Traumatismoek, infekzioek, ebakuntzek, estresak, susto ikarek, larriminek eta beste emozio batzuek , gure gorputz ataletan bihurritzeak, zanpaketak, zauri orbainak, atxikidura edo adherentziak... sortzen dituzte. Eta gorputzean minak sentitzen hasten gara.

 

OSTEOPATIAN, eskuen bitartez, mugikortasun-faltak duten lekuak  topatu, eta  armonizatzen dira. Gorputzari bere berezko mugimendua bueltatuz, bere kasa senda dadin