Zelulek, eta berek osatzen dituzten ehunek, bibratu egiten dute (arnasketa-mugimendu primarioa egiten dute, zabaldu eta uzkurtu egiten dira: birikak arnasketan bezala); eta horrela, beren arteko eta ingurunearekiko harremana eratzen dute. 

Arrazoi fisikoengatik (traumatismoak, infekzioak, ebakuntzak,...) edo arrazoi emozionalengatik (estresa,larritasun-egoerak,...) gorputzaren atal batek gorputzeko beste atalekin armonian bibratzen ez duenean (arnasketa-mugimendu primarioa egiten ez duenean), harremana ez da era egokian egiten eta gorputza minak jasaten eta gaixotasunak adierazten hasten da.

        Osteopatakeskuen bitartez, arnasketa-mugimendu primarioa armonian egiten ez duten atalak sentitzen ditu eta gorputzari lokalki eta globalki armonizatzen laguntzen dio.