Jeruzalém


Jeruzalém je tvé nové jméno. 

Jméno Jeruzalém, které od nynějška nosíš, praví, že patříš celý a navždy Pánu; že tvým posláním je nechat se uchvátit Boží láskou a zvěstovat ji svatým životem. Odloučen od všech, žij ve spojení se všemi! V srdci měst přebývej v srdci Božím!
 
Protože Jeruzalém je město, které dal Bůh lidem a které lidé postavili pro Boha, a tím se stalo patronem všech měst na světě, a protože tvým povoláním je žít ve městě, jsi mnichem a mniškou Jeruzaléma. 
 
Protože Jeruzalém je privilegované místo, kde se setkává člověk s Bohem, a protože tvůj život je hledáním tohoto setkání a tohoto rozvinutí v něm, jsi mnichem a mniškou Jeruzaléma. 


Protože Jeruzalém je město, kam přišel Ježíš Kristus, aby tam uctíval Otce, vyučoval, zemřel a vstal z mrtvých, a protože tvůj život je cestou za ním, a on tam byl stále více sám před Samotným, jsi mnichem, mniškou Jeruzaléma (Jan 16,32).

Protože Jeruzalém je požehnané místo, kde sestoupil Duch svatý na církev, a protože tvůj mnišský život je povoláním církevním a duchovním, soustředěným kolem evangelia apoštolů a osoby Mariiny jako v první den letnic, jsi mnichem, mniškou Jeruzaléma. (Sk 1, 13-14)

Protože v Jeruzalémě byly první křesťanské obce, předchůdkyně mnišských komunit (Sk 2, 42-47), a protože v tomto sdílení lásky a v této horlivé modlitbě je zdroj tvého povolání k modlitbě a k bratrskému společenství (Sk 4, 32-35), jsi mnichem, mniškou Jeruzaléma. 

Protože Jeruzalém je místo, kde jsou podivuhodně shromážděna a dramaticky rozdělena tři monotheistická náboženství, a protože je tvým povoláním prožívat ekumenismus Abrahámových dětí v živém semknutí, proto jsi mnichem a mniškou Jeruzaléma.

Konečně, protože nebeský Jeruzalém, který je svobodný (Gal 4, 26) a je naší matkou, je nám slíben jako poslední odměna a náš mnišský život se snaží předjímat vstup do Božího království a ze všech sil k němu tíhne, proto jsi ty mnichem a mniškou Jeruzaléma.

(Kniha života, 161 - 163)