalosti v modlitbě, po vzoru prvních křesťanských obcí v Jeruzalémě, které budou provždy hlavní inspirací mnišského života." Zveme Vás k shlédnutí fotogalerie na stránkách portálu jerusalem.cef.fr a shlédnutí videa z katedrály.