دوره ها‎ > ‎

روشهای کمّی در مدیریت

«روشهای کمّی در مدیریت» عنوان درس سه واحدی است که توسط آقای فرزاد حقیقی راد ارائه میگردد.

این درس سابقاً یه صورت دو درس دو واحدی تحت عناوین «آمار و احتمالات» و «تحقیق در عملیات» ارائه میگردیده است، که با اعمال تغییراتی، محتوای این دو درس با هم ادغام گردیده و در کنار یکدیگر تحت عنوان «روشهای کمّی در مدیریت» ارائه میگردد.

درباره استاد درس

آقای مهندس فرزاد حقیقی راد، دانشجوی دوره دکتری رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس است و در سازمان مدیریت صنعتی به امر مشاوره و آموزش مشغول است.

اطلاعات تماس:
اتاق شماره 407، ساختمان مشاوره، سازمان مدیریت صنعتی
ایمیل: farzad.haghighi@gmail.com

ارزشیابی درس

 1. کوئیز (3 تا)
  به گروههای دو نفره یک برگه سؤال داده میشود که باید به صورت گروهی به آن پاسخ بدهند.
  دانشجویان باید در هر کوئیز با فرد جدیدی هم گروه شوند. در صورتی که دو نفر در دو کوئیز متفاوت با هم همگروه باشند، به صورت خودکار نمره هر دو کوئیز آنها صفر منظور خواهد شد.
  [10 نمره]
 2. امتحان پایانی
  در امتحان پایانی نیز به گروههای دو نفره یک برگه سؤال داده میشود که باید به آن پاسخ بدهند.
  دانشجویان میتوانند در امتحان پایانی با یکی از افرادی که قبلاً در یکی از کوئیزها همگروه بوده اند مجدداً همگروه شوند.
  [10 نمره]
 3. پروژه (اختیاری)
  [5 نمره]
توجه: فایلهای pdf حاوی اسلایدهای درس، در پایین همین صفحه در بخش Attachments قرار داده شده است.

نرم افزارهای مورد استفاده

در طول ترم از نرم افزارهای مختلفی در این درس استفاده میشود که مهمترین آنها عبارتند از:
 • WinQSB
 • ExpertChoice
 • SPSS
 • Microsoft Excel
یک نسخه از نرم افزارهای کاربردی که از طریق استاد درس در اختیار دانشجویان قرار گرفته است را میتوانید از بخش نرم افزارهای کاربردی همین سایت دانلود نمایید.
Ċ
Arash Radmand,
Apr 13, 2010, 4:11 AM
Ċ
qm.pdf
(417k)
Arash Radmand,
Feb 11, 2010, 12:30 PM
Ċ
qm2.pdf
(335k)
Arash Radmand,
Feb 11, 2010, 12:31 PM
Ċ
qm3.pdf
(171k)
Arash Radmand,
Apr 20, 2010, 4:04 AM
ć
st12.ppt
(2404k)
Arash Radmand,
Apr 20, 2010, 4:00 AM
Comments