Spready

W okresie 2006-2015, mBank stosował (i nadal stosuje) tzw. spread dla przeliczania rat kredytów z CHF na PLN w przedziale 4.39 - 6.01%.
Oznacza to, że kurs sprzedaży, po którym zgodnie z umowami kredytowymi rozliczane były raty wpłacane w PLN, różnił się o 2.19 - 3.00% od średniego kursu wyznaczanego przez bank (który dodatkowo nie był równy fixingowi NBP).

W praktyce, mBank / MultiBank uzyskiwał dodatkową korzyść, zwiększającą faktyczne oprocentowanie kredytu, na podanym wyżej poziomie.

Manipulacje spreadem przez mBank

Co więcej, bank tak sobie dobierał spread, by zrekompensować zmiany w stawce LIBOR CHF 3M. Czyli gdy LIBOR CHF 3M spadał, mBank zwiększał spread:
LIBOR CHF 3M vs. spread mBank
Faktyczne oprocentowanie kredytu typu CHF w mBank

Faktyczne oprocentowanie kredytu (*), wynosiło zatem między 3.73% a 6.64%:

(*) Pominięto jeszcze m.in. różnice między średnim kursem bankowym mBank na moment rozliczania danej raty kredytu a fixingiem NBP.  No i konsekwencje aprecjacji CHFPLN, ale to oddzielna sprawa.


Z perspektywy pojedynczego kredytu, różnica między średnim kursem bankowym mBank a fixingiem NBP nie jest duża, ale suma tych jednostkowo niewielkich różnić się kumuluje, co świadczy o lekkim "przekrzywieniu" średnich kursów wyznaczanych przez mBank na korzyść banku. Oznacza to, że nawet ustalanie średniego kursu mBanku nie było w pełni uczciwe - gdyby tak było, skumulowana suma powinna oscylować wokół zera, a nie wykazywać tendencję rosnącą.

Przy masie kredytów typu CHF wykazywanych w bilansie mBanku, mówimy o potencjalnie kilkuset tysiącach złotych dodatkowych przychodów rocznie. Przy 25 letnim okresie spłaty kredytu, kwota którą potencjalnie mBank może uzyskać z "przekrzywienia" na swoją korzyść wyznaczania kursu średniego można szacować na miliony PLN - a to naprawdę drobne "przekrzywienie"... 

skumulowane różnice między mBank średni a NBP fix
Historyczne tabele kursów mBank

mBank publikuje w swoim serwisie WWW bieżące i historyczne tabele kursów walut:


Dane można pobierać z serwisu mBank w postaci tekstowej i CSV.

Pobieranie jest jednak obecnie możliwe wyłącznie dla pojedynczych tabel, dla danego dnia.

Jest to szczególnie kłopotliwe, w sytuacji, gdy - tak jak miało to miejsce 15. stycznia 2015 r. - mBank publikuje 6 (słownie: sześć) tabel z różnych godzin.

Aby ułatwić pracę dociekliwym, pobrałem wszystkie (mam nadzieję) dane dla CHF z tabel kursowych mBank z okresu 1. stycznia 2006 - 15. stycznia 2015 r.

Z uwagi na złożoność struktury danych, zostały one zorganizowane w postaci listy listy i zapisane w pliku dla programu R.Serwis zawiera publiczne informacje związane z przygotowywanymi pozwami przeciwko mBank S.A. (mBank / MultiBank) dotyczącymi kredytów hipotecznych typu CHF udzielonych przez ten bank.

Z serwisem związane są:

ċ
FXtable2.RData
(156k)
Maciej Janiec,
28 cze 2016, 01:20
ċ
FXtable_all.RData
(120k)
Maciej Janiec,
4 lut 2015, 00:14
Comments