• Mnišská bratrstva Jeruzalém se skládají ze dvou řeholních institutů, bratří a sester.
  • Mají za své povolání hloubit na „poušti velkoměst“ oázy modlitby, mlčení a pokoje. 
  • Touží především „rozvinout koberec modlitby na asfaltu velkoměst".

 
Obě dvě řeholní rodiny žijí na těchto místech z téhož základního charizmatu bratrského společenství,modlitby, práce a pohostinnosti „v srdci měst“ nebo „v srdci světa“ hledajíc současně život „v srdci Boha“. Jde též o zvláštní povolání ke kráse liturgie, oáze zvoucí třikrát za den, ráno, v poledne a večer, k nalezení pokoje a občerstvení, k odpočinku uprostřed městského shonu.

Vedle mnišských bratrstev existují též bratrstva apoštolská a laická. Mnišská, Apoštolská a Laická Bratrstva utvářejí v lůně katolické církve « Rodinu Jeruzalém »

Založena byla o slavnosti Všech Svatých v roce 1975 při pařížském kostele Saint-Gervais-Saint-Protais, jako odpověď na touhu kardinála François Marty tehdejšího arcibiskupa Paříže, a nabídku bratra Pierra-Marie Delfieux, tehdejšího studentského kaplana na Sorboně a zakladatele Mnišských bratrstev Jeruzalém.


Dnes se Bratrstva nalézají v Paříži,Vézelay, Štrasburku, na Mont-Saint-Michel, v Bruselu, Florencii, Montrealu, Římu, Kolíně nad Rýnem, Varšavě a na dvou venkovských lokalitách určených k duchovním cvičením: Magdala blízko Orléansu a Gamogna v Toskánsku.