... v ČR


          • Duchovní obnova 23 a 24. ledna 2015
Bůh, člověk a město
Mimořádná příležitost strávit den v tichu a ve společné modlitbě s celou komunitou z domů z Varšavy. Zváni jsou všichni.

23. ledna od 19:00 Nešpory v kostele Nejsvětějšího Salvátora
24. ledna od 9:00 do 18:00 Den duchovní obnovy v Opatství Emauzy

přihlášky: jeruzalem.cz@gmail.com - cena v Emauzích: 200,- Kč
 
Linky k starším setkáním v České republice:

- Setkání z 25. listopadu 2013

- Setkání z 19. dubna 2012 

- Setkání z 28. ledna 2012