อีสานบ้านเฮา

ภาคอีสาน (ประเทศไทย)

ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนที่ราบสูงโคราช มีแม่น้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลาง


ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสาน แต่ภาษาไทยกลางก็นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นอื่นๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช เป็นต้น

ภาคอีสานมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลำ และศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น

ภาคอีสาน มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนี่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นที่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง และภูกระดึงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น ลำตะคอง แม่น้ำชี แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูล


เนื้อหา                                                                 

 [ซ่อน

[แก้] จังหวัดในภาคอีสาน

ภาคอีสานมีทั้งหมด 20 จังหวัด ตามราชบัณฑิตยสถาน และตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [1] ซึ่งจัดแบ่งเหมือนกัน ดังนี้

[แก้] สถิติประชากรของจังหวัดในภาคอีสาน

รายชื่อจังหวัดซึ่งมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย (31 ธันวาคม พ.ศ. 2553)'[2]

อันดับ จังหวัด จำนวนประชากร (คน)
1 นครราชสีมา 2,582,089
2 อุบลราชธานี 1,813,088
3 ขอนแก่น 1,767,601
4 บุรีรัมย์ 1,553,765
5 อุดรธานี 1,544,786
6 ศรีสะเกษ 1,452,471
7 สุรินทร์ 1,381,761
8 ร้อยเอ็ด 1,309,708
9 ชัยภูมิ 1,127,423
10 สกลนคร 1,122,905
11 กาฬสินธุ์ 982,578
12 มหาสารคาม 940,911
13 นครพนม 703,392
14 เลย 624,066
15 ยโสธร 539,257
16 หนองคาย 509,395
17 หนองบัวลำภู 502,868
18 บึงกาฬ 403,542
19 อำนาจเจริญ 372,137
20 มุกดาหาร 339,575
รวม 21,573,318
ภาพมุมกว้าง(panorama)ของตัวเมืองนครราชสีมา มุมมองจากอาคาร 9 ชั้นที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาพมุมกว้าง(panorama)ของตัวเมืองนครราชสีมา มุมมองจากอาคาร 9 ชั้นที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[แก้] เมืองใหญ่ของอีสานเรียงตามประชากร

 1. เทศบาลนครนครราชสีมา ประชากร 162,799 คน (อันดับที่ 4 ของประเทศ)
  นครราชสีมา
 2. เทศบาลนครอุดรธานี ประชากร 137,948 คน (อันดับที่ 7 ของประเทศ)
  อุดรธานี
 3. เทศบาลนครขอนแก่น ประชากร 113,754 คน (อันดับที่ 9 ของประเทศ)
  ขอนแก่น
 4. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประชากร 84,509 คน (อันดับที่ 13 ของประเทศ)
  อุบลราชธานี
 5. เทศบาลเมืองสกลนคร ประชากร 51,245 คน
 6. เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประชากร 46,523 คน
 7. เทศบาลเมืองหนองคาย ประชากร 46,180 คน
 8. เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประชากร 40,351 คน (อันดับที่ 54 ของประเทศ)
 9. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชากร 39,502 คน(อันดับที่ 59 ของประเทศ)
 10. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประชากร 37,646 คน (อันดับที่ 63 ของประเทศ)
 11. เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประชากร 37,477 คน (อันดับที่ 64 ของประเทศ)
 12. เทศบาลเมืองปากช่อง ประชากร 36,871 คน (อันดับที่ 65 ของประเทศ)
 13. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชากร 34,660 คน (อันดับที่ 69 ของประเทศ)
 14. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชากร 34,486 คน (อันดับที่ 70 ของประเทศ)
 15. เทศบาลเมืองชุมแพ ประชากร 32,300 คน (อันดับที่ 73 ของประเทศ)
 16. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชากร 30,684 คน (อันดับที่ 76 ของประเทศ)
 17. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชากร 30,360 คน (อันดับที่ 78 ของประเทศ)
 18. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชากร 28,308 คน (อันดับที่ 82 ของประเทศ)
 19. เทศบาลเมืองนครพนม ประชากร 27,505 คน (อันดับที่ 84 ของประเทศ)
 20. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประชากร 25,987 คน (อันดับที่ 89 ของประเทศ)
 21. เทศบาลเมืองหนองสำโรง ประชากร 24,977 คน (อันดับที่ 93 ของประเทศ)
 22. เทศบาลเมืองเลย ประชากร 22,531 คน (อันดับที่ 100 ของประเทศ)
 23. เทศบาลเมืองยโสธร ประชากร 21,039 คน
 24. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประชากร 20,923 คน

[แก้] องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในภาคอีสาน

[แก้] เทศบาลนคร

[แก้] เทศบาลเมือง

[แก้] เทศบาลตำบล

[แก้] อบต.

[แก้] ท่าอากาศยานพาณิชย์

[แก้] อุทยานแห่งชาติ

[แก้] อุทยานประวัติศาสตร์

[แก้] มรดกโลก

[แก้] เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

[แก้] อาหารหลักของชาวอีสาน

 • ปลาร้า

 • ลาบ

 • ส้มตำ

 • ข้าวเหนียว

[แก้] อ้างอิง

 1. ^ http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378 ราชบัณฑิตยสถาน
 2. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

  553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2553. สืบค้น 22 มีนาคม 2554.
Comments