El tàngram

INTRODUCCIÓ

El Tangram és un joc xinès molt antic anomenat Txi Txiao Pan, que significa taula de la saviesa. El puzzle consta de set peces o "tans " que s’obtenen tallant un quadrat en cinc triangles de diferents tamanys, un quadrat i un trapezi. El joc consisteix en usar totes las peces per construir diferents formes. Amb aquestes peces tan senzilles es poden construir més de 10.000 formes.

OBJECTIUS
  • Conèixer el material de fusta de forma pràctica i manipulativa.
  • Treballar seguint les fases del procés tecnològic en la realització d’un projecte.
  • Elaborar una memòria descriptiva del procés seguit de forma clara, neta i ordenada.
  • Acostumar-se a fer les operacions pròpies de l’aula de tecnologia seguint les normes de seguretat aplicables a cada cas.
PROCEDIMENT

Projecte de construcció d'un tàngram: Fitxa PDF

RESULTATS
Curs 2011-2012 - INS Joan Mercader (Igualada)